Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ลำปาง

SALE พนักงานขาย (จ.ลำปาง) ด่วนมาก

...SALE พนักงานขาย (จ.ลำปาง) ด่วนมาก หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด SALE พนักงานขาย (จ.ลำปาง) ด่วนมาก Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด SALE พนักงานขาย (จ.ลำปาง) ด่วนมาก สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลูกค้าทั้งเก่าใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช /ปวส / ปริญาตรี.มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่.มีความซื่อสัตย์ อดทน ไม่่เกี่ยงงาน.หากมีความรู้เกียวกับยี่ห้อรถ-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลำปาง -ปรับเงินเดือนประจำปี-โบนัสประจำปี-ประกันสัมคม-เงินช่วยเหลือต่างๆ-วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, -ฝ่ายบุคคล เมล์setech_hotmail.com - สอบถาม บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด ซอยอ่อนนุช แยก ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ - โทรสาร ...


ลำปาง 31 สิงหาคม 2561


Supervisor Engineer (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)

...Supervisor Engineer (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) Supervisor Engineer (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) Supervisor Engineer (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .เพศชาย (อายุ - ปี).วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สามารถทำงานเป็นกะได้.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ มาแล้ว.สอบถามเพิ่มเติม คุณสมฤดี อินทรฉิม (ฝ่ายบุคคล) -- --.สถานที่ปฎิบัติงาน โรงงานเนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง - โบนัสประจำปี- ประกันชีวิต+สุขภาพ+อุบัติเหตุ- เบิกค่ารักษาพยาบาลปีละ , บาท/ปี- เงินช่วยเหลือสมรส, คลอดบุตร ฌาปนกิจ- ค่ากะ, เงินวัดผลงาน (KPI)- อาหารราคาประหยัด- เครื่องแบบพนักงาน,หอพักพนักงาน ฯลฯ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี...


ลำปาง 16 สิงหาคม 2561


พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)-

...พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - .เพศชาย / หญิง (ไม่จำกัดอายุ).สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น (พออ่านออกเขียนได้).สายตาปกติ สามารถทำงานเป็นกะได้.สามารถเดินทางได้เอง.มีทัศนคติดี , ขยัน , อดทน ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สอบถามเพิ่มเติม คุณสมฤดี อินทรฉิม (ฝ่ายบุคคล) -- --.สถานที่ปฎิบัติงาน โรงงานเนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ- เงินวัดผลงาน (KPI) - สวัสดิการอาหารกลางวัน - เครื่องแบบพนักงาน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม ...


ลำปาง 16 สิงหาคม 2561


พนักงานห้องเย็น (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)-

...พนักงานห้องเย็น (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานห้องเย็น (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานห้องเย็น (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น.มีทัศนคติดี , ขยัน , อดทน ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สอบถามเพิ่มเติม คุณสมฤดี อินทรฉิม (ฝ่ายบุคคล) -- --.สถานที่ปฎิบัติงาน โรงงานเนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ- เงินวัดผลงาน (KPI) - สวัสดิการอาหารกลางวัน - เครื่องแบบพนักงาน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเม...


ลำปาง 16 สิงหาคม 2561


แม่บ้าน (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)-

...แม่บ้าน (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) แม่บ้าน (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) แม่บ้าน (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - งานแม่บ้าน งานทำความสะอาด .เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด (อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้) .สามารถเริ่มงานได้ทันที.สอบถามเพิ่มเติม คุณสมฤดี อินทรฉิม (ฝ่ายบุคคล) -- --.สถานที่ปฎิบัติงาน โรงงานเนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ- เงินวัดผลงาน(KPI) - สวัสดิการอาหารกลางวัน - เครื่องแบบพนักงาน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถ...


