Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แม่บ้าน

...วามสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง2.อายุ(ปี) 25 - 35 ปีขึ้นไป3.ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ม.64.ประสบการณ์(ปี) 1ปีขึ้นไป5.มีความอดทน ขยัน6.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

...1.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป2.อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป3.เพศ ชาย-หญิง4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Express5.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป6.มีความละเอียดรอบคอบ7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ -ประสานงาน

... 1.เพศชาย , หญิง2.วุฒิการศึกษา-ปวช. - ปริญญาตรี3.อายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป4.ประสบการณ์ตั้งแต่่ 1 ปีขึ้นไป5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ6.ทักษะการสื่อสารที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเชื่อมช่างพ่นสีช่างตัด-พับช่างติดตั้งเด็กฝึกงาน (สนใจโทร 02-117-3314)

...ุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย2.อายุ(ปี) 25 - 35 ปีขึ้นไป3.ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี4.ประสบการณ์(ปี) 1ปีขึ้นไป5.อื่นๆ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่6.มีความละเอียดรอบคอบ7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ Q.C คุณภาพ

... 1.เพศ ชาย , หญิง2.อายุ(ปี) 25 - 35 ปีขึ้นไป3.ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี4.ประสบการณ์(ปี) 1 - 35.มีความละเอียดรอบคอบ6.มีความรับผิดชอบในการทำงาน7.มีประสบการณ์ด้านงาน QC สิงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานทั่วไป (สนใจโทร 02-117-3314)

...เพศ ชาย , หญิง2.อายุ(ปี) 20 - 353.ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวช.4.ประสบการณ์(ปี) 1 ปีขึ้นไป 5.ถ้าเคยทำงานด้านสติ๊กเกอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.มีความละเอียดรอบคอบ7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

... 1.เพศ หญิง , ชาย2.อายุ(ปี) 25 - 353.ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี4.ประสบการณ์(ปี) 1ปีขึ้นไป5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ6.มีความละเอียดรอบคอบ7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์เเมน

... 1.เพศ ชาย2.อายุ(ปี) 25 - 35 ปีขึ้นไป3.ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาโท4.ประสบการณ์(ปี) 1 - 3 ปีขึ้นไป5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ6.มีความละเอียดรอบคอบ7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการประสานงานฝ่ายขาย

...าย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.อายุ 25 ปีขึ้นไปอายุไม่เกิน383.ติดต่อประสานงานทั่วไป เปิดบิลขาย4.มีความระเอียดรอบคอบ5.หาก มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แมสเซ็นเจอร์ (Messenger)

...นขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป2.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์3.รู้จักเส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดีวิ่งงานเส้นทางไกลได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563