Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สุโขทัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-

...่ายธุรการ Share บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ -ดูแลเรื่องการขอการต่ออายุเอกสารสำคัญต่างๆ สมาชิกต่างๆ ของบริษัทฯ -ดูแลจัดเตรียมเอกสารการขอใบอนุญาติทำงาน,การต่อใบอนุญาติ,การรายงานตัว วัน ให้กับพนักงานชาวต่างชาติ-จัดเตรียมเอกสารการต่อ Visa ทำงานให้กับพนักงานชาวต่างชาติ-ดูแลงานต่อภาษี ประกันต่าง ๆ-ดูแลงานซ่อมบำรุงอื่นๆ เกี่ยวกับรถตู้ของบริษัทฯ-อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .มีความรับผิดชอบอดทนต่องานที่ทำสูง.มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานด้านการบริการ.มีความคล่องแคล่ว.มีความละเอียดรอบคอบ.เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น,ใจเย็น เก็บอารมณ์ได้ .มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน.สามารถอ่าน,พูด,เขียน ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง ถึง ดี.มีประสบการณ์การทำงานตรงกับงานที่ต้องการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sirikulnokโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด / หมู่ (เยื้องมหาลัย...


นนทบุรี 19 ตุลาคม 2560


Admin (ธุรการบัญชี) ประจำที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา สอบถามคุณเล็ก 0614120710

...Admin (ธุรการบัญชี) ประจำที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน อัตรา สอบถามคุณเล็ก หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด Admin (ธุรการบัญชี) ประจำที่จังหวัดสุโขทัย สอบถามคุณเล็ก Share บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด Admin (ธุรการบัญชี) ประจำที่จังหวัดสุโขทัย สอบถามคุณเล็ก ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , บาท * ดำเนินการ request เพื่อให้เพียงพอสำหรับการขาย* กระทบยอดเงินดำเนินการตัด stock สินค้า รวมถึงดูแล stock สินค้าให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลในระบบ* ประสานงาน ให้คำปรึกษาแก่ admin ในพื้นที่ในการดำเนินการเบิกสินค้ากระทบยอดเงินสำหรับตัด stock รวมถึงการใช้งานระบบต่างๆในการบันทีกการขายข้อมูลร้านค้า* ออก Invoice เพื่อตัด Stock สำหรับสินค้าที่จำหน่ายล้ว* งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย* ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา . - . น. .เพศหญิง อายุ - ปี .จบปริญญาตรี การเงิน บัญชี การจัดการ.มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบในการทำงาน ละเอียด รอบคอบ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม excel ได้คล่อง.มีประสบการณ์ด้านธุรการบัญชีบัญชีอย่างน้อย ปีขึ้นไป.พร้อมสัมภาษณ์เริ่มงานได้ทันที สุโขทัย รายได้สวัสดิการ* เงินเดือนประจำ , - , บาท* OT* ประกันสั...


สุโขทัย 03 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ- หางาน - บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ Share บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ กันยายน ระดับเงินเดือน - ดูแลด้านเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ (การสมัครสมาชิกต่างๆ, การต่อใบอนุญาติ,อื่นๆ)- ประสานงานกับทั้งภายในองค์กรภายนอกองค์กร - จัดเก็บค้นหาเอกสารต่างๆ - คอยดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน- อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง .มีความรับผิดชอบอดทนต่องานที่ทำสูง.มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานด้านการบริการ.มีความคล่องแคล่ว.มีความละเอียดรอบคอบ.เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น,ใจเย็น เก็บอารมณ์ได้ .มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน.สามารถอ่าน,พูด,เขียน ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง ถึง ดี นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sirikulnokโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด / หมู่ (เยื้องมหาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซอยข้างปั๊มเอสโซ่ ห้าง Bee-Hive) ใกล้เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเก็รด จังหวัดนนทบุรี ต่อ โทรสาร ...


นนทบุรี 21 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเพื่อปฏิบัติงานให้กับลิสซิ่งกสิกรไทย (จ.สุโขทัย)

...เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเพื่อปฏิบัติงานให้กับลิสซิ่งกสิกรไทย (จ.สุโขทัย) หางาน - บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเพื่อปฏิบัติงานให้กับลิสซิ่งกสิกรไทย (จ.สุโขทัย) บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเพื่อปฏิบัติงานให้กับลิสซิ่งกสิกรไทย (จ.สุโขทัย) กันยายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป (มีค่าน้ำมันให้) ประสานงาน ให้คำแนะนำโครงการ Car to Cash ให้กับเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย- ตรวจสอบเอกสารผู้ขอสินเชื่อโครงการ - ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการทำงานของสาขา อยู่ที่ จ.สุโขทัย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ .).บุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือ (สูงไม่ต่ำกว่า ซม.).สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่ มีพาหนะเป็นของตัวเอง.ขยัน มีใจรักงานบริการ มีความอดทน.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจในการทำงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ สุโขทัย สวัสดิการ . ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎ...


