Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

พนักงานแม่พิมพ์ ( สนใจสมัครโทร 02-811-1180 ถึง 84 )

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย / อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ผลิตชิ้นส่วนทำแม่พิมพ์ได้.สามารถใช้เครื่องกลึง , มิลลิ่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ธุรการขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถใปรแกรม Express.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถใปรแกรม Express.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (Sale)

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย , หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้.มีรถยนต์ส่วนตัว จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


วิศวกร การผลิต

...ุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเครื่องกล ,อุตสาหการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถใปรแกรม Express.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

...นิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรไฟฟ้า

...ณฑ์ทหารแล้ว).วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาชาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบ

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี (โทร.091-885-8160)

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง อายุ - ปี .วุฒิ ปริญญาตรี.มีบุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี.มีความซื่อสัตย์.มีไหวพริบ ขยัน อดทน.มีความคล่องตัว สามารถออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบางครั้ง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563