Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด แพร่

ช่างเทคนิคTechnical Support พิษณุโลก

... .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. ปวส. ปตรี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์.มั รถยนต์ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่.ออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว.มีใจรักงานบริการ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


แพร่ 14 พฤษภาคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

...ือน ,-, ลักษณะการทำงาน - ติดตาม ดูแล ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท - ติดตาม ดูแล ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบน สื่อออนไลน์ของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันน่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ - ติดตามตรวจสอบดูแลเผย...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2563


Merchandiser (งานบริหารผลิตภัณฑ์)

... ลักษณะการทำงาน . วางแผนงานด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เป็นมี ภาพลักษณ์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ . จัดทำแผนงานกลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ ร่วมกับส่วนงานจัดซื้อ เพื่อให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมายองค์กร . วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายคู่แข่งทางการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ให้เป้นที่รู้จักอย่าง...


กรุงเทพมหานคร 27 เมษายน 2563


พนักงานขับรถธุรการ

...พนักงานขับรถธุรการ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถ/ธุรการ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ เมษายน ...


กรุงเทพมหานคร 22 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (แยกสะพานควาย) ด่วน

...ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - ศึกษางาน, กิจกรรม, นโยบาย, วัตถุประสงค์ ความต้องการ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ - จัดทำผลิตภัณฑ์, ข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์, กิจกรรม เพื่อจัดทำข่าวสารเผย...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พัทยา) ด่วน

...ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - ศึกษางาน, กิจกรรม, นโยบาย, วัตถุประสงค์ ความต้องการ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ - จัดทำผลิตภัณฑ์, ข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์, กิจกรรม เพื่อจัดทำข่าวสารเผย...


ชลบุรี 10 เมษายน 2563


Laboratory Manager

...รสกัดพลาเซนต้า รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย ความสะอาดความปลอดภัยด้านต่างๆ ความสะอาดปราศจากเชื้อให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนจำหน่าย .วิจัยพัฒนาการประยุกต์ใช้ในการรักษาของผลิตภัณฑ์เซลล์สารสกัดพลาเซนต้า เพื่อความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาส่งเสริมการขาย รวมทั้งเขียน Manuscript ตีพิมพ์ผลงานเพื่อเผย...


กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2563


ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดแพร่

...ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดแพร่ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต พิษณุโลก ตำแหน่ง ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดแพร่ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


แพร่ 09 มีนาคม 2563


ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดแพร่

...ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดแพร่ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต พิษณุโลก ตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดแพร่ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


แพร่ 09 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สาขาพิษณุโลก

...มีนาคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ . สรรค์สร้างเนื้อหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ . คิดเขียนแคปชั่นในสื่อช่องทางออนไลน์ . เผย...


พิษณุโลก 09 มีนาคม 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>