Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

Digital Marketing (รับสมัครด่วน)

...ได้.มีความกระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ ติดตามเทคดนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรอยู่เสมอ.หากมีประสบการณ์ การทำงานทางด้าน Online Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (รับสมัครด่วน)

...นการติดต่อประสานต่างประเทศ.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.สามารถโต้ตอบ E-mail,line,We chat เอกสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษได้.หากมีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน Shipping เอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อกับ ประเทศจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


คิด Content และเขียนบทความออนไลน์

...รถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้.มีความสามารถในการหาข้อมูล เขียน เล่าเรื่องเป็น Content.มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจโลกดิจิตอล สามารถใช้ภาพเล่าเรื่องได้.เชี่ยวชาญด้าน Social Media ทั้ง facebook, IG, Google, Line Youtube จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยฝ่ายขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ขยัน อดทน.ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก .ทำสรุปการขายประจำเดือน.เปิดใบเสนอราคาใช้โปรแกรม Express .ทำใบเสนอราคา.เปิดบิลขายให้ลูกค้า.เช็คสต๊อคสินค้าทุกเดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


สโตร์

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ขยัน ซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลา.อ่าน ออกเขียน ได้ รับแรงกดดันได้.ถ้าขับรถโฟคลิปได้ จะพิจารณาพิเศษ.ุวุฒิ ม. ขึ้นไป มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ สะอาด เรียบร้อย จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างกลึง ( สมัครงานโทร 034-874-308 )

... หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดอายุ.ไม่จำกัดวุติ.มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมองหมาย จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานทั่วไป ( สมัครงานโทร 034-874-308 )

...งาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย - เพศหญิง.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ไม่จำกัดอายุ.มีความรับผิดชอบงาน ชอบการเรียนรู้ มีความซือสัตย์ ขยันอดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า

...ายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช./ปวส. ขึ้นไป ( สาขาที่เกี่ยวข้องด้านช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า).ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆในสายการผลิต.ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ช่าง.ปฏิบัติตามที่หัวหน้างานสั่งได้ดี.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่QC

... .เพศหญิง/ชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้ Micsoft Office ได้ดี.ปฏิบัติตามที่หัวหน้างานสั่งได้ดี.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ IT กราฟฟิคดีไซน์

...ินดีรับผู้จบใหม่ ทุกสาขา ผู้มีประสบการณ์.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านออกแบบ /คอมพิวเตอร์กราฟฟิค.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้ Micsoft Office ได้ดี.ปฏิบัติตามที่หัวหน้างานสั่งได้ดี.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563