Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตธนบุรี แขวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Sales Engineer วิศวกรขาย ( รับด่วนหลายอัตรา)

...ัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวส. ป.ตรีขึ้นไป 2.มีรถยนต์ส่วนตัว3.มีประสบการณ์ขายนิวเมติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเจรจาต่อรอง5.มีบุคลิกภาพดี6.มีความขยัน,อดทน,ซื้อสัตย์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองสาน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ฝ่ายขาย

... - หญิง2.อายุ 35 ปีขึ้นไป3.ปริญญาตรีขึ้นไป4.ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3-5 ปี5.มีความรู้เรื่อง อินพอร์ต ซัพพอร์ต6.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้7.ทำงานเป็นทีม ทัศนคติบวก สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความซื่อสัตย์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองสาน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างโป้ว (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

...ช่างโป้ว (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555) อู่ธนบุรีการาจ ตำแหน่ง ช่างโป้ว (สมัครงานโทร 02-880-2477 02-434-9555) ปรับปรุงข้อม...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างพ่นสี (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

...ช่างพ่นสี (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555) อู่ธนบุรีการาจ ตำแหน่ง ช่างพ่นสี (สมัครงานโทร 02-880-2477 02-434-9555) ปรับปรุงข้...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างประกอบ (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

...ช่างประกอบ (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555) อู่ธนบุรีการาจ ตำแหน่ง ช่างประกอบ (สมัครงานโทร 02-880-2477 02-434-9555) ปรับปรุง...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเคาะ (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

...ช่างเคาะ (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555) อู่ธนบุรีการาจ ตำแหน่ง ช่างเคาะ (สมัครงานโทร 02-880-2477 02-434-9555) ปรับปรุงข้...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักฝึกอบรมและการศึกษา

...นักฝึกอบรมและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำนักงานประกันคุณภาพ) ตำแหน่ง นักฝึกอบรมการศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักจัดการตรวจติดตามงานประเมินผล

...นักจัดการตรวจติดตามงานประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำนักงานประกันคุณภาพ) ตำแหน่ง นักจัดการตรวจติดตามงานประเมินผล ปร...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานแพ๊คกิ้ง

...าย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย2.วุฒิ ม6,ปวช.,ปวส.3.ขยัน4.ทำโอทีได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองสาน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ส่งออก

... หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี3.มีความขยัน-อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองสาน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563