Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายผลิตโฟมยาง

... ปี.ระอับ ปวส.อุตสาหการ ปริญญาตรี อุตสาหการ เคมี.มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย ปี.มีความรู้ในด้านสารเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานบนความกดดันสูงได้ดี.วิเคราะห์แปรผลข้อมูลได้ดี.ทำงานร่วมกับแรงงานต่างชาติได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

...้าใจระบบ ISO สามารถทำได้.ใจเย็น สามารถสื่ือสารกับพนักงานทุกระดับได้ดี.มองหาองค์กรที่กำลังเติบโต เพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเอง.พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร.มองหาความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ QC

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.ปวช ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบงาน ใจเย็น เข้ากับผู้อื่นได้.มีความละเอียด รอบคอบ มีระเบียบ.ช่างสังเกตุ ช่างซักถาม.เดินทางสะดวก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดเพศ.อายุไม่เกิน ปี ปวส..มีความละเอียด รอบคอบ .มีความความเข้าในสายงานเป็นอย่างดี.มีประสบการ์ณด้านคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า ปี.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี (Accounting)

...ย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.ตำแหน่งที่ หากสามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ธุรการประสานงานช่าง

...นงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าช่าง (Foreman)

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชายหญิง.การศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์.มีทักษะการเป็นผู้นำหัวหน้างาน.สามารถวางแผนการทำงานควบคุมการทำงานได้.มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ด่วน พนักงานขาย

... .เพศชาย.การศึกษาตั้งแต่ ปวช.เป็นต้นไป.หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะพิจารณาพิเศษ.มีความรับผิดชอบสูง.มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น ใช้ Microsoft Office ได้.มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานช่างเทคนิค

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชายหญิง.การศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาพิเศษ.สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี.รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...เงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวส ทางบัญชี ขึ้นไป.อายุ - ปี.สามารถปิดงบ เก็บรายละเอียดงบการเงิน .มีประสบการณ์ทางด้านทำบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563