Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สุโขทัย

Cashier (เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ประจำคลินิก) ด่วนเริ่มงานทันที1

...ประจำคลินิก) ด่วนเริ่มงานทันที Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด Cashier (เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ประจำคลินิก) ด่วนเริ่มงานทันที พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, .ตรวจเช็คเอกสาร,เขียนใบรายรับ,เช็คยอดโอน,ตรวจเช็คเงินรายรับในแต่ละวัน รายงานยอดรายรับรายวัน นำเงินสดเข้าธนาคาร.จัดยา เบิกยา เช็คยอด เวชภัณฑ์ที่ขายออกไปยอดคงเหลือในแต่ละวัน.คีย์ข้อมูลประวัติลูกค้าทั้งที่มีประวัติไม่มีประวัติลงใน Database .เพศ ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิฯ ม. ขึ้นไป เน้นประสบการณ์ในแคชเชียร์.มีประสบการณ์ในแคชเชียร์อย่างน้อย ปี.ระเอียดรอบคอบ มีใจด้านบริการ.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถปฏิบัติงานได้ที่คลินิก สยาม.เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน - ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัสประจำปี - สวัสดิการเงินกู้พนักงาน - ทำหัตถการ ศัลยกรรม ราคาพนักงาน - ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนน...


กรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2560


Customer Service เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รับจำนวนมาก เริ่มงานได้ทันที

...ัดหมาย ติดตามการเข้าใช้บริการ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าจัดทำรายงาน เอกสารที่เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงรายงานสรุปยอดการเข้าใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาพัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชา/ตนเอง ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่องานนั้น ๆ สนับสนุนส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศยั่งยืนปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ยอมรับ ความให้ร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นตามที่องค์กรวางไว้มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อลดควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้ .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิฯ ม. ขึ้นไป.บุคลิกหน้าตาดี ชอบงานบริการลูกค้า.มีทักษะด้านงานบริการ มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษ.ประจำคลีนิก สยาม .ทำงานเวลา .-. น..เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนน...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที-

...เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที- หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, - เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ ด้านผิวพรรณ จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์- ปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ (หยุดวัน/สัปดาห์ ตามตารางวันหยุด)- มึค่ามือ กรณีเข้าเคส ( รายได้ดีมาก ) .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. /ปวช./ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา.ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล.มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีใจรักงานด้านงานบริการ .เรียนรู้เร็ว ชอบที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ.หากเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับคลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


Marketing Communications (Marcom) ด่วนมาก-

...- หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด Marketing Communications (Marcom) ด่วนมาก Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด Marketing Communications (Marcom) ด่วนมาก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - วางแผนจัดทำ Communication plan ดำเนินงานตามทีมอบหมายได้- วางแผนโฆษณา การใช้สื่อให้ตรงกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ- เขียนข่าว บทความ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์- มีทักษะในการใช้ภาษาไทย-อังกฤษในระดับที่ดี .เพศ ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถวางแผนจัดทำ Communication plan ดำเนินงานตามที่มอบหมายได้.มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านความงามจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ ความเข้าใจใน Online Media & Digital Marketing.สามารถจัดทำPromotion ของผลิตภัณฑ์ได้.มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.สามารถประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนน...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน

...หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ดูแลควบคุมการทำงานขอแม่บ้านทำความสะอาดสุขอนามัยของคลินิก- ดูแลตรวจสอบการทำความสะอาดบำรุงรักษาอุปกรณ์การทำความสะอาดเขียนรายงานทันทีหากพบข้อบกพร่องใดๆ- สับเปลี่ยนงาน ให้หนักงานทำนอกเหนือจากหน้าที่หลักในกรณีจำเป็น- ดูแลจัดการสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้พนักงานยังต้องตรวจสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัย- จัดการดูแลบุคลิกภาพของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท- ตรวจเช็คสิ่งของอำนวยความสะดวกของลูกค้าสารเคมีสิ่งของอื่นๆให้เพียงพอต่อการทำงาน- รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


รับสมัคร Supervisor มือถือ ยี่ห้อ ASUS ประจำ โซน ลำปาง สุโขทัย ตาก (ขอคนมีประสบการณ์ตรง เป็นSup มื

...รับสมัคร Supervisor มือถือ ยี่ห้อ ASUS ประจำ โซน ลำปาง สุโขทัย ตาก (ขอคนมีประสบการณ์ตรง เป็นSup มือถือมาก่อนนะครับ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร Supervisor มือถือ ยี่ห้อ ASUS ประจำ โซน ลำปาง , สุโขทัย , ตาก (ขอคนมีประสบการณ์ตรง เป็นSup มือถือมาก่อนนะครับ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร Supervisor มือถือ ยี่ห้อ ASUS ประจำ โซน ลำปาง , สุโขทัย , ตาก (ขอคนมีประสบการณ์ตรง เป็นSup มือถือมาก่อนนะครับ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , วิ่ง โซน ลำปาง , สุโขทัย , ตาก หน้าที่คือ-ดูแลพนักงานขาย(PC)-ทำรายงานเอกสารต่างๆที่รับมอบหมาย-ออกตรวจพนักงานขาย(PC)ตามที่กำหนดช่วงต้นเดือน-สรรหาพนักงานขาย-ทำงาน วัน (วันหยุดจะไม่ตรงกับ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) .- เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี .- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word ,Excel,PowerPoint,Internet E-Mail ได้เป็นอย่างดี.- มีบุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.** สนใจสมัครงาน คุณนนท์ โทร -- ไลน์ ไอดี ลำปาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


