Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสงคราม

รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Homepro สมุทรสงคราม ด่วนที่สุดๆ

...รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Homepro สมุทรสงคราม ด่วนที่สุดๆ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Homepro สมุทรสงคราม ด่วนที่สุดๆ บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Homepro สมุทรสงคราม ด่วนที่สุดๆ สิงหาคม ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น+incentive แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี รายได้ , + คอมมิชชั่น+Incentiveทำงานวันล่ะ ชั่วโมงรวมเวลาพักหยุด วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ) .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน) สมุทรสงคราม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณพี --- ID Line - สอบถาม บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด /-,...


สมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)-

...เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)- หางาน - บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC) บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - จัดทำระบบการจัดการเอกสาร ISO GMP HACCP ควบคุมเอกสารทั้งภายใน/ภายนอก- ควบคุมดำเนินการจัดทำติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI วางแผนติดตาม Internal Audit- ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย จัดทำบันทึกการประชุมของ QMR พร้อมติดตามการแก้ไข CAR- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวส. ...


สมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2560


พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ-

...พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ- หางาน - บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด - พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลควบคุมหม้อไอน้ำ- ดูควบคุมระบบน้ำ RO (reverse osmosis system) .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวช. ปวส..ประสบการณ์ทำงาน - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา สาขาด้านอุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล การผลิต สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การดูแลควบคุมหม้อไอน้ำการบำรุงรักษา.มีใบอนุญาต เป็นผู้ควบคุม Boiler จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้.มีความรับผิดชอบ สมุทรสงคราม - สวัสดิการตามระบบประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)- ปรับเงินเดือนประจำปี- ที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รับสมัครทางไปรษณีย์ สมัครด้วยตนเอง (ณ โรงงาน จ.สมุทรสงคราม)- (โรงงาน) หมู่ ถนนพระราม กม. ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.- (จ.-ส. เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิม...


สมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)-

...ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)- หางาน - บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager) บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด- พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต- วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)- วิเคราะห์ทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรภายในโรงงาน- ควบคุมติดตามผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน .เพศ ช. .อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวส. ปริญาตรี.ประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป.สาขาด้านอุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล การผลิต.มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม.มีการวางเป็นระบบ คิดวิเคราะห์เชิงระบบ.มีภาวะความเป็นผู้นำ.มีการประสานงานที่ดี สมุทรสงคราม - สวัสดิการตามระบบประกันสังคม- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)- ปรับเงินเดือนประจำปี- ที่พัก - เงินค่า สมัคร Online ผ่าน ...


สมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2560


พนักงานซ่อมบำรุง-

...พนักงานซ่อมบำรุง- หางาน - บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด - พนักงานซ่อมบำรุง บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด พนักงานซ่อมบำรุง สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร /ระบบไฟฟ้าในโรงงาน- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานงานซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวช. ปวส..ประสบการณ์ทำงาน - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา สาขาด้านอุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล การผลิต สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้าในโรงงาน.สามารถทำงานเป็นกะได้ สมุทรสงคราม - สวัสดิการตามระบบประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)- ปรับเงินเดือนประจำปี- ที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน+ รับสมัครทางไปรษณีย์ สมัครด้วยตนเอง (ณ โรงงาน จ.สมุทรสงคราม)- (โรงงาน) หมู่ ถนนพระราม กม. ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.- (จ-ส, .-. น.) - สอบถาม บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด / ซอ...


สมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการฝึกหัดแผนกแคชเชียร์ ประจำ Tops Superstore สาขามหาชัย ด่วน (TK.)-

...ผู้จัดการฝึกหัดแผนกแคชเชียร์ ประจำ Tops Superstore สาขามหาชัย ด่วน (TK.)- หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - ผู้จัดการฝึกหัดแผนกแคชเชียร์ ประจำ Tops Superstore สาขามหาชัย ด่วน (TK.) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้จัดการฝึกหัดแผนกแคชเชียร์ ประจำ Tops Superstore สาขามหาชัย ด่วน (TK.) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - รับผิดชอบการวางแผนงาน, การบริหารจัดการ, การควบคุมดูแลส่วนงานต่างๆภายในแผนก ให้สอดคล้องกับนโยบายของสาขาองค์กร- กำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสาขา พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในแผนก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมยอดขาย ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องรักษาผลกำไร พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับแผนกสาขาของตน .ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป .จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานค้าปลีก งานบริการหน้าร้านอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานอย่างน้อย ปีขึ้นไป .สามารถวิเคราะห์ P&L เบื้องต้นได้.สามารถฝึกงานในกรุงเทพปริมณฑลได้ (มีที่พักเบี้ยเลี้ยงให้).บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีภาวะผู้นำ.**สนใจ คุณจี่ -- / -- สมุทรสงคราม - ประกันชีวิตตั้งแต่วันเริ่มงาน- ประกันสุขภาพปีละ , บาท- ค่าทำฟัน , บาท- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห...


สมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2560


ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม)-

...ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม)- หางาน - บริษัท บีเอ็มซี จำกัด - ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม) บริษัท บีเอ็มซี จำกัด ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+โอที + เบี้ยขยัน - ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง- วางแผนจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งวัน- การบริการหลังการติดตั้ง ตอบคำถามข้อสงสัยให้กับลูกค้า- สาธิตการทำงานของตัวสินค้า จัดทำเอกสารงานติดตั้งของลูกค้า- รับผิดชอบงานอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ซ่อมบำรุง (ถ้ามี)- ประสานงาน ดูแลลูกค้า ให้บริการจนจบงาน .เพศชาย อายุ - ปี .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .มีรถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ .มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ .ทำงาน จ.-ศ. .-..มีพื้นงานช่างด้านไหนก็ได้ (ระบบไฟรถ, ไฟบ้าน, อิเลคฯ, มือถือ, คอมฯ, แอร์ อื่นๆ) สมุทรสงคราม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเอ็มซี จำกัด / ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - โทรสาร - ...


สมุทรสงคราม 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานเชียร์ขายซิมขายเดือนและเติมเงิน(Sale Staff) ด่วนมาก 30 อัตรา สอบถามพี่เล็ก 0614120710

...พนักงานเชียร์ขายซิมขายเดือนและเติมเงิน(Sale Staff) ด่วนมาก อัตรา สอบถามพี่เล็ก หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด - พนักงานเชียร์ขายซิมขายเดือนเติมเงิน(Sale Staff) ด่วนมาก สอบถามพี่เล็ก บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม จำกัด พนักงานเชียร์ขายซิมขายเดือนเติมเงิน(Sale Staff) ด่วนมาก สอบถามพี่เล็ก พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รายได้รวม , บาทขึ้นไป - นำเสนอโปรโมชั่นรายเดือนมือถือ- นำเสนอขายซิมเติมเงิน+โปรเสริม- ออกบูธกระจายลงพื้นที่เพื่อขายสินค้า ตามแผนการทำงานของหัวหน้างาน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย- ทำงาน วันต่อเดือน ประจำพื้นที่Sale Staffจังหวัดนนทบุรี+ปทุมธานี Sale Staffจังหวัดลำปาง-พะเยา Sale Staffจังหวัดสมุทรปราการ Sale Staffจังหวัดกรุงเทพฯ ฝั่งธนSale StaffจังหวัดปทุมธานีSale StaffจังหวัดสุพรรณบุรีSale StaffจังหวัดสมุทรสาครSale StaffจังหวัดสมุทรสงครามSale Staffจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Sale StaffจังหวัดกาญจนบุรีSale staffจังหวัดราชบุรี .. ทุกเพศ วุฒิ ม. ขึ้นไป อายุ - ปี.. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบพบปะผู้คน ชอบเทคโนโลยี .. มีความกระตือรือร้น ชอบงานขาย พูดเก่ง สื่อสารกับลูกค้าได้ดี.. เคยผ่านการขาย ขาย Sim Card จะพิจารณาเป็นพิเศษ.. สามารถพักค้างคืนกับทีมงานได้ .. พร้อมสัมภาษณ์เริ่้มงานได้ทันที ...


