Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

พนักงานธุรการบัญชี

...ทึกบัญชีเบื้องต้น หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร .ขยัน ซื่อสัตย์ สู้งาน.มีความรู้ทางบัญชี.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ประจำ โรงงาน จ.ราชบุรี)

...เรียงของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทดสอบการซ้อนทับของบรรจุภัณฑ์ . ดำเนินการทดสอบพิจารณาหาตัวอย่างเพื่อนำมาใช้ในการทดลอง . รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ . จัดทำเอกสารมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสรุปรายงานผลการทดลอง . งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ปัจจุบันปฏิบัติงานที จังหวัด...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานทั่วไป (สาขามหาชัยสาขาบางกระดี่ )

...รงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน.สามารถเข้ากะการทำงานได้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


วิศวกร (สาขาเอกชัยมหาชัย)

...นไป แต่ไม่เกิน ปี.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี สาขาวิศวกรพลาสติก, เครื่องกล , อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง.สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์จะรับผิดพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยช่างรีดท่อคุมเครื่อง

... คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. - ปวช. ขึ้นไป.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว.สามารถทำงานเป็นกะได้.พร้อมเรียนรู้งานตลอดเวลา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Leader (หัวหน้างานผลิต)สาขามหาชัย

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย /อายุไม่เกิน ปี.ช่างกลโรงงาน /ไฟฟ้า /ช่างยนต์ สาขาที่เก่ยวข้อง.มีภาวะผู้นำมีประสบการณ์ควบคุมการผลิต ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excell ได้คล่อง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Quality Control Supervisor (ด่วน)

...ติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหาร ปีขึ้นไป.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี.มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร.มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี จุลินทรีย์ต่างๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Goods Receiving Supervisor

...การจัดการการติดต่อสื่อสารได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ .มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี.ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้.สามารถเข้ากะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Customer Service

.../ หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. - ปวส..ประสบการณ์ในการทำงาน - ปี สำหรับวุฒิ ม.-ป.ว.ช สำหรับวุฒิ ป.ว.ส ไม่ต้องมีประสบการณ์.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้.สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Operations Supervisor

... คุณสมบัติผู้สมัคร .มีความรู้ด้านการกระจายสินค้า.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี.ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้.สามารถเข้ากะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563