Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด พนักงานขาย Share บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน .รับผิดชอบงานขายสินค้าบริการ - จัดทำใบเสนอราคา.หาลูกค้าใหม่ ดูแล เยี่ยมลูกค้าเก่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า.รับผิดชอบในการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย .เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Excel, Word.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.รักงานขาย-บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความตั้งใจจริง.ขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะเป็นของตัวเอง สมุทรสาคร เสื้อพนักงาน, เบี้ยขยัน, ทำงานครบทุก ปี บริษัทแจกทอง . บาท, ปี บาท....(เพิ่มขึ้น . บาท ทุก ปี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tpwโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด / หมู่ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรส...


สมุทรสาคร 26 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสมุทรสาคร

...ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food ) สาขาสมุทรสาคร หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food ) สาขาสมุทรสาคร Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food ) สาขาสมุทรสาคร พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


Sales(Level Senior Admin )ฝ่ายขาย(สาขาสมุทรสาคร)1

...Sales(Level Senior Admin )ฝ่ายขาย(สาขาสมุทรสาคร) หางาน - บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด Sales,(Level Senior Admin )ฝ่ายขาย(สาขาสมุทรสาคร) Share บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด Sales,(Level Senior Admin )ฝ่ายขาย(สาขาสมุทรสาคร) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ขาย-บริหารงานขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Mold ผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ให้กับลูกค้าในประเทศ. รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายรายงานต่อผู้บังคับบัญชา. ดูแลลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย.Working day Monday - Saturday , time .-.** แนบเรซูเม่ภาษาอังกฤษมาด้วย .Female, - years old.Bachelor degree above (marketing or related ).At least years working experience..Willing to travel more than a month and work OT..Can work under pressure and stress.Can Speak English or Thai speaking.Good communication skill.Well know MS office Power Point & Excel operation.Working place at Sumutsakhon Branch. .-. pm, Mon-Sat. กรุงเทพมหานคร - รถรับ - ส่ง - อาหารกลางวัน ช่วงทำ OT- ค่าการทำงาน- ค่ากะกลางคื...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


เสมียนแผนก QC (ประจำสมุทรสาคร)-

...เสมียนแผนก QC (ประจำสมุทรสาคร)- หางาน - บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสมียนแผนก QC (ประจำสมุทรสาคร) Share บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสมียนแผนก QC (ประจำสมุทรสาคร) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก QC ที่เกี่ยวข้อง- รับผิดชอบการคีย์ OT,คีย์การลางาน ของพนักงานในระบบ ERP- ประสานงานภายในองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .เพศหญิง วุฒิ ม.,ปวช,ปวส..อายุ - ปี.ใช้ Computer Ms.Office คล่อง.มีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ปี กรุงเทพมหานคร - รถรับ - ส่ง - อาหารกลางวัน ช่วงทำ OT- ค่าการทำงาน- ค่ากะกลางคืน- ค่าเบี้ยขยันรายเดือน- ค่าล่วงเวลาวันทำงานปกติ (x.เท่า) ค่าล่วงเวลาวันหยุด (x เท่า)- เครื่องแบบพนักงาน- โบนัสประจำปี- ปรับค่าจ้าง- งานเลี้ยงสังสรรค์- ฝึกอบรมเสริมทักษะ- ประกันสังคม กองทุนทดแทน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมนันทนาการเวลาทำงานปกติ จันทร์-เสาร์ . - .น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ตามสาขา สาขาเพชรบุรี คุณนพวรรณ -- ส...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ประจำสมุทรสาคร)-

...พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ประจำสมุทรสาคร)- หางาน - บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ประจำสมุทรสาคร) Share บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ประจำสมุทรสาคร) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน- ทำรายงานการตรวจสอบ- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.วุฒิ ม..อายุ ปี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน.สายตาปกติ .สามารถเข้ากะได้.ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สมุทรสาคร - รถรับ - ส่ง - อาหารกลางวัน ช่วงทำ OT- ค่าการทำงาน- ค่ากะกลางคืน- ค่าเบี้ยขยันรายเดือน- ค่าล่วงเวลาวันทำงานปกติ (x.เท่า) ค่าล่วงเวลาวันหยุด (x เท่า)- เครื่องแบบพนักงาน- โบนัสประจำปี- ปรับค่าจ้าง- งานเลี้ยงสังสรรค์- ฝึกอบรมเสริมทักษะ- ประกันสังคม กองทุนทดแทน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมนันทนาการเวลาทำงานปกติ จันทร์-เสาร์ . - .น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ตามสาขา สาขาเพชรบุรี คุณนพวรรณ -- สำนักงาน - ต่อ ,สาขาสมุทรสาคร คุณอรดี - สำนักงาน --,...


สมุทรสาคร 25 พฤษภาคม 2561


หัวหน้าแผนก ช่างซ่อมบำรุง

...หัวหน้าแผนก ช่างซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด หัวหน้าแผนก ช่างซ่อมบำรุง Share บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด หัวหน้าแผนก ช่างซ่อมบำรุง พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง (รายเดือน) ดูแลการซ่อมบำรุงทั้งหมด .มีประสบการณ์ในหน้างาน ปี ทางด้านช่างซ่อมบำรุง สมุทรสาคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด เลขที่ / หมู่ ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร --- โทรสาร --- ...


สมุทรสาคร 24 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เซ็นทรัล มหาชัย

...รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เซ็นทรัล มหาชัย หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เซ็นทรัล มหาชัย Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เซ็นทรัล มหาชัย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ เป็น Promoter เเนะนำขาย มือมือ Smart Phone รุ่น Nokia -รายได้เดือนละ บาท+ค่าคอม+Incentiveรายตัวไม่จำกัดรายตัวทุกตัว-ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน-เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ครับผม)- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี สมุทรสาคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศ...


สมุทรสาคร 24 พฤษภาคม 2561


วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)

...วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer) หางาน - บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer) Share บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer) พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ...


สมุทรสาคร 24 พฤษภาคม 2561


PC ขายอุปกรณ์เซฟตี้

...PC ขายอุปกรณ์เซฟตี้ หางาน - บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) PC ขายอุปกรณ์เซฟตี้ Share บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) PC ขายอุปกรณ์เซฟตี้ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+ ขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้งานเอกสารที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานที่ พันท้าย จ.สมุทรสาครเว็บไซด์บริษัท www.pangolin.co.th .เพศ หญิง.อายุ - ปี.จบ ปวช ปวส ปตรี ไม่จำกัดสาขา.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์.เป็นพนักงานประจำ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.มีใจรักงานบริการ สมุทรสาคร โบนัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมค่าคอมมิชชั่นเสื้อโปโล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- เบอร์ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร -- เว ฝ่ายบุคคลอีเมล hrpangolin.co.th - สอบถาม บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หมู่ ซ. กม.. ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนสิค้า แพงโกลิน/- ซ.สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เข...


สมุทรสาคร 23 พฤษภาคม 2561


นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

...นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) หางาน - บริษัทเอแอล. โซลูชั่น จำกัด นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) Share บริษัทเอแอล. โซลูชั่น จำกัด นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (Lab) ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับการทดสอบประจำห้องปฏฺิบัติการเคมี .เพศชาย - เพศหญิง.วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ).อายุ - ปี ขึ้นไป.มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในเชิงวิเคราะห์ ดี.** สามารถประจำการในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ สมุทรสาคร ตามกฏหมายแรงงาน ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเอแอล. โซลูชั่น จำกัด /,/ หมู่ที่ ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร -- ...


สมุทรสาคร 23 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 221 หน้า หน้าถัดไป >>