Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง

...านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย3.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง4.สามารถขับรถยนต์ เกียร์ธรรมดา เกียร์กระปุก / มอเตอร์ไซต์ 5.ทำงานกลางคืนได้ออกงานต่างจังหวัดได้6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ7.มีทักษะงานช่างประเภทต่างๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


SENIOR FOREMAN

...อย่างดี หากสามารถเขียนแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถทำงานกลางคืนได้ site งานต่างจังหวัดได้ตามแต่จะได้รับมอบหมาย7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน8.มีความสามารถในการลำดับความสัมคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยฝ่ายผลิต

...าร จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา7.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจ มีน้ำใจ8.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย9.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Admin Online

...ีทักษะการตอบคำถามลูกค้า มีไหวพริบปฎิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้4.มีอัธยาศัยดี น้ำเสียงไพเราะ เป็นมิตร5.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้6.ประสบการณ์ 0 - 2 ปี7.มีประสบการณ์ขายออนไลน์ เขียน Content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 25 - 35 ปี 3.ระดับการศึกษา วุฒิ ม.6 เทียบเท่า 4.มีประสบการณ์ด้านการขาย5.มีพาหนะเป็นของตัวเอง มีใบขับขี่6.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน7.ทำงานเป็นทีมได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงาน ยูเนี่ยน มอล์ล ชั้น G)

...ย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง(สาวสอง) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2.จบ ม.3 ขึ้นไป3.รักงานบริการ4.มีทักษะงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชีลูกหนี้

...ัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี3.ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี4.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน5.ทำงานเป็นทีมทนแรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

...อสัตย์4.4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว6.6. สามารถใช้งาน Social Media เช่น Facebook, Instagram, LINE7.7. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

...ม่เกิน 35 ปี2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี3.เคยมีประสบการณ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี4.การทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด5.มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี กฏหมายภาษีอากร เป็นอย่างดี6.เคยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการแผนกรีดท่อ(พีวีซี)

...คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี2.วุุฒิ วิศวกรเครื่องกล (IE)3.สามารถทำงานเป็นกะได้4.ผ่านงานทางด้านการควบคุมการรีดท่ออย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป5.มีความตั้งใจในการทำงานสูง6.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563