Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Big Cสุราษฏร์ธานี ด่วน -

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Big Cสุราษฏร์ธานี ด่วน - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Big Cสุราษฏร์ธานี ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Big Cสุราษฏร์ธานี ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ - เป็นพนักงานประจำเเนะนำขายทีวีของ Sony-เงินเดือน ,+ค่าคอม+เบี้ยขยัน มีประกันสังคม -เดือนละประมาณ - บาทขึ้นไป- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง ตามเวลาห้าง ทำงาน วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี.มาสัมภาษณ์กับทาง Sony ที่กรุงเทพได้ สุราษฎร์ธานี ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-...


สุราษฎร์ธานี 25 พฤษภาคม 2561


พนักงานเซฟตี๋ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)

...ะกอบกิจการ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง. ตรวจสอบหาสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานรายงานผลรวมทั้ง เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง. ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย. ประสานงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายจาก EMR. รับผิดชอบในการชี้บ่งประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects). ดูแลให้มีการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากหน่วยงานของตนรวมทั้งการปฏิบัติตามเอกสารที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน. รายงานผลการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ EMR ทราบอย่างสม่ำเสมอ. เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในสังกัดของตน. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ความสำคัญในการปรับปรุงในส่วนที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน .เพศ ชาย หญิง.ปริญาตรี สาขาชีวอนามัยเที่ยบเท่า.ปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพมีใบรับรองฯ.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย.มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสี่อสาร .เป็นวิทยากรบรรยายวิเคราะห์ปัญหาได้ดี ...


สุราษฎร์ธานี 23 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ Big cameraสุราษฎร์ธานี ด่วน -

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ Big cameraสุราษฎร์ธานี ด่วน - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ Big cameraสุราษฎร์ธานี ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ Big cameraสุราษฎร์ธานี ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ - เป็นพนักงานประจำเเนะนำขายกล้องของ Sony-เงินเดือน ,+ค่าคอม+เบี้ยขยัน มีประกันสังคม -เดือนละประมาณ - บาทขึ้นไป- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง ตามเวลาห้าง ทำงาน วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายกล้องมาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี.มาสัมภาษณ์กับทาง Sony ที่กรุงเทพได้ สุราษฎร์ธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณแม็ก ...


สุราษฎร์ธานี 23 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ World Camera เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ด่วน -

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ World Camera เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ด่วน - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ World Camera เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย กล้อง Sony ประจำ World Camera เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ - เป็นพนักงานประจำเเนะนำขายกล้องของ Sony-เงินเดือน ,+ค่าคอม+เบี้ยขยัน มีประกันสังคม -เดือนละประมาณ - บาทขึ้นไป- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง ตามเวลาห้าง ทำงาน วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายกล้องมาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี.มาสัมภาษณ์กับทาง Sony ที่กรุงเทพได้ สุราษฎร์ธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-. น.)]สมัครด้...


สุราษฎร์ธานี 21 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Lotusเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ด่วน -

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Lotusเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ด่วน - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Lotusเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย ทีวี Sony (AV) ประจำ Lotusเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ - เป็นพนักงานประจำเเนะนำขายทีวีของ Sony-เงินเดือน ,+ค่าคอม+เบี้ยขยัน มีประกันสังคม -เดือนละประมาณ - บาทขึ้นไป- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง ตามเวลาห้าง ทำงาน วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี.มาสัมภาษณ์กับทาง Sony ที่กรุงเทพได้ สุราษฎร์ธานี ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาท...


สุราษฎร์ธานี 21 พฤษภาคม 2561


HR Manager (ประจำเชียงใหม่)

