Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด แพร่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.แพร่)

...เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.แพร่) หางาน - บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.แพร่) Share บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.แพร่) มีนาคม ระดับเงินเดือน ...


แพร่ 16 มีนาคม 2561


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำ 88 เดอะ เทอมินอล "

...ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำ เดอะ เทอมินอล " หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำ เดอะ เทอมินอล Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำ เดอะ เทอมินอล กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , "- สรรหาลูกค้า คู่ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้- เข้าใจความต้องการด้านการทำธุรกิจของลูกค้า คู่ค้า เพื่อนำเสนอบริการของบริษัทที่มีได้อย่างเหมาะสม- เตรียมข้อมูลการนำเสนอ ข้อเสนอต่างๆ สัญญาธุรกิจ สำหรับลูกค้าคู่ค้า- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า ให้พึงพอใจกับบริการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการติดตามเข้าไปพบปะ ประชุม / ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ- บรรลุยอดขายกำไรในแต่ละเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้- ศึกษา รวบรวมข้อมูลลูกค้า คู่แข่ง เพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาด การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเป็นที่รู้จักของบริษัทให้แพร่หลายยิ่งขึ้น- จัดทำข้อมูลสื่อประกอบการขายต่างๆ ใบเสนอราคา แผนการทำงาน การบริการหลังการขายได้- สรุปความคืบหน้าการทำงานรายสัปดาห์ รายเดือน จัดเก็บข้อมูลลูกค้า/คู่ค้าในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง- ประสานงานภายในภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าทุกปัญหาในการให้บริการลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ" .เพศหญิง.อายุ- ปี.การศึกษาจบปริญญาตรี ไม่...


นนทบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2561


Digital Marketing Executive (สำนักงานใหญ่ BTS สยาม)-

...Digital Marketing Executive (สำนักงานใหญ่ BTS สยาม)- หางาน - บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด Digital Marketing Executive (สำนักงานใหญ่ BTS สยาม) Share บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด Digital Marketing Executive (สำนักงานใหญ่ BTS สยาม) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , - ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด- สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บท , โซเชี่ยลมีเดีย- วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล- ออกงานอีเว้นท์เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์งาน เป็นครั้งคราว .เพศ ชาย/หญิง.อายุไม่เกิน ปี.มีประสบการณ์ด้านงาน Digital Marketing - ปี.มีพื้นฐานเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือจัดการสื่อดิจิทัล (SEO) ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LEARN-corporation-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงLine ID - - สอบถาม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาคารวิทยกิตติ์ ชั้นที่ ซอยจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานสื่อสารองค์กร(สร้างสรรค์ผลิตสื่อโสตทัศน์)

...พนักงานสื่อสารองค์กร(สร้างสรรค์ผลิตสื่อโสตทัศน์) หางาน - บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พนักงานสื่อสารองค์กร(สร้างสรรค์ผลิตสื่อโสตทัศน์) Share บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พนักงานสื่อสารองค์กร(สร้างสรรค์ผลิตสื่อโสตทัศน์) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง สร้างสรรค์ผลิตสื่อวีดีโอ โดยสามารถควบคุมการผลิต ตั้งแต่เขียนสคริปท์ ถ่ายทำ ตัดต่อจนแล้วเสร็จประสานงานรวบรวมข้อมูลประกอบการเขียนบทวีดีทัศน์ ตัดต่อ บันทึกเสียง เผยแพร่ภายในองค์กร สนับสนุนส่วนงานต่างๆรวบรวมข้อมูลประกอบการเขียนบทวีดีทัศน์ภายนอกองค์กร ประสานงานถ่ายทำวีดีโอ คัดเลือกนักแสดง เสียงผู้บรรยาย ตัดต่อกำหนดตารางเผยแพร่วีดีทัศน์ข่าวสารดูแล รักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2561


PR OFFICER(ด่วนมาก)

...PR OFFICER(ด่วนมาก) หางาน - บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด PR OFFICER(ด่วนมาก) Share บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด PR OFFICER(ด่วนมาก) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง จัดทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารขององค์กร . . -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์.อายุ -ปี.สามารถใช้งาน MS OFFICE,PHOTOSHOP,ILLUSTRATOR.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.สามารถจัดทำประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารขององค์กร(เขียนข่าว,จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์).ถ้าเคยมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภูเก็ต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด / ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต -- โทรสาร - ...


