Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานสมุทรสาคร

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานสมุทรสาคร บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานสมุทรสาคร ปรับปร...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างกลึง

...ะการทำงาน หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .ซื่อสัตย์.ขยัน.อดทน.รักที่จะเรียนรู้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้าโรงงาน

... .งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้าโรงงานเบื้องต้น .ซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวช. ปวส. ด้านไฟฟ้า ประสบการณ๋ด้านระบบไฟฟ้า.ทำงานที่โรงงาน ซ.วัดพันท้าย ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เสมียนธุรการบัญชี ( จ.สมุทรสาคร ) รับด่วน

...เสมียนธุรการบัญชี ( จ.สมุทรสาคร ) รับด่วน บริษัท ยูเคเอสเคมิคอล จำกัด ตำแหน่ง เสมียนธุรการบัญชี ( จ.สมุทรสาคร ) รับด่วน ปรับปรุงข้อมูล...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ (ด่วน)

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย , หญิง.อายุ - .ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป.มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีพอควร.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประสาน งานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานส่งเอกสาร ( Messenger ) สมัครโทร 034-879-354 ถึง 55 รับสมัครด่วน

...านประจำ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย.อายุ ถึง ปี.ระดับการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม. ถึง ปวส..ประสบการณ์ ถึง ปี.มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง .อาศัย ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี ( รับด่วน )

...้ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุ - ปี.ประสบการณ์อย่างน้อย ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.ต้องมีผู้คํ้าประกัน.สามารถมาทำงานวันเสาร์ได้กรณีที่มีงานด่วน.อยู่ในพื้นที่...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เด็กติดรถส่งของ จ.สมุทรสาคร ( สมัครงานโทร 034-879-354 ถึง 55 )

...เด็กติดรถส่งของ จ.สมุทรสาคร ( สมัครงานโทร -- ถึง ) บริษัท ยูเคเอสเคมิคอล จำกัด ตำแหน่ง เด็กติดรถส่งของ จ.สมุทรสาคร ( สมัครงานโทร -- ถึง ) ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างเครื่องมือหนัก ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร สาขาสุราษฏร์ธานี

...ช่างเครื่องมือหนัก ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร สาขาสุราษฏร์ธานี บริษัท มหาชัย แมทชีนเนอรี่ แอนด์ ออโต้ พาร์ท จำกัด ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือหนัก ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร, สาขาสุราษฏร์ธานี ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

...ง.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้.สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้.มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563