Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

พนักงานช่างเทคนิค

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชายหญิง.การศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาพิเศษ.สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี.รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...เงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวส ทางบัญชี ขึ้นไป.อายุ - ปี.สามารถปิดงบ เก็บรายละเอียดงบการเงิน .มีประสบการณ์ทางด้านทำบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Samsung Experience Shop Assistant(SESA)ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Big C มหาชัยรายได้เฉลี่ย 30000พี่บุ๋ม 06

...Samsung Experience Shop Assistant(SESA)ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Big C มหาชัยรายได้เฉลี่ย พี่บุ๋ม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ตำแหน่ง Samsung Experience Shop Assistant(SESA)ผู้ช่วยผู้จัดก...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างคุมเครื่องจักร

... คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.ม. / ปวช. ปวส.ขึนไป.มีความกระตือรีอร้น / ใส่ใจติดตามผลงาน.มีความละเอียด รอบคอบ.มีประสบการณ์.ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ.สามารถทำโอทีได้ในบางครั้ง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


แผนกวางแผนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

.../การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความกระตือรีอร้น / ใส่ใจติดตามผลงาน.มีความละเอียด รอบคอบ.ขยัน อดทน ไม่ทิ้งงาน.ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในงาน.สามารถปฎิบัติงานได้ที่โรงงานบางน้ำจีด จังหวัด...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


โฟร์แมน ( Foreman )

... คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ - ปี ขึ้นไป.มีประสบการณ์การทำงาน - ปี.เพศชาย.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง.ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความผิดชอบ.สามารถอ่านแบบแปลนได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างคุมเครื่องอิงค์เจ็ท

... คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.ม. / ปวช./ปวส. ขึนไป.มีความกระตือรีอร้น / ใส่ใจติดตามผลงาน.มีความละเอียด รอบคอบ.มีประสบการณ์.ซื่อสัตย์.สามารถทำโอทีได้ในบางครั้ง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบ

...ารศึกษาตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป.มีความกระตือรีอร้น / ใส่ใจติดตามผลงาน.มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในงาน.มีประสบการณ์.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / โปรแกรมAdobe Flash /Adobe InDesign / PhotoScapeSetup / Adobe Illustrator จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าฝ่ายขาย

....มีประสบการณ์ ปีด้านการขาย (หากมีประสบการณ์การขายสินค้าพรีเมี่ยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความกระตือรือร้น.มีทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์.มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การเจรจาต่อรอง การสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (Sales Executive)

...ศึกษา ปวส-ปริญญาตรี.บุคลิกภาพดี รักงานขาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าพรีเมี่ยมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563