Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

นักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)

...ักทรัพย์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย - หญิง อายุ - ปี.กำลังศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ***สาขาการบัญชีเท่านั้น***.อัธยาศัยดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


ช่างไม้

... คุณสมบัติผู้สมัคร .มีความขยันอดทนสูง.เพศชาย.อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ทำโอที เข้ากะ ออกต่างจังหวัดได้.มีสมาธิ ตั้งใจใส่ใจในการทำงาน.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


ผู้ควบคุมงาน (project Manager)

...้นตอน หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย-หญิง.สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


พนักงานขับรถ

...มไซต์งานต่างๆ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง .ไม่จำกัดอายุ.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


ช่างไฟฟ้า

...กส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย อายุ ปี ขึ้นไป .วุฒิการศึกษา จบ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ ความเข้าใจในงาน.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


FOREMAN หญิง (งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง)

...วส. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุเป็๋นอย่างดี.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน .สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


ช่างเชื่อม

... .ชาย อายุ ปี ขึ้นไป .วุฒิการศึกษาไม่จำกัด .มีความสามารถในการเชื่อมเบื้องต้น .แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


Interior Designer

...แกรม D MAX/AUTOCAD/PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR/MS.OFFICE .มีความสามารถในการทำ PRESPECTIVE PRESENTATION ได้ดี .มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของการออกแบบ กล้านำเสนอไอเดียในการออกแบบ.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าหน้าที่เทคนิค

...์ทหาร สำเร็จหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดน.มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง เป็นผู้มีประวัติดี มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีใดๆ.มีใจรักในหน้าที่มีความรับผิดชอบสูง.สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดให้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


รับสมัครพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux (SA) ประจำห้าง Central อีสต์วิลล์ (รายได้เฉลี่ย 15000)

... เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีความรับผิดชอบ รักการขาย จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563