Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุบลราชธานี

...เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุบลราชธานี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทาง ประจำสาขาอุบลราชธานี ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานโฮมมาร์ท

...ผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีวุฒิภาวะ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถเทเลอร์

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ป. ,ม. ม..มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท .มีความรู้เรื่องกฏจราจร การขนส่งเป็นอย่างดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานจัดส่ง(เด็กติดรถ)

...ขึ้นไป.วุฒิ ป. ,ม. ม..มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มีความพร้อมเรียนรู้งาน ตั้งใจในการทำงาน.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.มีความรู้เรื่องตัวสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการโฮมมาร์ท

... - ปี.วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ .มีความอดทนสามารถรับแรงกดดันได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

...พศชาย/หญิง.อายุ - ปี.ปวช,ปวส,ป.ตรี สาขาที่เกียวข้อง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ .มีวุฒิภาวะ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายนอกสถานที่

... .เพศชาย.-ปี.ปวช,ปวส,ป.ตรี สาขาที่เกียวข้อง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีความอดทนสามารถรับแรงกดดันได้.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

... สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ขึ้นไป.มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี.ใช้โปรแกรม Auto CAD โปรแกรมSketchup ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้าง จ.อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน

...โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้าง จ.อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน บริษัท เอสทีซี บิลด์เทค จำกัด (STC BUILDTECH CO.,LTD.) ตำแหน่ง โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้าง จ.อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาวารินชำราบ

...มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานขายงานบริการลูกค้า.มีประสบการณ์ด้านงานขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีร่างกายแข็งแรง สามารถยกสินค้า(กระเบื้อง)ได้.ต้องขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ .หากสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563