ทุกจังหวัด 24 พฤษภาคม 2560


Creativeถ่ายVDOตัดต่อVDO ประจำภาค

...Creativeถ่ายVDOตัดต่อVDO ประจำภาค หางาน - บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด - Creative/ถ่ายVDO/ตัดต่อVDO ประจำภาค บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด Creative/ถ่ายVDO/ตัดต่อVDO ประจำภาค พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, คิด ออกแบบ ควลคุม Concept/Content เขียน Proposal, Script, Sequence, Story Broad ฯลฯรายได้. สร้างสรรค์รายการธุรกิจ ( อินเตอร์เน็ตทีวี ) ,บ./ด.. + ส่วนที่ได้เพิ่ม หลังจากฝ่ายขายขายงาน VDO Advertisingได้แล้ว ครีเอทีฟท่านใดพรีเซ็นต์งานจนลูกค้าพึงพอใจเลือกงานของครีเอทีฟท่านนั้น ท่านนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่น ,/ชิ้นงาน เดือนได้งานประมาณชิ้นขึ้นไปตามความสามารถแต่ละบุคคล .สนุกรักการถ่ายภาพนิ่งVDO สนุกกับการได้เดินทาง.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.มีประสบการณ์มากกว่า ปี สมุทรสงคราม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม WoodySetthawutโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด / นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย (สาธุประดิษฐ์ ) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ - ...


สมุทรสงคราม 24 พฤษภาคม 2560


ช่างภาพ และ กราฟฟิคดีไซน์ ( ช่างภาพพรีเวดดิ้ง รับปริญญา ทำงานอิสระของตนควบคู่ไปได้ )

...ช่างภาพ และ กราฟฟิคดีไซน์ ( ช่างภาพพรีเวดดิ้ง รับปริญญา ทำงานอิสระของตนควบคู่ไปได้ ) หางาน - บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด - ช่างภาพ กราฟฟิคดีไซน์ ( ช่างภาพพรีเวดดิ้ง รับปริญญา ทำงานอิสระของตนควบคู่ไปได้ ) บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด ช่างภาพ กราฟฟิคดีไซน์ ( ช่างภาพพรีเวดดิ้ง รับปริญญา ทำงานอิสระของตนควบคู่ไปได้ ) พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, ถ่ายภาพธุรกิจตกแต่งภาพนำ Text มาตกแต่งภาพได้อย่างสวยงามจัด Layout นิตยสาร น.ส.พ. .รักการถ่ายภาพสนุกกับการได้เดินทาง มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถทำงานไม่เป็นเวลาได้.มีประสบการณ์มากกว่า ปี มีความชำนาญ Adobe Photoshop, Lightroom อื่นๆ สมุทรสงคราม * หมายเหตุ ช่างภาพอิสระ พรีเวดดิ้ง แต่งงาน รับปริญญา ฯลฯ สามารถทำงานอิสระของตนควบคู่ไปได้เหมือนเดิม บริษัทเราเปิดโอกาศดีให้ช่างภาพได้ยกระดับตนเองที่จะได้ถ่ายงานระดับนิตยสารไปประดับโปนไฟล์ ทำให้โปรไฟล์ผลงานตนเองดูดีขึ้น ทางนิตยสารจะช่วยโปรโมทช่างภาพให้มีชื่อเสียงขึ้นเพื่อจะได้ลูกค้าจากงานช่างภาพอิสระที่ทำอยู่มากขึ้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม WoodySetthawutโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถา...


สมุทรสงคราม 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>