Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สุโขทัย

เจ้าหน้าที่สวัสดิการและบริหารค่าตอบแทน

...ี่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามกำหนดเวลา สอดคล้องตามกฎหมายสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน พร้อมทั้งรายงานความผิดปกติแก่หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรสนับสนุนการดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรสนับสนุนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น ปัญหาต่างๆจากพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบสรุป จัดทำรายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปด้วยความราบรื่น .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์.มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการ เงินเดือนอย่างน้อย ปี.มีความอดทนสูง.ชอบงานเอกสาร คอมพิวเตอร์คล่อง.เริ่มงานได้ทันที ดุสิต กรุงเทพมหานคร สวัสดิการตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนน...


กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2561


Sales Beauty Consultant (ที่ปรึกษาด้านความงาม)ค่าคอมสูงมาก -

...มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด Sales & Beauty Consultant (ที่ปรึกษาด้านความงาม)ค่าคอมสูงมาก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ++ - ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านความงามศัลยกรรมให้กับลูกค้า- ให้ข้อมูลรายละเเอียดต่างๆด้านความงามต้องมีทักษะด้านบริการ- การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจ - ทำงาน วัน/สัปดาห์ (หยุดวัน/สัปดาห์ ตามตารางวันหยุด) .เพศหญิงเท่านั้น อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.บุคลิกหน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบงานบริการ.มีประสบการณ์งานขาย หากผ่านธุรกิจความงามพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ( มีค่าภาษาให้เดือนละ , ) .หากมีประสบการณ์งานขายในธุรกิจความงามใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.กรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาด้วย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการเงินกู้ เครื่องแบบพนักงาน งานเลี้ยงปีใหม่ อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนน...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


พยาบาล

... ดูแลจัดเตรียมความพร้อมของลูกค้าก่อนการผ่าตัด เข้าช่วยเหลือแพทย์ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยดูแลการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน มีความถูกต้องครบถ้วนดูแลพยาบาล ให้บริการลูกค้าในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด เพื่อให้ลูกค้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยสังเกต วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลง ประเมินความต้องการของผู้ป่วย เพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่างๆบันทึก รายงานอาการ การให้ยาลูกค้าในช่วงพักฟื้น เพื่อติดตามรายงานผลให้แก่แพทย์ทราบดูแลสต็อคยา วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในส่วนงาน Surgery เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัด ดูแลให้บริการลูกค้าหลังการผ่าตัดสรุปข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ .เพศหญิงเท่านั้น อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์.มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล.มีประสบการณ์ในห้องผ่าตัด ธุรกิจความงามพิจารณาเป็นพิเศษ.เริ่มงานได้เลย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงsirawut.kmasterpiececlinic.com - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนน...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างภาพหญิง-

...ช่างภาพหญิง- หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ช่างภาพหญิง Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ช่างภาพหญิง กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน -ช่างภาพ Before & After ของคนไข้ที่มาทำหัตถการที่คลินิก-จัดเรียงไฟล์ภาพของคนไข้ให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย-ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สลับหยุดตามรอบการทำงาน .เพศหญิงเท่านั้น อายุ ปีขึ้นไป.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านถ่ายภาพ.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ.พิมพ์ดีด/คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร สวัสดิการตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561


รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro ส

...รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro สุโขทัย หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro สุโขทัย Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro สุโขทัย กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน บาท/วัน รับสมัครพนักงาน Part-Time เชียร์ขาย พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย - เเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประเภทพัดลม - รายได้วันละ บาท- เริ่มงาน มี.ค.- พ.ค. - งานยาว เดือน- ทำงาน วันหยุด วัน (วันหยุดไม่ตรงกับ ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)- ทำงาน ชั่วโมง (พัก ชั่วโมง)**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี (อายุมากกว่า ปี ดูบุคลิก).- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีทักษะในด้ายการขาย / การทำงานในห้าง รู้กฎระเบียบห้าง.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** สุโขทัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