ลำปาง 16 สิงหาคม 2561


ผู้ควบคุมเครื่องจักร Operator (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)-

...ผู้ควบคุมเครื่องจักร Operator (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง)- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) ผู้ควบคุมเครื่องจักร Operator (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) ผู้ควบคุมเครื่องจักร Operator (ประจำโรงงาน เนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - ช่างควบคุมเครื่องบรรจุ .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต เทคนิคยานยนต์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.ขยัน อดทน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สามารถทำงานเป็นกะได้.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ มาแล้ว.สอบถามเพิ่มเติม คุณสมฤดี อินทรฉิม (ฝ่ายบุคคล) -- --.สถานที่ปฎิบัติงาน โรงงานเนเจอรี่ลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง - โบนัสประจำปี- ประกันชีวิต+สุขภาพ+อุบัติเหตุ- เบิกค่ารักษาพยาบาลปีละ , บาท/ปี- เงินช่วยเหลือสมรส, คลอดบุตร ฌาปนกิจ- ค่ากะ, เงินวัดผลงาน (KPI)- อาหารราคาประหยัด- เครื่องแบบพนักงาน,หอพักพนักงาน ฯลฯ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobt...


ลำปาง 16 สิงหาคม 2561


พนักงานธุรการฝ่ายขาย (จ.ร้อยเอ็ด) นัดสัมภาษณ์ 16 ส.ค. 61ด่วน 1

...พนักงานธุรการฝ่ายขาย (จ.ร้อยเอ็ด) นัดสัมภาษณ์ ส.ค. ด่วน หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (จ.ร้อยเอ็ด) นัดสัมภาษณ์ ส.ค. ด่วน Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (จ.ร้อยเอ็ด) นัดสัมภาษณ์ ส.ค. ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขายเช่นทำใบเสนอราคาฯ .งานอื่นตามท่ี่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปวส ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft office).มีมนุษสัมพันธ์ท่ี่ดี มีความสามารถในการประสานงาน.หากมีความรู้เกียวกับชิ้นส่วนอะไหล่-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ร้อยเอ็ด .ปรับเงินเดือนประจำปี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .เงินประกันสังคม .เงินช่วยเหลือต่างๆ .วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ,,- บุคคล เมล์setech_hotmail.com เปิดรับประจำนครสวรรค์/อุตรดิตถ์/ลำปาง/แพร่/เพชรบูรณ์/พะเยา/แม่สอด/พิจิตร/น่าน/เชียงราย ...


ร้อยเอ็ด 11 สิงหาคม 2561


รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp กรุงไทย ประจำ

...รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp กรุงไทย ประจำ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp กรุงไทย ประจำ...


ลำปาง 03 สิงหาคม 2561


ตัวแทนประกันชีวิต

...ตัวแทนประกันชีวิต หางาน - บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาลำปาง ตัวแทนประกันชีวิต Share บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาลำปาง ตัวแทนประกันชีวิต กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , นำเสนอขายประกันสุขภาพ เงินออม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ .ปริญญาตรี .มีความอดทน สามารถทำงานภาคสนามได้.มีรถยนต์ .มีความอดทน ขยัน.สามารถพัฒนาได้.มีวินัยในการทำงานสูง สามารถพัฒนาได้.ภูมิลำเนาเป็นคนลำปาง.ชื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐาน ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือลือร้นการการทำงาน ลำปาง ประกันชีวิต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- เท่านั้น]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาลำปาง เลขที่ / ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง -- เท่านั้น ...


ลำปาง 25 กรกฎาคม 2561


ฝ่ายบุคคล

...ฝ่ายบุคคล หางาน - บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาลำปาง ฝ่ายบุคคล Share บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาลำปาง ฝ่ายบุคคล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , สรรหาบุคคลกร เพื่อมาเป็นฝ่ายขาย .ปริญญาตรี .อายุ ปีขึ้นไป.มีรถยนต์ .มีความอดทน ขยัน.สามารถพัฒนาได้.มีวินัยในการทำงานสูง สามารถพัฒนาได้.ภูมิลำเนาเป็นคนลำปาง.ชื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐาน ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน.สามารถทำงานเป็นทีมได้ ลำปาง ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- เท่านั้น]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาลำปาง เลขที่ / ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง -- เท่านั้น ...


ลำปาง 25 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 38 หน้า หน้าถัดไป >>