ภูเก็ต 09 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวงและการบินเกษตร (จ.แพร่)-

...พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวงและการบินเกษตร (จ.แพร่)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวงการบินเกษตร (จ.แพร่) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวงการบินเกษตร (จ.แพร่) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง , - งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง- งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง- งานทำความสะอาดอุปกรณ์สถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .****เพศชายเท่านั้น****.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ป.,ป.,ม.,ม.,ปวช,ปวส ขึ้นไป (วุฒิไม่ต่ำว่า การศึกษาภาคบังคับ).มีความชำนาญการในการผสมสารเคมี งานทางด้านเกษตร.มีที่พักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงาน.สามารถทำงานบนที่สูงได้ ไม่กลัวความสูง.ปฏิบัติงานทุกวัน ขึ้นอยู่กับสภาพสภาวะทางอากาศ ภูมิอากาศ.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .พร้อมเริ่มงานทันที เริ่มงานวันที่ มีนาคม แพร่ ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน ส...


แพร่ 09 กุมภาพันธ์ 2561


รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ บิ๊กซีโลตัสแพร่ ด่วนๆๆ

...รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ บิ๊กซีโลตัสแพร่ ด่วนๆๆ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ บิ๊กซีโลตัสแพร่ ด่วนๆๆ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ บิ๊กซีโลตัสแพร่ ด่วนๆๆ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น รายละเอียดงาน- เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ sharp กรุงไทย- แนะนำให้ข้อมูลสินค้า กับลูกค้า- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง- ทำงาน วัน / สัปดาห์ วันหยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์(( ขอน้องที่ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู )) .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี แพร่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครผ่าน appjob.comสนใจสมัครงานพี่บุ๋ม -...


แพร่ 08 กุมภาพันธ์ 2561


รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำโลตัสแพร่ ด่วน

...รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำโลตัสแพร่ ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำโลตัสแพร่ ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำโลตัสแพร่ ด่วน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น รายละเอียดงาน- เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ sharp กรุงไทย- แนะนำให้ข้อมูลสินค้า กับลูกค้า- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง- ทำงาน วัน / สัปดาห์ วันหยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์(( ขอน้องที่ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู )) .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างมาไม่น้อยกว่า ปี.- มีใจรักงานขาย รู้กฎระเบียบของห้าง มีประวัติการทำงานที่ดี.- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู.- พี่บุ๋ม ID LINE แพร่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


แพร่ 02 กุมภาพันธ์ 2561


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัด ( ผู้ที่มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60 )

...รายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลืองที่คนไทยเคยรู้จัก รวมรายชื่อธุรกิจของเราสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนดีกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ) ขณะนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำสื่อออนไลน์ครบวงจรที่สุด โดยผูกขาดไร้คู่แข่ง ในโปรเจคแรกขณะนี้เรากำลังขยายตลาดไป จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้น ก.ท.ม.) เราจึงรับตัวแทนขายที่เก่งเพียบพร้อมมีความรับผิดชอบเป็นมากทั่วประเทศไทย เรามีระบบสอนงานขายให้เป็นอย่างง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัทขั้นตอนการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งแรกทางไลน์อย่างเดียวเท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


แพร่ 20 มกราคม 2561


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัด ( ผู้ที่มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60 )

...รายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลืองที่คนไทยเคยรู้จัก รวมรายชื่อธุรกิจของเราสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนดีกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ) ขณะนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำสื่อออนไลน์ครบวงจรที่สุด โดยผูกขาดไร้คู่แข่ง ในโปรเจคแรกขณะนี้เรากำลังขยายตลาดไป จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้น ก.ท.ม.) เราจึงรับตัวแทนขายที่เก่งเพียบพร้อมมีความรับผิดชอบเป็นมากทั่วประเทศไทย เรามีระบบสอนงานขายให้เป็นอย่างง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัทขั้นตอนการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งแรกทางไลน์อย่างเดียวเท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


แพร่ 14 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 25 หน้า หน้าถัดไป >>