สุโขทัย 13 กันยายน 2560


ด่วน พนักงาน PC นมผง สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ประจำโรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย รายได้เฉลี่ย 12000-15000

... ด่วน พนักงาน PC นมผง สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ประจำโรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย รายได้เฉลี่ย -- หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด - ด่วน พนักงาน PC นมผง สำหรับเด็กผู้ใหญ่ ประจำโรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย รายได้เฉลี่ย ,-,++ บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน พนักงาน PC นมผง สำหรับเด็กผู้ใหญ่ ประจำโรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย รายได้เฉลี่ย ,-,++ กันยายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน , + ค่าคอม + Incentive + ค่า - เชียร์ขายผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ,นมสำหรับเด็กผู้ใหญ่ ของ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ สวยงาม ดูแลพื้นที่ขาย ดูแลสินค้าสต๊อกสินค้า ในเครือของ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ - จัดทำรายงานยอดขายประจำวัน Report อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด .เพศหญิง อายุ - ปี. จบการศึกษาตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี ( สูง ซม.ขึ้นไป ) / รูปร่างสมส่วน (ไม่อ้วน) . มีทักษะในการเชียร์ขายสินค้า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นมสำหรับเด็กผู้ใหญ่มา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ ).สามารถเดินทางมา อบรมผลิตภัณฑ์ ที่กรุงเทพฯ ได้ ตามวัน เวลาที่กำหนด.มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าภายในห้าง / ร้านขายยา / ร้านค้า รพ. มาก่อน ...


สุโขทัย 01 กันยายน 2560


Sale (บัตรเติมเงินซิม) ใช้รถยนต์ส่วนตัว รายได้รวม 18000 บาทขึ้นไป หลายอัตรา -

...Sale (บัตรเติมเงินซิม) ใช้รถยนต์ส่วนตัว รายได้รวม บาทขึ้นไป หลายอัตรา - หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด - Sale (บัตรเติมเงิน+ซิม) ใช้รถยนต์ส่วนตัว รายได้รวม , บาทขึ้นไป หลาย บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด Sale (บัตรเติมเงิน+ซิม) ใช้รถยนต์ส่วนตัว รายได้รวม , บาทขึ้นไป หลาย สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน รายได้รวม , - , บาท/เดือน - วางแผนการขาย หาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท- ประสานงานระหว่าง ลูกค้าของบริษัท- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า- ทำงาน วัน หยุด วันต่อสัปดาห์พื้นที่เปิดรับ Update //จังหวัด สุราษฎร์ธานีจังหวัด ชลบุรี (สัตหีบ บางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง)จังหวัด หนองคายจังหวัด สุโขทัย .- เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป .- จบ ม. - วุฒิปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย.- มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ.- มีความสามารถในการประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี.- มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่.- หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมุทรปราการ รายได้สวัสดิการ (รายได้รวม , บาทขึ้นไป)- เงินเดือน- คอมมิชชั่น- ค่าน้ำมัน(บัตรน้ำมัน)- ค่าเส...


สมุทรปราการ 31 สิงหาคม 2560


รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C

...รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C สุโขทัย หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C สุโขทัย บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C สุโขทัย สิงหาคม ระดับเงินเดือน บาท/วัน รายละเอียดงาน- เชียร์ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ sharp กรุงไทย- รายได้วันละ บาท- เริ่มงาน ตุลาคม - ธันวาคม - แนะนำให้ข้อมูลสินค้า กับลูกค้า- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง- ทำงาน วัน / สัปดาห์ วันหยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์(( ขอน้องที่ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู )) .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.-มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ.-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าในห้าง (สามารถศึกษาตัวสินค้าเชียร์ขายได้).-มีใจรักงานขาย รู้กฎระเบียบของห้าง มีประวัติการทำงานที่ดี.- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู สุโขทัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


สุโขทัย 22 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

...พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ หางาน - บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด - พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, ตรวจสอบเอกสารด้านจ่าย, ดูแลข้อมูลเจ้าหนี้, การจ่ายชำระ ต้นทุนบริการ, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน การจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์การทำงาน - ปี.มีความใฝ่รู้ละเอียดรอบคอบในการทำงาน.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย.อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ดีพอใช้ นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sirikulnokโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด / หมู่ (เยื้องมหาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซอยข้างปั๊มเอสโซ่ ห้าง Bee-Hive) ใกล้เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเก็รด จังหวัดนนทบุรี ต่อ โทรสาร ...


นนทบุรี 19 สิงหาคม 2560


รับสมัคร PC พนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ LG (HA) ประจำ Makro สุโขทัย

... รับสมัคร PC พนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ LG (HA) ประจำ Makro สุโขทัย หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัคร PC พนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ LG (HA) ประจำ Makro สุโขทัย บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร PC พนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ LG (HA) ประจำ Makro สุโขทัย สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้ารายได้ , + คอมมิชชั่น+Incentiveทำงานวันล่ะ ชั่วโมงรวมเวลาพักหยุด วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ) .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี สุโขทัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณพี --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณบุ๋ม --- ID LINE ...


สุโขทัย 18 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง - พนักงานบัญชี กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง พนักงานบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .จบ ป.ตรี สาขาบัญชี .มีประสบการณ์ งานบัญชี - ปีขึ้นไป .ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีภูมิลำเนาอยู่ จ.สุโขทัย ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สุโขทัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,()--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง หมู่ ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก --,()-- โทรสาร -- ...


สุโขทัย 16 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 13 หน้า หน้าถัดไป >>