Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า

...วิศวกรไฟฟ้า บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน วางแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หมวดงาน งานเขียนแบบ/งานDrawingวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปี ขึ้นไป.เพศ ชาย-หญิง (ชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว).วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาชาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม , มีค่าล่วงเวลา , มีโบนัส, แจกชุดฟอร์ม , ตรวจสุขภาพ , รองเท้าเซฟตี้ , บ้านพักพนักงาน , เบี้ยขยัน , กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี , เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ , ประกันอุบัติเหตุ , รางวัลพนักงานดีเด่น, ฝึกอบรมพนักงาน , กองทุนทดแทน , ค่าคอมมิสชั่น(บางตำแหน่ง) ค่าฌาปนกิจ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.c...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบ

...พนักงานเขียนแบบ บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน เขียนแบบงานโครงสร้างเครื่องจักร เบิก-จ่าย Drawing ติดตามการปฏิบัติงานการผลิต ตรวจสอบการผลิต ตาม Drawing หมวดงาน งานเขียนแบบ/งานDrawing คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถเขียนแบบ Auto cad ได้.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม , มีค่าล่วงเวลา , มีโบนัส, แจกชุดฟอร์ม , ตรวจสุขภาพ , รองเท้าเซฟตี้ , บ้านพักพนักงาน , เบี้ยขยัน , กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี , เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ , ประกันอุบัติเหตุ , รางวัลพนักงานดีเด่น, ฝึกอบรมพนักงาน , กองทุนทดแทน , ค่าคอมมิสชั่น(บางตำแหน่ง) ค่าฌาปนกิจ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภา...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี (โทร.091-885-8160)

...เจ้าหน้าที่บัญชี (โทร.--) บริษัท โกลเบิล ฟีช จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - ดูแลนัดหมาย จัดเวลาให้ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานต่างๆให้ผู้บริหาร - ตรวจเอกสารจัดทำเอกสารให้ผู้บริหาร - เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สรุป ติดตาม รายงานความคืบหน้า - วางแผนตารางงาน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์เลขานุการ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง อายุ - ปี .วุฒิ ปริญญาตรี.มีบุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี.มีความซื่อสัตย์.มีไหวพริบ ขยัน อดทน.มีความคล่องตัว สามารถออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบางครั้ง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันสังคม - โบนัส ตามผลประกอบการ - ปรับเงินขึ้นทุกปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดย...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Asst.QA Manager(โทร.084-023-8080)

...Asst.QA Manager(โทร.--) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง Asst.QA Manager(โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ควบคุมระบบงาน แผนกประกันคุณภาพ หมวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งาน - ปี .ได้รับการฝึกอบรมระบบHACCP , GMP ระบบคุณภาพต่างๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .มีรถรับส่งพนักงงาน . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ . ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ . เงินปรับประจำปี . โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Asst.RD.Department Manager(โทร.084-023-8080)

...Asst.RD.Department Manager(โทร.--) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง Asst.RD.Department Manager(โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน วิจัยพัฒนาสินค้าใหม่นำเสนอลูกค้า หมวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งาน - ปี .มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word Exel Power Point จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .มีรถรับส่งพนักงงาน . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ . ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ . เงินปรับประจำปี . โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Supervisor (โทร.084-023-8080)

...Supervisor (โทร.--) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง Supervisor (โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ดูแลจัด Packaging ตามแผนงาน,รับผิดชอบความถูกต้องของ Stock Packaging ,จัดเก็บตามระบบ location สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ในการทำงาน ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม . มีรถรับสงพนักงาน . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ . ประกันสังคม . ประกันสุขภาพ . เงินปรับประจำปี . โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Supervisor ผู้ช่วยSupervisor QAประกันคุณภาพ(โทร.084-023-8080)

...Supervisor ผู้ช่วยSupervisor QAประกันคุณภาพ(โทร.--) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง Supervisor/ ผู้ช่วยSupervisor QAประกันคุณภาพ(โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน .ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบคุณภาพบริษัทฯ ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานการเก็บบันทึกข้อมูลแผนนการตรวจสินค้า .ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯการจัดเตรียมเอกสารรับ Audit หมวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งาน ปีขึ้นไป ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .มีรถรับส่งพนักงงาน . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ . ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ . เงินปรับประจำปี . โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Asst.QM.Department Manager(โทร.084-023-8080)

...Asst.QM.Department Manager(โทร.--) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง Asst.QM.Department Manager(โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน .รับนโยบายดูแลฝ่ายควบคุมคุรภาพให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ .ทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ GMP,SSOP,SOP,HACCPตลอดจนคุณภาพต่างๆ .วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งสืบหาสาเหตุ กรณีที่ได้รับร้องเรียนจากลูกค้า .กำหนดจัดตั้ง การฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ .วางแผนควบคุมสุขลักษณะโรงงาน การผลิตรวมทั้งสุขลักษณะของพนักงาน หมวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญษตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาที่เกี่ยงข้อง.ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร/ทูน่าไม่น้อยกว่า ปี.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ WORD,EXCEL,POWER POINTเขียน,อ่าน,พูดภาษาอังกฤษได้.ระบบ มาตราฐาน TSO,HACCP,GMR,FSMA ระบบคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .โบนัสประจำปี .สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน .สัมนานอกสถานที่ต่างๆปร...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยSupervisor RD (โทร.084-023-8080)

... ผู้ช่วยSupervisor RD (โทร.--) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยSupervisor R&D (โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน .ทดสอบจัดเตรียมตัวอย่างลุกค้า .นำเสนอสินค้าใหม่จัดประชุม ทดสอบสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ในไลน์ผลิต .ศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม . รถรับส่งพนักงาน .โบนัสประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ประกันสังคม .ประกันสุขภาพ .เงินปรับประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Supervisor ฝ่ายผลิต(โทร.084-023-8080)

...Supervisor ฝ่ายผลิต(โทร.--) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง Supervisor ฝ่ายผลิต(โทร.--) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน .ควบคุมปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่ลูกค้ากำหนด .วางแผนการผลิตในแต่ละวันตามเป้าหมายที่กำหนด .ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน .จัดการอบรมเข้ารับการอบรมประจำปีของบริษัทฯ หมวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งาน ปี ขึ้นไป.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word Exel Power Point.สามารถทำOT เข้ากะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .มีรถรับส่งพนักงงาน . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ . ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ . เงินปรับประจำปี . โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บร...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563