Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สงขลา

PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงาน บิ๊กซี หาดใหญ่)

...านขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง(สาวสอง) อายุ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.จบ ม. ขึ้นไป.รักงานบริการ.มีทักษะงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


บัญชี

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์.พื้นฐานภาษาอังกฤษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


ช่างเชื่อม

...ทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.อายุถึง ปี.มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ปี.สามารถทำงานนอกพื้นทีได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


โฟร์แมน

...สาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .มีความสามารถรู้เรื่องระบบงานสุขาภิบาล.สามารถอ่านแบบโครงสร้างงานได้.คำนวณวัสดุได้.พื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้.สามารถทำงานนอกเวลาได้.ออกต่างจังหวัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)

... ,-, บาท (รายได้รวม , - , บาท/เดือน) ลักษณะการทำงาน - ติดต่อ ติดตามประสานงานลูกค้า - หาออเดอร์ลูกค้าใหม่ - ทำยอดขาย เพิ่มยอดขาย - พื้นที่ขาย จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,พิษณุโลก,เชียงใหม่,เชียงราย,สุราษฎร์ธานี,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายประจำจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีสงขลา(หาดใหญ่)นค

...พนักงานขายประจำจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีสงขลา(หาดใหญ่)นครศรีธรรมราช บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขายประจำจังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น,เชียงราย,เชียงใหม่,พิษณุโลก,นครราชส...


ทุกจังหวัด 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชายหญิง.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน.สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี.ใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี.มีการสื่อสารที่ดีมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

...ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อทั่วไป/จัดซื้อต่างประเทศ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี.สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


Programmer

...ระสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สารสนเทศ ปีขึ้นไป.มีทักษะการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะภาษาทางด้าน .NET.สามารถดูแลระบบฐานข้อมูลของบริษัทได้.สามารถแก้ปัญหา ซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์ได้.มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


ธุรการฝ่ายกฎหมาย (English)

...านกฎหมาย.มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย - ปีขึ้นไป.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง.หากมีประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงานต่างชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี.สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สงขลา 27 มกราคม 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 1417 หน้า หน้าถัดไป >>