Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ราชบุรี

แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด แม่บ้าน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน บ/ว ขึ้นไป งานดูแลทำความสะอาด ทั่วไป ปฏิบัติงานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย .เพศหญิง. ปีขึ้นไป.ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีความรักในองค์กร.มีมนุษย์สัมพันธุ์ที่ดี มีความเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ ราชบุรี โบนัส เงินเดือนขึ้นทุกปี งานเลี้ยงปีใหม่ เงินช่วยงานต่างๆ ชุดฟอร์ม เนื้อหมูราคาพิเศษ บ้านพักพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าปณกิจศพอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด หมู่ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี - โทรสาร - ...


ราชบุรี 30 พฤศจิกายน 2560


พนักงานการเงิน

...พนักงานการเงิน หางาน - บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด พนักงานการเงิน Share บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด พนักงานการเงิน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ดูแลงานด้านเอกสารการเงิน รับวางบิล-จ่ายเช็ค รับวางบิลของบริษัทเจ้าหนี้ รับเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินการบัญชี .เพศหญิง. - ปี.จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาการเงิน - บัญชี.มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ มีวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ราชบุรี โบนัสประจำปี เงินเดือนขึ้นทุกปี ของขวัญปีใหม่เงินช่วยงานต่างๆเนื้อหมูราคาพิเศษ ชุดฟอร์ม บ้านพักพนักงานของเยี่ยมคนป่วยอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด หมู่ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี - โทรสาร - ...


ราชบุรี 29 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1

...เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หางาน - ไผ่คู่ ฟาร์ม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Share ไผ่คู่ ฟาร์ม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, .ป้อนข้อมูลลงระบบ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล. จัดทำรายงานสรุปข้อมูล. จัดเก็บเอกสาร .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ได้รับการยกเว้น).วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ด้านคอมพิเตอร์เป็นอย่างดี.มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.สามารถเรียนรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลได้ดี ราชบุรี . ที่พัก. ประกันสังคม. วันหยุดประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ไผ่คู่ ฟาร์ม / หมู่ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี - ...


ราชบุรี 27 พฤศจิกายน 2560


พนักงานธุรการ ฝ่ายบริการวิชาการ ประจำโรงงาน APM (เบิกไพร)1

...พนักงานธุรการ ฝ่ายบริการวิชาการ ประจำโรงงาน APM (เบิกไพร) หางาน - บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด พนักงานธุรการ ฝ่ายบริการวิชาการ ประจำโรงงาน APM (เบิกไพร) Share บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด พนักงานธุรการ ฝ่ายบริการวิชาการ ประจำโรงงาน APM (เบิกไพร) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . จัดทำstockสินค้า.จัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า.สรุปรายงานคงเหลือประจำเดือน ส่งสำนักงานกลาง. จัดทำรายงานการประชุม .เพศชาย โสด อายุ - ปี.จบปวส. ขึ้นไป ด้านการจัดการทั่วไป.มีประสบการณ์การจัดทำ จัดเรียง stockสินค้า.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office อย่างดี.ขับรถยนต์ได้ + ใบขับขี่.สามารถทำงานเป็นกะได้.มีความสามารถในการถ่ายทอดงานได้ดี.มีความขยัน อดทน ต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ราชบุรี วันหยุดประจำปี หยุดวันอาทิตย์ มีโบนัส มีประกันสังคม มีชุดฟอร์มฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณสุกัญญา - - สอบถาม บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด หมู่ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราช...


ราชบุรี 25 พฤศจิกายน 2560


วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร1

...วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร หางาน - บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าเครื่องจักร Share บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าเครื่องจักร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน เครื่องจักร. ทำแผนการ PM เครื่องจักร & ระบบไฟฟ้า. จัดทำแผนงบประมาณ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ. ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร. ติดตามสถานะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในโรงงาน .เพศชาย อายุ - ปี.มีประสบการณ์ในงานด้านระบบไฟฟ้า เครื่องจักรอย่างน้อย - ปี.มีความรู้ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องจักรเป็นอย่างดี.มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Computer ได้แก่ Microsoft Office (Ms.Word , Ms.Excel , Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี ราชบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด / ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


ราชบุรี 21 พฤศจิกายน 2560


หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุง วิศวกรรมเเมคคาทรอนิค Mechatronic ฝ่ายซ่อมบำรุง (บ้านโป่ง)1

...หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุง วิศวกรรมเเมคคาทรอนิค Mechatronic ฝ่ายซ่อมบำรุง (บ้านโป่ง) หางาน - บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุง / วิศวกรรมเเมคคาทรอนิค Mechatronic ฝ่ายซ่อมบำรุง (บ้านโป่ง) Share บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุง / วิศวกรรมเเมคคาทรอนิค Mechatronic ฝ่ายซ่อมบำรุง (บ้านโป่ง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .มีประสบการณ์ด้านการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักร CNC.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ.ต้องมีความรู้ในระบบไฮโดรลิค นิวเมติก ระบบหล่อลื่น เเละ PLC..มีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุการเสียของระบบเครื่องจักร.มีความรู้ด้านการบริหาร เช่น การจัดการด้าน SQCD , การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) , การวิเคราะห์ SWOT/ TOWS .ไม่จำกัดเพศเเละอายุ.การศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเเมคคาทรอนิค (Mechatronic) สาขาที่เกี่ยวข้อง.ต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเเละเจรจาต่อรอง.มีความละเอียดรอบคอบ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.ผ่านการอบรม จป.บริหาร / จป.หัวหน้างาน ราชบุรี . เบี้ยขยัน. โบนัสประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา....


