Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

วิศวกร การผลิต

...ุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเครื่องกล ,อุตสาหการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถใปรแกรม Express.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

...นิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรไฟฟ้า

...ณฑ์ทหารแล้ว).วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาชาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบ

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี (โทร.091-885-8160)

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง อายุ - ปี .วุฒิ ปริญญาตรี.มีบุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี.มีความซื่อสัตย์.มีไหวพริบ ขยัน อดทน.มีความคล่องตัว สามารถออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบางครั้ง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Asst.QA Manager(โทร.084-023-8080)

... วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งาน - ปี .ได้รับการฝึกอบรมระบบHACCP , GMP ระบบคุณภาพต่างๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Asst.RD.Department Manager(โทร.084-023-8080)

... วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งาน - ปี .มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word Exel Power Point จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Supervisor (โทร.084-023-8080)

... location สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ในการทำงาน ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Supervisor ผู้ช่วยSupervisor QAประกันคุณภาพ(โทร.084-023-8080)

...มวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งาน ปีขึ้นไป ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563