Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด อุบลราชธานี

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

...หัวหน้าฝ่ายบุคคล หางาน - หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) หัวหน้าฝ่ายบุคคล Share หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) หัวหน้าฝ่ายบุคคล กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง บริหารงานบุคคลทั้งระบบ .อายุ ปีขึ้นไป.เพศ ชาย หญิง.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ.มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้.มีความรู้ด้านกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล.อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี.มีความรู้เรื่องโปรแกรม PayRoll.มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี .โบนัสประจำปี.ปรับเงินประจำปี.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.กองทุนประกันสังคม+กองทุนเงินทดแทน.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน.ชุดฟอร์ม.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) เลขที่ หมู่ ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี -- โทรสาร -- ...


อุบลราชธานี 21 กันยายน 2561


ผู้จัดการสาขาผู้จัดการแผนก ภาคอีสาน ร้อยเอ็ดขอนแก่นสกลนครอุดรธานีนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานี

...ผู้จัดการสาขาผู้จัดการแผนก ภาคอีสาน ร้อยเอ็ดขอนแก่นสกลนครอุดรธานีนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานี หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการแผนก ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด/ขอนแก่น/สกลนคร/อุดรธานี/นครราชสีมา/สุราษฎร์ธานี/อุบลราชธานี Share บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการแผนก ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด/ขอนแก่น/สกลนคร/อุดรธานี/นครราชสีมา/สุราษฎร์ธานี/อุบลราชธานี กันยายน มาก ระดับเงินเดือน - ผู้จัดการสาขารายละเอียดงาน...


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กันยายน 2561


พนักงานประจำสาขา วารินชำราบ อุบลราชธานี-

...พนักงานประจำสาขา วารินชำราบ อุบลราชธานี- หางาน - บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พนักงานประจำสาขา วารินชำราบ อุบลราชธานี Share บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พนักงานประจำสาขา วารินชำราบ อุบลราชธานี กันยายน ระดับเงินเดือน , - , - พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** .สามารถทำงานที่สาขา วารินชำราบ.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย อุบลราชธานี .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ...


อุบลราชธานี 10 กันยายน 2561


PC

...PC หางาน - หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) PC Share หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) PC กันยายน ระดับเงินเดือน - เป็นตัวแทนขายสินค้าที่ทางร้านสั่งเข้ามาขายในโฮมมาร์ท .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ม. ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ.มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้.มีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา.มีไหวพริบแก้ปัญหาฉะเพราะหน้าได้อย่างทันท่วงที.มีความรู้เรื่องตัวสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี.มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) เลขที่ หมู่ ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี -- โทรสาร -- ...


อุบลราชธานี 07 กันยายน 2561


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน - หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) พนักงานขาย Share หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) พนักงานขาย กันยายน ระดับเงินเดือน รับลูกค้า/ออกบิลขาย/ออกตลาด/ดูแลบริการลูกค้า .เพศชาย หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ.มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้.มีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา.มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องการ การสนับสนุนแผนการตลาด.มีความรู้เรื่องตัวสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี.มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี .ปรับเงินประจำปี.โบนัสประจำปี.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.กองทุนประกันสังคม.ชุดฟอร์ม.รถรับส่ง.กองทุนเงินออมเพื่อพนักงาน.เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) เลขที่ หมู่ ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ...


อุบลราชธานี 07 กันยายน 2561


PC ขายกาวยาแนวกันรั่วซึมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA ประจำDO HOME อุบลราชธานติดต่อพี่บุ๋ม0614194284รา

...PC ขายกาวยาแนวกันรั่วซึมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA ประจำDO HOME อุบลราชธานติดต่อพี่บุ๋มรายได้เฉลี่ยรวม- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. PC ขายกาวยาแนว,กันรั่วซึม,เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA ประจำDO HOME อุบลราชธาน**พี่บุ๋ม**รายได้เฉลี่ยรวม Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. PC ขายกาวยาแนว,กันรั่วซึม,เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA ประจำDO HOME อุบลราชธาน**พี่บุ๋ม**รายได้เฉลี่ยรวม กันยายน ระดับเงินเดือน - นำเสนอขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แบรน SIKA- ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้- ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าจัดเรียงสินค้า- ดูแลรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย .- จบการศึกษา ม. เทียบเท่า ขึ้นไป.- อายุ ...