ราชบุรี 20 พฤศจิกายน 2560


หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย RD เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง)1

...หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย RD เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง) หางาน - บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม / วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย R&D เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง) Share บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม / วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย R&D เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab งาน R&D ตั้งเเต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเนียมทองเหลือง).มีความรู้เรื่องการทำ Jig & Fixture.มีความรู้ด้านการบริหาร เช่นการจัดการด้าน SQCD , การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) , การวิเคราะห์ SWOT / TOWS .ไม่จำกัดเพศเเละอายุ.การศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ปี .มีความเป็นภาวะผู้นำ.มีความละเอียดรอบคอบ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.ผ่านการอบรม จป. บริหาร / จป.หัวหน้างาน ราชบุรี . เบี้ยขยัน. โบนัสประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. กระเข้าเยี่ยมไข้. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ. ทุนการศึกษาบุตร. ...


ราชบุรี 20 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บ้านโป่ง)1

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บ้านโป่ง) หางาน - บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บ้านโป่ง) Share บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บ้านโป่ง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .จัดเรียงสินค้า เข้า-ออก .ตรวจเช็คสินค้าตามรายการที่เกี่ยวข้อง.แจ้งสั่งซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำส่งส่วนงานประกอบตาม Pre Order.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มอบหมาย ..เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี..ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไป..มีความละเอียดรอบคอบ..มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป ราชบุรี . เบี้ยขยัน. โบนัสประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. กระเข้าเยี่ยมไข้. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ. ทุนการศึกษาบุตร. ประกันสังคม. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ (ตามอายุงาน). วันหยุดประจำปี. ค่าเบี้ยชำนาญการ (เฉพาะระดับปฏิบัติการ). กิจกรรมประจำปี เช่น งานปีใหม่, กีฬาสี, Walk Rally ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.สามารถสมัครด้วนยตนเอง วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา - น. คุณวาสนา โทร. --.ส่งเอกสารประวัติ ทางEmail hrmal...


ราชบุรี 17 พฤศจิกายน 2560


ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการและสนับสนุนงาน RD1

...ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการและสนับสนุนงาน RD หางาน - บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการสนับสนุนงาน R&D Share บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการสนับสนุนงาน R&D พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ปฏิบัติงานเพื่อรักษาพัฒนาระบบ ISO .ควบคุม จัดทำ Docoment Control.ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องเสมอ.ติดตามงานประสานงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ.ติดตาม Update สิงที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ควบคุม จัดทำ ระบบเอกสาร. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย - หญิง อายุ - ปี.จบ ปวส.- ป.ตรี สาขา การจัดการ,ระบบคุณภาพ,วิทยาศาสตร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการ สนับสนุนงาน R&D - ปี.สามารถใช้ COMPUTER โปรแกรม MS.OFFICER, (WORD,EXCEL,POWERPOINT), PAGEMAKER ได้เป็นอย่างดี ราชบุรี . เบี้ยขยัน. โบนัสประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. กระเข้าเยี่ยมไข้. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ (เฉพาะคนในครอบครัว). ประกันสังคม. ประกันชีวิตอุบัติเหตุ/สุขภาพ (อ้างอิง ระดับอายุงาน). วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมาย ขั้นต่ำ วัน ต...


ราชบุรี 14 พฤศจิกายน 2560


ช่างภาพ กราฟฟิก หรือช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดราชบุรี

...ช่างภาพ กราฟฟิก หรือช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดราชบุรี หางาน - บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด ช่างภาพ กราฟฟิก ช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดราชบุรี Share บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด ช่างภาพ กราฟฟิก ช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดราชบุรี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป บริษัทเรียลไบร์ทนำเสนอสิ่งใหม่ให้สังคมธุรกิจไทย เปิดรับสมัครช่างภาพ กราฟฟิก ช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อร่วม " Project ปีเปิดตลาดเร็ว "งานอิสระรายได้สูงถึง , บ.ขึ้นไป. ช่างภาพ . กราฟฟิก . ช่างถ่ายVDO ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ปฎิบัติหน้าที่ได้ทั้ง อย่างจะได้รับรายได้มากเป็นพิเศษทำหน้าที่สร้างผลงานเพื่อลงรวมรายชื่อธุรกิจ E-Magazine E-Newspaper Internet TV รวมรายชื่อธุรกิจสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา รวมรายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลือง จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ร่วมโปรเจคเปิดตลาด " Project ปีเปิดตลาดเร็ว " ราคาค่าโฆษณาถูกพิเศษ ต้องการฝ่ายศิลป์ตามต่างจังหวัดเพื่อสร้างผลงานง่ายๆได้ชิ้นงานมาก ได้เงินมาก เมื่อมาสัมภาษณ์งานทางบริษัทจะอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียดของงานรายได้ที่ทำได้จริง เหมาะสำหรับคนที่ขยัน เพราะทางบร...


ราชบุรี 14 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 52 หน้า หน้าถัดไป >>