...HR Manager (ประจำเชียงใหม่) หางาน - บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด HR Manager (ประจำเชียงใหม่) Share บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด HR Manager (ประจำเชียงใหม่) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,++ บริษัทกำลังสรรหาผู้จัดการฝ่ายบุคคล ที่มีแรงจูงใจความสามารถในการบริหารจัดการระดับกลาง พร้อมที่จะเดินทางทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อช่วยสร้างดูแลระบบงานทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัททัวร์เชิงธรรมชาติขอบเขตงานที่รับผิดชอบ. บริหารจัดการงานบุคคคลให้เป็นระบบ. ควบคุมดูแลพนักงานระดับผู้จัดการ. เก็บข้อมูลรายงานเกี่ยวกับแผนกเพื่อรายงานGM กับ เจ้าของ .สัญชาติไทย/อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในด้านงานทรัพยากรบุคคลระดับหัวหน้างาน/บริหาร อย่างน้อย ปี.ประจำที่เชียงใหม่ แต่ต้องสามารถเดินทางไปจ.สุราษฎร์ธานี จ. ภูเก็ต ได้บ่อยตามความต้องการ.มีทัศนะคติที่ดีในการทำงานพร้อมจะมีแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ.สามารถทำงานทั้งคนเดียวทำงานเป็นทีมได้.สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตรงตามเวลาที่กำหนดได้.สามารถสร้างดูแลระบบงานทรัพยากรบุคคลให้แข็งแรงได้.ประสบการณ์ในการสรรหาการจัดการงานทรัพยากรบุคคล.เงินเดือน , ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประสบการณ์ เชียงใหม่ - อาหารกลางวันฟรี - วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์- ว...


เชียงใหม่ 21 พฤษภาคม 2561


Supervisor พื้นที่ เขตภาคใต้ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา รายได้เฉลี่ย 35000 พี่เบิร์ด มือถือID Line. 0

...Supervisor พื้นที่ เขตภาคใต้ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา รายได้เฉลี่ย พี่เบิร์ด มือถือID Line. หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Supervisor พื้นที่ เขตภาคใต้ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา รายได้เฉลี่ย ,++ พี่เบิร์ด มือถือ/ID Line. Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Supervisor พื้นที่ เขตภาคใต้ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา รายได้เฉลี่ย ,++ พี่เบิร์ด มือถือ/ID Line. พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,++ ...


ภูเก็ต 19 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager) สาขาเกาะสมุย

...ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager) สาขาเกาะสมุย หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager) สาขาเกาะสมุย Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager) สาขาเกาะสมุย พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสมาชิก มีหน้าที่วางแผน จัดการ พัฒนาสถานะของลูกค้าโดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้าที่ Makro รวมถึงการเพิ่มรายได้ ผลกำไรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการทำงานเป็นทีม.มีทักษะการบริหารที่ดี.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) เบื้องต้นได้ สุราษฎร์ธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหา...


สุราษฎร์ธานี 18 พฤษภาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรการบัญชีไฮเทค พนักงานบัญชี Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรการบัญชีไฮเทค พนักงานบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง คีย์เอกสารภาษีซื้อภาษีขายบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี จัดทำ ภงด.,,,จัดทำเงินเดือนประกันสังคม อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย .จบ ปวช-ปริญญาตรี การบัญชี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี .ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเบื้องต้นได้.เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.สามารถขับจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่(ไม่มีใบขับขี่ เราจะไม่รับพิจารณา).มีความซื้อสัตย์ อดทน ไฝ่เรียนรู้.ถ้าปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สุราษฎร์ธานี ประกันสังคม KPI ยูนิฟอร์ม (เมื่อผ่านโปร) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PYTA PiyapornAccountingโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรการบัญชีไฮเทค / หมู่ ถนนวิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - โทรสาร - ...


สุราษฎร์ธานี 17 พฤษภาคม 2561


ผจก.ฝ่ายบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล1

...ผจก.ฝ่ายบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล หางาน - บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) ผจก.ฝ่ายบริการหลังการขายจัดตั้งนิติบุคคล Share บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) ผจก.ฝ่ายบริการหลังการขายจัดตั้งนิติบุคคล พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .สื่อสารเรื่องการซ่อมแซมบ้านลูกค้า/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า.ประสานงาน/ควบคุมการทำงาน ช่าง,ผู้รับเหมา ในการเข้าซ่อมแซมบ้าน.ส่วนงานเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลประชุมจัดการเพื่อให้เกิดการจัดตั้งนิติบุคคล.ส่งมอบสารณูปโภคส่วนกลางเพื่อส่งมอบนิติบุคคลถอนค้ำ LG .เพศ ชาย-หญิง.อายุ - ปี.สาขา วิศกรรมโยธา/ก่อสร้าง.ประสบการณ์อย่างน้อยปี.สมามารถบริหาร ดูแล จัดการสภาพแวดล้อมโครงการ/จัดการงานบริการหลังการขายทั้งระบบ สุราษฎร์ธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงทางมือถือ -ทางอีเมลล์ hrbaansuay.comสมัครด้วยตนเอง - สอบถาม บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - โทรสาร ...


สุราษฎร์ธานี 17 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 140 หน้า หน้าถัดไป >>