อุบลราชธานี 04 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชายหญิง ประจำน้ำยืน เขมราฐ อุบลราชธานี

...เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชายหญิง ประจำน้ำยืน เขมราฐ อุบลราชธานี หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง ประจำน้ำยืน เขมราฐ อุบลราชธานี Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง ประจำน้ำยืน เขมราฐ อุบลราชธานี กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ สนใจ พี่เติ้ล -- ^^เป็นงานขายนะจ้า^^ประจำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำ อำเภอน้ำยืน อำเภอเขมราฐ พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีลักษณะงาน- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี ไม่เกินนี้.จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา .มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างผลงานคุณภาพด้านงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี / มีความรับผิดชอบสูง.สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่.สามารถโยกย้ายได้ อุบลราชธานี - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประ...


อุบลราชธานี 04 กันยายน 2561


รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน (LG ) ประจำสาขา Lotusตระการพืชผล อุบลราชธานี (รายได้ประมาณ 15000-200

...รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน (LG ) ประจำสาขา Lotusตระการพืชผล อุบลราชธานี (รายได้ประมาณ -เดือนขึ้นไป )- หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน (LG ) ประจำสาขา Lotusตระการพืชผล อุบลราชธานี (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน (LG ) ประจำสาขา Lotusตระการพืชผล อุบลราชธานี (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, (ตามประสบการณ์) -ตำเเหน่งพนักงานส่งเสริมการขาย (PC) (งานประจำ) สถานที่ปฏิบัติงาน Lotusตระการพืชผล อุบลราชธานีทำงาน . น. - . น.(ตามเวลาห้างกำหนด)ทำงาน ชั่วโมงรวมเวลาพัก ช.ม/ ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ - ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท เครื่องซักผ้า/ตู้เย็น/เเอร์/ทีวีของ LGสวัสดิการดังนี้.กองทุนเงินทดเเทน.วันหยุดตามปฏิทิน บริษัท LG กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน.เงินช่วยเหลือ สัมนาประจำปี.ชุดยูนิฟอร์ม.ฐานเงินเดือน , บาท/เดือน.ค่า Commission.ค่า Incentive รายตัว.ค่าเป้า.สวัสดิการกู้ยืนชื้อบ้านของ ธนาคาร ธอส (เมื่ออายุงาน ปี)ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพั...


อุบลราชธานี 29 สิงหาคม 2561


พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาวารินชำราบ1

...พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาวารินชำราบ หางาน - คลังเซรามิค พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาวารินชำราบ Share คลังเซรามิค พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาวารินชำราบ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,++ .ขายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง.ดูแลความปลอดภัยของสินค้าไม่ให้ชำรุด สูญหายผิดพลาด เพื่อให้พร้อมต่อการขายตลอดเวลา.ดูแลรับผิดชอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้า.ดูแลอำนวยความสะดวก จัดสินค้าให้ลูกค้า ได้ถูกต้อง ครบถ้วน.บริหารการจัดส่งสินค้าในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ .วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.เพศชาย.อายุไม่เกิน ปี.มีประสบการณ์ขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.ขับรถยนต์ได้(มีใบขับขี่).มีร่างกายแข็งแรง สามารถยกสินค้า(กระเบื้อง)ได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานขายงานบริการลูกค้า อุบลราชธานี - ค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย- เบี้ยขยัน บาท/เดือน- ค่าครองชีพ บาท/เดือน- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(เพิ่มเติมจากประกันสังคม)- ประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง พี่ต้น - - สอบถาม คลังเซร...


อุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2561


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด พื้นที่ สกลนครกาฬสินธ์ุมุกดาหารยโสธร

...หาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี- มีความรับผิดชอบสูง- มีประสบการณ์ ด้านการขาย ด้านสินเชื่อ ด้านงานขายประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่ .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี.จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา .มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ปีขึ้นไป.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.มีความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างผลงานคุณภาพด้านงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีประสบการณ์ ด้านการขาย ด้านงานขายประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถโยกย้ายได้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยูนิฟอร์มประจำปีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครผ่านทาง Jobthส่งใบสมัครมาที่ hrd-recruitngerntidlor.comสอบถามข้อมูลทาง ID line jobs.ntlบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ต่อ - ***น้องๆ สามารถเข้าไปกรอกเอกสาร ได้ที่สาขาใกล้บ้าน ((ต้องเงินติดล้อ เท่านั้นนะครับ)) **เจ้าอื่นไม่รู้เด้อ***กรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อย แจ้งเจ้าหน้าที่ ส่งเอกสารให้พี่เติ้ล นะครับ***%%%%%สัมภาษณ์งาน ที่ เงินติดล้อ สาขา...


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 สิงหาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 61 หน้า หน้าถัดไป >>