Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด อุบลราชธานี

ฝ่ายขาย

... .ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ.พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคคลิคดี คล่องแคล่วว่องไว.ใช้โปรแกรม EXPRESS WORD EXCELL ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ

...ลเลขานุการ คุณสมบัติผู้สมัคร .มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft office /พิมพ์งานเก่ง.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สามารถทำงานนอกพื้นที่ทำงานต่างจังหวัดได้.สามารถขับรถยนต์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุบลราชธานี

...เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุบลราชธานี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทาง ประจำสาขาอุบลราชธานี ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานโฮมมาร์ท

...ผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีวุฒิภาวะ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถเทเลอร์

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ป. ,ม. ม..มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท .มีความรู้เรื่องกฏจราจร การขนส่งเป็นอย่างดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


พนักงานจัดส่ง(เด็กติดรถ)

...ขึ้นไป.วุฒิ ป. ,ม. ม..มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มีความพร้อมเรียนรู้งาน ตั้งใจในการทำงาน.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.มีความรู้เรื่องตัวสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการโฮมมาร์ท

... - ปี.วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ .มีความอดทนสามารถรับแรงกดดันได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

...พศชาย/หญิง.อายุ - ปี.ปวช,ปวส,ป.ตรี สาขาที่เกียวข้อง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ .มีวุฒิภาวะ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายนอกสถานที่

... .เพศชาย.-ปี.ปวช,ปวส,ป.ตรี สาขาที่เกียวข้อง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีความอดทนสามารถรับแรงกดดันได้.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563