Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด อุบลราชธานี

ดราฟหรือพนักงานเขียนแบบ

... ลักษณะการทำงาน เขียนแบบ หมวดงาน สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา คุณสมบัติผู้สมัคร .มีประสบการด้านการเขียนแบบก่อสร้าง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


สถาปนิก

...าร หมวดงาน สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา คุณสมบัติผู้สมัคร .จบปริญญาตรีด้านออกแบบสถาปัตยกรรมโดยตรง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


ฝ่ายจัดซื้อ

...ักษณะการทำงาน - ด้านการจัดซื้อสินค้า หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร .มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


อุบลราชธานี 27 มกราคม 2563


ฝ่ายขาย

... .ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ.พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคคลิคดี คล่องแคล่วว่องไว.ใช้โปรแกรม EXPRESS WORD EXCELL ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน