Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งของ ( สมัครโทร 02-4672394-6 )

...ร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิม.6 ,ปวช.,ปวส.2.ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ3.รู้เส้นทางในกรุงเทพ -ปริมณฑล4.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Engineer วิศวกรขาย ( รับด่วนหลายอัตรา)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวส. ป.ตรีขึ้นไป 2.มีรถยนต์ส่วนตัว3.มีประสบการณ์ขายนิวเมติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเจรจาต่อรอง5.มีบุคลิกภาพดี6.มีความขยัน,อดทน,ซื้อสัตย์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ฝ่ายขาย

....เพศ ชาย - หญิง2.อายุ 35 ปีขึ้นไป3.ปริญญาตรีขึ้นไป4.ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3-5 ปี5.มีความรู้เรื่อง อินพอร์ต ซัพพอร์ต6.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้7.ทำงานเป็นทีม ทัศนคติบวก สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความซื่อสัตย์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานแพ๊คกิ้ง

...ที่มอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย2.วุฒิ ม6,ปวช.,ปวส.3.ขยัน4.ทำโอทีได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ส่งออก

... หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี3.มีความขยัน-อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่เมอร์แซนไดเซอร์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยี เสื้อผ้าที่เกี่ยวข้อง3.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง4.ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี5.มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าแผนกสต๊อค

... จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.อายุ 25 - 45 ปี3.วุฒิ ปวส.4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการซ่อมบำรุง

...ี่มอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย 2.วุฒิ ปวช.ปวส.3.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานทั่วไป (คนพิการ ทางการเคลื่อนไหว)

...ตหมวก ทั่วไป 2.มีโอที หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชายหญิง2.ป6-ม63.มีโอทีทุกวัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ WEB ADMIN

... หมวดงาน การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย 2.วุฒิปริญาตรี3.สาขาการตลาด ที่เกี่ยวข้อง4.ขับมอเตอร์ไซด์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563