สุโขทัย 19 กุมภาพันธ์ 2561


Account Executive มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60

...แรกคุย ยังได้รับฟังข้อมูลใหม่ที่ครบครันที่สุดเท่าที่ลูกค้าเคยได้ยินมา จึงได้รับความสนใจขณะรับฟังเป็นอย่างมาก. งานขายประกัน ขายตรง ที่ต้องลิสท์รายชื่อญาติคนรู้จักซึ่งมีจำกัดทำให้โอกาส Present ต่ำ งานขายของเราโอกาส Present สูงนั้นหมายถึงโอกาสการขายสำเร็จสูง เพราะลูกค้าของเราคือทุกธุรกิจนับพันนับหมื่อนธุรกิจที่อยู่ในอำเภอเมือง โดยไม่ต้องลิสท์รายชื่อโทรนัดหมายให้เสียเวลาไม่ต้องเจอการถูกปฏิเสธจากลูกค้า เรามีระบบสอนงานขายผ่านการโทรทางไลน์ VDO ความยาว นาทีให้เป็นงานอย่างได้ง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยโทรเสียงผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัท ขั้นตอนการสมัครงานขั้นตอนแรกส่งข้อมูลผู้สมัครเพียง ข้อด้านล่างนี้ทางไลน์โทรคุยเสียงผ่านทางไลน์เท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright ส่งข้อความมาดังนี้ . ชื่อ . อีเมล*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


สุโขทัย 16 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Share บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ลักษณะงานโดยรวม ตรวจสอบเอกสารด้านจ่าย .ปวส. ปริญญาตรี บัญชี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์การทำงาน - ปี.อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ดีพอใช้.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sirikulnokโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด / หมู่ (เยื้องมหาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซอยข้างปั๊มเอสโซ่ ห้าง Bee-Hive) ใกล้เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเก็รด จังหวัดนนทบุรี ต่อ โทรสาร ...


นนทบุรี 30 มกราคม 2561


รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big

...รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C สุโขทัย หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C สุโขทัย Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C สุโขทัย มกราคม ระดับเงินเดือน บาท/วัน รับสมัครพนักงาน Part-Time เชียร์ขาย พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย - เเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประเภทพัดลม - รายได้วันละ บาท- เริ่มงาน มี.ค.- พ.ค. - งานยาว เดือน- ทำงาน วันหยุด วัน (วันหยุดไม่ตรงกับ ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)- ทำงาน ชั่วโมง (พัก ชั่วโมง)**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี (อายุมากกว่า ปี ดูบุคลิก).- วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.- มีทักษะในด้ายการขาย / การทำงานในห้าง รู้กฎระเบียบห้าง.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** สุโขทัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


สุโขทัย 30 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ ( คนพิการ )

...จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ( คนพิการ ) Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ( คนพิการ ) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, ดำเนินงานธุรการทั่วไป เพื่อดูแลจัดการความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานประสานงาน รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนจัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานทางด้านเอกสารของแผนกสรุปข้อมูล จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา ส่งให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวบรวม จัดเก็บเอกสารตามประเภท หมวดหมู่ที่กำหนด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการค้นหานำมาใช้งานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปด้วยความราบรื่น .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป.เป็นคนพิการ ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนน...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HA) ประจำ Home ProMakro สุโขทัย ด่วน

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HA) ประจำ Home ProMakro สุโขทัย ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HA) ประจำ Home Pro,Makro สุโขทัย ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HA) ประจำ Home Pro,Makro สุโขทัย ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น เป็นพนักงานประจำ เเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG-เเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG ประเภท (HEA)เครื่องซัก,เเอร์,ทีวี -รายได้ บาท/เดือน+Commission+Incentive -สวัสดิการ มีประกันสังคม + อื่นๆอีกมากมาย-ทำงาน ชั่วโมงรวมเวลาพัก ช.ม-เข้าทำงานตามเวลาห้าง -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิกดี เชียร์ขายคล่อง.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** สุโขทัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/sarun.termchoiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ ....


สุโขทัย 26 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 16 หน้า หน้าถัดไป >>