ลำปาง 20 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำ ซ.รามคำแหง361(ศรีสุโขทัย) สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-25412

...เจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำ ซ.รามคำแหง(ศรีสุโขทัย) สนใจติดต่อคุณตั้ม -- หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาดพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำ ซ.รามคำแหง/(ศรีสุโขทัย) สนใจคุณตั้ม - Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาดพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำ ซ.รามคำแหง/(ศรีสุโขทัย) สนใจคุณตั้ม - พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - ประจำสำนักงาน เป็นงานวางแผนสื่อ / จัดกิจกรรมพบปะลูกค้าเดือนละ - ครั้ง- ดูแลออกบูธปีละ - ครั้ง - พูดคุยกับลูกค้าทางไลน์ อีเมล์ ด้วยรถ-เครื่องบิน ครั้งละ - วัน (ส่วนใหญ่ไปเช้า-เย็นกลับ)- พูดคุยกับลูกค้าทางไลน์ อีเมล์ .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท.ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดได้ดี ชำนาญการใช้ Facebook / Line / Google Adword เครื่องมือออนไลน์เพื่อการขายการตลาดได้.ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด งานขาย สายงานพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย ปี.มีทักษะพูดโน้มน้าว เทคนิคการเจรจาที่น่าสนใจ สำหรับลูกค้าผู้ร่วมงาน.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าหากขับรถยนต์ได้ เคยทำงานธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจขายของออนไลน์.เขียนบทความ / คอนเท้นท์ เพื่อการตลาดได้ บางกะปิ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2560


ช่างภาพ กราฟฟิก หรือช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดสุโขทัย

...ช่างภาพ กราฟฟิก หรือช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดสุโขทัย หางาน - บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด ช่างภาพ กราฟฟิก ช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดสุโขทัย Share บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด ช่างภาพ กราฟฟิก ช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดสุโขทัย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป บริษัทเรียลไบร์ทนำเสนอสิ่งใหม่ให้สังคมธุรกิจไทย เปิดรับสมัครช่างภาพ กราฟฟิก ช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อร่วม " Project ปีเปิดตลาดเร็ว "งานอิสระรายได้สูงถึง , บ.ขึ้นไป. ช่างภาพ . กราฟฟิก . ช่างถ่ายVDO ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ปฎิบัติหน้าที่ได้ทั้ง อย่างจะได้รับรายได้มากเป็นพิเศษทำหน้าที่สร้างผลงานเพื่อลงรวมรายชื่อธุรกิจ E-Magazine E-Newspaper Internet TV รวมรายชื่อธุรกิจสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา รวมรายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลือง จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ร่วมโปรเจคเปิดตลาด " Project ปีเปิดตลาดเร็ว " ราคาค่าโฆษณาถูกพิเศษ ต้องการฝ่ายศิลป์ตามต่างจังหวัดเพื่อสร้างผลงานง่ายๆได้ชิ้นงานมาก ได้เงินมาก เมื่อมาสัมภาษณ์งานทางบริษัทจะอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียดของงานรายได้ที่ทำได้จริง เหมาะสำหรับคนที่ขยัน เพราะทางบร...


สุโขทัย 14 พฤศจิกายน 2560


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัดสุโขทัย

...ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัดสุโขทัย หางาน - บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัดสุโขทัย Share บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัดสุโขทัย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน คอมมิชชั่น % ,-, บริษัทเรียลไบร์ทนำเสนอสิ่งใหม่ให้สังคมธุรกิจไทย เปิดรับสมัครตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อร่วม " Project ปีเปิดตลาดเร็ว "ไม่จำกัดวุฒิ รายได้สูงถึง ,-, บ.ขึ้นไป เทรน วัน งานขายระบบสำเร็จรูปง่ายๆใครก็ทำได้ทำหน้าที่ออกพรีเซ็นต์ขายโฆษณา รวมรายชื่อธุรกิจ E-Magazine E-Newspaper Internet TV ที่ได้คอมมิชชั่นเริ่มต้นที่ % หากทำผลงานได้สูงถึงขั้นที่กำหนดจะได้คอมมิชชั่นสูงกว่านี้ข้อได้เปรียบคือ ตลาดใหม่ ตลาดกว้าง ไม่มีคู่แข่ง ราคาค่าโฆษณาไม่แพง โอกาศที่ตัวแทนขาย คนจะทำยอดขายได้สูงจึงไม่ใช่เรื่องยาก รวมรายชื่อธุรกิจสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา รวมรายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลือง จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ขายได้ทุกประเภทธุรกิจ โอกาศการขายจึงกว้าง ขายได้หลายจังหวัด บวกกับโปรโมชั่นช่วงเปิดตลาด " Project ปีเปิดตลาดเร็ว " ราคาค่าโฆษณาถูกพิเศษ ทำให้ธุรกิจตัดสินใ...


สุโขทัย 14 พฤศจิกายน 2560


พนักงานขายพัดลมพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร สุโขทัย)

...พนักงานขายพัดลมพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร สุโขทัย) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายพัดลมพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร สุโขทัย) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายพัดลมพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร สุโขทัย) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ขายพัดลมพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย สุโขทัย .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


สุโขทัย 10 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 14 หน้า หน้าถัดไป >>