Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด เชียงใหม่

พนักงานทั่วไป

...พิจารณา ตามความเหมาะสม) หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร . ปีขึ้นไป.ทุกเพศ .จบ ปริญญาตรีขึ้นไป.มีความอดทน ขยัน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


เลขานุการ

.../การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป.มีความอัทธยาศัยดี เป็นมิตร ยิ้มแย้ม กับผู้อื่น.มีความอดทน รับผิดชอบงานพัฒนาตนเองได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


Reservations Officer (โทร.053-289644)

...Reservations Officer (โทร.-) Touring Center ตำแหน่ง Reservations Officer (โทร.-) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานเชียงใหม่)

...เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานเชียงใหม่) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานเชียงใหม่) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


ครูผู้สอน (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)

...ครูผู้สอน (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


หัวหน้าคุมงานก่อสร้าง (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)

...หัวหน้าคุมงานก่อสร้าง (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ตำแหน่ง หัวหน้าคุมงานก่อสร้าง (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่) ปรับปร...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)

...ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่) ปร...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


Web design and graphic

...EO Facebook marketing หมวดงาน Web Design/Graphic Design คุณสมบัติผู้สมัคร .ซื่อสัตย์.เรียนรู้งานได้เร็ว.มีความรับผิดชอบ .ตรงต่อเวลา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


Admin. บัญชี

...ติดตามหนี้สิน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .ซื่อสัตย์.เรียนรู้งานได้เร็ว.มีความรับผิดชอบ .ตรงต่อเวลา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


การตลาด-การขาย

... เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .ซื่อสัตย์.เรียนรู้งานได้เร็ว.มีความรับผิดชอบ .ตรงต่อเวลา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563