Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สงขลา

ตัวแทนขายภาคใต้เขต U18

...ตัวแทนขายภาคใต้เขต U QUALIMED Co.,Ltd. ตำแหน่ง ตัวแทนขายภาคใต้เขต U ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติม ลักษณะการทำงาน เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดพัทลุง รวมทั้งรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุไม่เกิน ๓๕ ปีจบการศึกษาปริญญาตรี.มีประสพกาณณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า.มีรถยนตร์ของตนเองสำหรับทำงานในเขตที่ได้รับมอบหมาย.พร้อมเข้าอบรมทดสอบที่สำนักงานบริษัทฯที่กรุงเทพ.สามารถทำงานตามลำพังในเขตที่รับผิดชอบได้.ผ่านการเกรณ์ทหารได้รับยกเว้นการเกรณ์ทหาร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สงขลา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ค่าสินจ้างการขายเดือนละ , บาท เงินค่าที่พักค่าใช้จ่ายเดินทาง(น้ำมัน+ซ่อมบำรุง),บาท เงินรางวัลการขาย ,-, บาท/เดือน ค่าคอมมิสชั่นเก็บเงิน .-.% วิธีรับสมัคร - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครทางไปรษณีย์ วิธีรับสมัคร ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


Field Activity Team Leader (หัวหน้าทีมการตลาดภาคสนาม ) ประจำ จ.สงขลา

...Field Activity Team Leader (หัวหน้าทีมการตลาดภาคสนาม ) ประจำ จ.สงขลา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Field Activity Team Leader (หัวหน้าทีมการตลาดภาคสนาม ) ประจำ จ.สงขลา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , ลักษณะการทำงาน - แจ้งข้อมูลข่าวสารประจำเดือน เช่น...


สงขลา 27 มกราคม 2563


SMEs Business Consultant Team Leader ประจำ จ.สงขลา

...SMEs Business Consultant Team Leader ประจำ จ.สงขลา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง SMEs Business Consultant Team Leader ประจำ จ.สงขลา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , ลักษณะการทำงาน - เยี่ยมช่องทางสำรวจตลาดเพื่อเก็บรวบรวมการเคลื่อนไหวของตลาด / คู่แข่ง เพื่อประเมินจัดทำรายงานนำเสนอหัวหน้างาน / executives รวมถึงแผนกที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ช่องทางแผนการพัฒนาช่องทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - วิเคราะห์ตลาดริเริ่มโครงการขายเพื่อเพิ่มรายได้จาก Solutions ต่างๆ - แนะนำทักษะการขายการฝึกอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้พนักงาน SMBE, SSP - หาช่องทางใหม่ /SSP ใหม่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท - สรุปผลการดำเนินงาน performance report weekly/monthly หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย การตลาด การบริหาร.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ word , Excel , Powerpoint ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำ จ.สงขลา

...เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำ จ.สงขลา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำ จ.สงขลา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ลักษณะการทำงาน - บริหารจัดการ ส่งเสริมการขายภายใต้แบรนด์เอไอเอส (AIS) รวมถึงสินค้า บริการในเครือบริษัทฯ - คิดนำเสนอไอเดียในการวางแผน สื่อ กิจกรรมการตลาด ทั้ง Mass Support การขายช่องทาง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อ ในการกำหนดขอบข่ายงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดซื้อดำเนินการผลิตร่วมกับทาง supplier ได้สำเร็จตรงตาม ข้อกำหนดที่วางไว้ - คิด campaign ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ promote สินค้าบริการของบริษัท เพื่อสร้าง Brand Preference ,ยอดขาย รายได้ให้กับบริษัทฯ - วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง นำเสนอแผนงานปรับปรุงแผนกิจกรรมการตลาดการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย (อายุไม่เกิน ปี).วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขากสนตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจได้ มีความคิดสร้างสรรค์.มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร การประสานงานที่ดี.ขยัน อดทน กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel).ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


ทนายความ (ประจำสาขาหาดใหญ่ และโซนภาคใต้)

...ทนายความ (ประจำสาขาหาดใหญ่ และโซนภาคใต้) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ทนายความ (ประจำสาขาหาดใหญ่ โซนภาคใต้) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี ตรวจสอบความถูกต้อง - ยื่นฟ้องคดีต่อศาล - สืบคดี ในวันนัดพิจารณา - คัดคำพิพากษา - นำคำบังคับ - คัดเอกสารต่างๆ จากศาล - อุทธรณ์/ฎีกา หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย / หญิง.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์.ประสบการณ์ทำงานในสายงาน ปี ขึ้นไป.ผู้ผ่านการว่าความดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ชั้นบังคับคดี.มีตั๋วทนาย ปี ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สงขลา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหาดใหญ่

...เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหาดใหญ่ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง เร่งรัดหนี้สินทาง ประจำสาขาหาดใหญ่ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าแจ้งข้อมูลค้างชำระนัดชำระทาง -จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า -งานประจำสำนักงาน หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย/หญิง.อายุไม่เกิน ปี.ปริญญาตรี ทุกสาขา.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ).ผู้ทุพพลภาพ (ทางการเคลื่อนไหว สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สงขลา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี -ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก , บาท / ปี กรณีผู้ป่วยใน , บาท / ครั้ง ค่าทันตกรรม - , บาท ตามตำแหน่ง -สวัสดิการพนักงานมีบุตร -ของขวัญแต่งงาน -กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ -วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์ -โบนัส ครั้ง / ปี ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขาหาดใหญ่ ( Business Trainee )

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขาหาดใหญ่ ( Business Trainee ) บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขาหาดใหญ่ ( Business Trainee ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะการทำงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


พนักงานด้านเอกสาร (อ.สิงหนคร จ.สงขลา)

...พนักงานด้านเอกสาร (อ.สิงหนคร จ.สงขลา) บริษัทซี.เอ็ม.อาร์ ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง พนักงานด้านเอกสาร (อ.สิงหนคร จ.สงขลา) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


พนักงานประสานงาน (จ.สงขลา)

...พนักงานประสานงาน (จ.สงขลา) บริษัทซี.เอ็ม.อาร์ ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง พนักงานประสานงาน (จ.สงขลา) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน >=, ลักษณะการทำงาน ประสานงานฯ ด้านเอกสาร นำเข้า ส่งออก อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย ซื่อสัตย์ สมรส มีบุตรแล้ว.มีสามัญสำนึกที่ดี.สุขภาพดี.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สงขลา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม โบนัส อาหารว่าง ประกันอุบัติเหตุ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม email cmrinterviewgmail.com ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคใต้)ด่วน

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคใต้)ด่วน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคใต้)ด่วน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ - จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคใต้ เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,ระนอง,สุราษฎร์ธานี,พังงา,กระบี่,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ตรัง,พัทลุง,สตูล,สงขลา - เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ ครั้ง หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป.***มีรถยนต์ส่วนตัว ใบขับขี่เพื่อใช้ในการทำงาน*****(เท่านั้น).มีใจรักงานบริการ.มีทักษะการเจรจาต่อรอง.มีความรู้ด้านแผนการตลาด.มีความคิดการวิเคราะห์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภาคใต้ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพ...


ภาคใต้ 27 มกราคม 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 1417 หน้า หน้าถัดไป >>