Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด เชียงราย

พนักงานจัดซื้อพนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

...นไขการชำระเงิน สรุปการจัดซื้อ- จัดหา Supplier รายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณทางเลือกให้มากขึ้น- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .พนักงานบัญชี , เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทคุณสมบัติ - เพศหญิง / ชาย อายุ - ปี- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี - มีประสบการณ์บัญชีเจ้าหนี้ ปีขึ้นไป- มีความรู้ในด้านของบัญชี ,ภาษีอากร- มีทัศนคติเชิงบวกกระตือรือร้น- หากใช้โปรแกรม Bplus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำจ่าย- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ. ภงด. , ภงด. , ภงด. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินคุณสมบัติ. เพศชายหญิง อายุ - ปี. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน อย่างน้อย ปี. สามารถใช้โปรแกรม Bplus ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหน้าที่รับผิดชอบ. ติดตามการวางบิล การรับเช็ค การโอนเงิน จากลูกค้า. เปิดใบเสร็จรับเงิน การตัดรับชำระหนี้. นำเช็คเงินสด นำฝากเข้าบัญชีธนาคาร. จัดทำรายการลูกหนี้คงค้าง วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนดเพื่อตัดวงเงิน. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย .จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ .-. น. หยุดทุกวันอาทิตย์ .มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป.หากใช้โปรแกรม Bplus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...


เชียงราย 14 พฤศจิกายน 2561


ผู้จัดการร้านหัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายการตลาดพนักงานขาย

...สำหรับสัตว์ อุปกรณ์การเกษตรครบวงจรเปิดรับสมัครพนักงานหลายดังนี้ .ผู้จัดการร้าน ,เงินเดือน , บาทคุณสมบัติ - เพศหญิง / ชาย อายุ - ปี- จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี- มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์- มีประสบการณ์ผู้จัดการร้านอย่างน้อย ปีขึ้นไป- หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ .หัวหน้าฝ่ายขาย / หัวหน้าฝ่ายการตลาด ,เงินเดือน , บาท ตามประสบการณ์คุณสมบัติ - เพศหญิง / ชาย อายุ - ปี- จบการศึกษาระดับ ม. - ปริญญาตรี- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น อดทน- มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการการขาย- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี- มีความตั้งใจในการทำงาน ขยันอดทน- มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์- มีประสบการณ์ด้านงานขายอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ .พนักงานขาย ,เงินเดือน , บาทคุณสมบัติ - เพศหญิง / ชาย อายุ - ปี- จบการศึกษาระดับ ม. - ปริญญาตรี- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น อดทน- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการการขาย- มีความตั้งใจในการทำงาน ขยันอดทน- มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ .-. น. หยุดทุกวันอาทิตย์ สวัสดิการ-ประกันสังคม-ชุดฟอร์มพนักงาน-วันหยุดประจำสัปดาห์-วันหยุดนักขัติฤกษ์-งานเลี้ยง-ของรางวัลประจำปี-โบนัสประจำปี สนใจกรอกใบสมัครงานได้ที่ บริษัท แต้ ซ่ง กวง จำกัด สาขาแม่จัน ข้างตลาดโต้รุ่งเลขที่ ม. ถ.ลาวจกราช ต.แม่จัน อ.เมือง จ....


เชียงราย 14 พฤศจิกายน 2561


พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Full -Time Part -Time) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

...พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Full -Time Part -Time) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย หางาน - บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Full -Time / Part -Time) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย Share บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Full -Time / Part -Time) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หน้าที่รับผิดชอบ...


เชียงราย 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานพัสดุ"ชาย" ประจำสาขาแม่จัน 1

...พนักงานพัสดุ"ชาย" ประจำสาขาแม่จัน หางาน - บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด พนักงานพัสดุ"ชาย" ประจำสาขาแม่จัน Share บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด พนักงานพัสดุ"ชาย" ประจำสาขาแม่จัน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .-/วัน .รับลูกค้าที่มาส่งพัสดุ / ขายตั๋วรถทัวร์.แพ็คพัสดุ จัดเรียงขึ้นรถ.ยกของ .เพศชาย (เท่านั้น). - ปี.ไม่จำกัดวุฒ - ป.ตรี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / รักงานบริการ.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน.ไม่เกี่ยงงาน เชียงราย - ประกันสังคม- เสื้อฟอร์ม (เมื่อบรรจุแล้ว) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด / ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร - ต่อ , - ต่อ , ...


เชียงราย 09 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบัญชีประจำโรงงานกาแฟดอยช้าง เชียงราย-

...พนักงานบัญชีประจำโรงงานกาแฟดอยช้าง เชียงราย- หางาน - Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd. พนักงานบัญชีประจำโรงงานกาแฟดอยช้าง เชียงราย Share Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd. พนักงานบัญชีประจำโรงงานกาแฟดอยช้าง เชียงราย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - จัดทำเอกสารทางบัญชี ภาษีทุกประเภท- จัดเก็บเอกสารข้อมูลทางบัญชี ภาษีให้เป็นระบบ- ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ.ที่จ่าย, งานประกันสังคม อื่นๆ- เตรียมเอกสารภาษีซื้อ, ภาษีขาย ภาษีประจำปี- จัดทำรายงานเพื่อการบริหาร จัดทำงบการเงิน- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง- งานทางธุรการบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์) .อายุ - ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี.สามารถจัดทำบัญชี, งบการเงิน รายงานทางการเงิน.สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปิดงบประจำเดือนได้.สามารถจัดทำเอกสาร รายงานทางภาษีได้.สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้หลากหลาย.สามารถใช้โปรแกรม MS-Office อุปกรณ์สำนักงานได้.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้.มีความซื่อสัตย์สุจริต, กระตือลือล้น พร้อมเรียนรู้.มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำบัญชีอย่างน้อย ปี เชียงราย - ประกันสังคม- ประกันกลุ่ม- ชุดฟอร์มพนักงาน- ที่พักพนักงาน- เคร...


เชียงราย 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เชียงราย)

...พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เชียงราย) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เชียงราย) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เชียงราย) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย.มีความรับผิดชอบ เชียงราย .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่ารายตัว.วันหยุดประจำสัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


เชียงราย 07 พฤศจิกายน 2561


รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน LG (HEA) ประจำสาขา MAKRO เชียงราย (รายได้ประมาณ 18000เดือน )

...รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน LG (HEA) ประจำสาขา MAKRO เชียงราย (รายได้ประมาณ เดือน ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน LG (HEA) ประจำสาขา MAKRO เชียงราย (รายได้ประมาณ ,+/เดือน ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน LG (HEA) ประจำสาขา MAKRO เชียงราย (รายได้ประมาณ ,+/เดือน ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+/เดือน รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , + ค่าคอมมิชชั่น ( รายตัว+รายเป้า )ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG- ประเภทสินค้า HE ทีวี / HA เเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม . เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.เคยผ่านงา...


เชียงราย 01 พฤศจิกายน 2561


พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำจ.เชียงราย) ด่วน-

...พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำจ.เชียงราย) ด่วน- หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำจ.เชียงราย) ด่วน Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำจ.เชียงราย) ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขายเช่นทำใบเสนอราคาฯ - งานอื่นตามท่ี่ได้รับมอบหมาย .-เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.-วุฒิการศึกษา ปวส /ปริญญาตรี.-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft office).มีมนุษสัมพันธ์ท่ี่ดี มีความสามารถในการประสานงาน.-หากมีความรู้เกียวกับชิ้นส่วนอะไหล่-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เชียงราย .ปรับเงินเดือนประจำปี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .เงินประกันสังคม .เงินช่วยเหลือต่างๆ .วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, - ฝ่ายบุคคลเมล์ Setech_hotmail.com - สอบถาม บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด ซอยอ่อนนุช แยก ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ เขตประเวศ ...


เชียงราย 27 ตุลาคม 2561


พนักงานขายเบเกอรี่-เครื่องดื่ม (Part-time) ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาสิงห์ปาร์ค เชียงราย) ด่วนมาก

...พนักงานขายเบเกอรี่-เครื่องดื่ม (Part-time) ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาสิงห์ปาร์ค เชียงราย) ด่วนมาก หางาน - บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด พนักงานขายเบเกอรี่-เครื่องดื่ม (Part-time) ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาสิงห์ปาร์ค เชียงราย) ด่วนมาก Share บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด พนักงานขายเบเกอรี่-เครื่องดื่ม (Part-time) ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาสิงห์ปาร์ค เชียงราย) ด่วนมาก ตุลาคม ระดับเงินเดือน - บาท/ชั่วโมง + ทิปรวม ...


เชียงราย 23 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Lotusแพร่ ( รายได้เฉลี่ย 15000 )

...ง Lotusแพร่ ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Lotusแพร่ ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้ ฐานเงินเดือน , - , บาท - รายได้ รายวัน / วัน - ค่าคอมมิชชั่นดี-Incentive รายตัวสูง- ค่าเป้าลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV =ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี ...


เชียงราย 12 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 48 หน้า หน้าถัดไป >>