Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ราชบุรี

หัวหน้าทีมสอบเทียบ1

...หัวหน้าทีมสอบเทียบ หางาน - บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด หัวหน้าทีมสอบเทียบ Share บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด หัวหน้าทีมสอบเทียบ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวัดทำแผน MP การสอบเทียบเครื่องมือวัดปรับปรุงเครื่องมือให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาแนะนำการใช้เครื่องมือวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ. ปฏิบัติตามระบบ GMP,HACCP-Codex. ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างานสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป.ประสบการณ์ - ปีขึ้นไป.ความสามารถ ผ่านงานด้านเครื่องมือวัด การสอบเที่ยบเครื่องมือวัดอละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ในโรงงาน.คุณสมบัติอื่นๆ . มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ,มีความอดทน . . มีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา. . วางแผนในการทำงาน. . มีความคิดสร้างสรรค์,มีความเป็นผู้นำ ราชบุรี . ประกันสังคม. ชุดยูนิฟร์อม. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บร...


ราชบุรี 13 พฤศจิกายน 2561


ช่างเขียนแบบ (Draftsman) สถาปัตยกรรม-

...ช่างเขียนแบบ (Draftsman) สถาปัตยกรรม- หางาน - บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ช่างเขียนแบบ (Draftsman) สถาปัตยกรรม Share บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ช่างเขียนแบบ (Draftsman) สถาปัตยกรรม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน -เขียนแบบงานก่อสร้าง โปรแกรม AutoCAD สถาปัตยกรรม .เพศชาย-เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม / สาขาวิศวกรรมโยธา .มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม AutoCAD เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ราชบุรี *** รับสมัครอยู่ *** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด เลขที่ / หมู่ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี --, -- โทรสาร -- ...


ราชบุรี 12 พฤศจิกายน 2561


สัตวแพทย์1

...สัตวแพทย์ หางาน - โรงงานถั่วงอกไผ่คู่ฟาร์มโคนม สัตวแพทย์ Share โรงงานถั่วงอกไผ่คู่ฟาร์มโคนม สัตวแพทย์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ตรวจโรคให้การรักษาโดยใช้ยาผ่าตัดสัตว์ที่เจ็บป่วย บาดเจ็บต้องให้การรักษา. ตรวจสัตว์ที่เจ็บป่วยเพื่อดูอาการผิดปกติของสัตว์ สั่งยาให้ยาทำการผ่าตัด. ตรวจร่างกายของโคนมสัตว์อื่นๆ เป็นระยะฉีดยาป้องกันโรค เช่นอหิวาห์ตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น. ค้นหามูลเหตุของโรคระบาดหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังสัตว์. ให้บริการด้านสูติศาสตร์ ให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในด้านสุขศาสตร์ การให้อาหาร การผสมพันธุ์การเลี้ยงดูทั่วๆไป. ผ่าซากสัตว์เพื่อชันสูตรโรค .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ .เพศชาย ประสบการณ์ ปีขึ้นไป. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อดทน เพราะในบางครั้งต้องดูแลสัตว์ขนาดใหญ่.ต้องมีความสนใจในวิชาชีววิทยา .กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบในการทำงาน.มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ราชบุรี -ชุดฟอร์ม-ที่พัก- ประกันสังคม- ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี-อบรม -จัดเลี้ยงประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


ราชบุรี 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

...พนักงานขับรถผู้บริหาร- หางาน - บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร Share บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ -ขับรถผู้บริหาร ด้วยความปลอดภัย มีมารยาทป็นไปตามกฎจราจร-ดูแลบำรุงรักษาสภาพเครื่องยตน์ความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ-ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเส้นทางการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร .เพศชาย อายุ - ปี.รู้จักเส้นทางกรุงเทพราชบุรี.พูดจาสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีไหวพริบ.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ .มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย ปี ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทฯ โดยตรง - สอบถาม บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


ด่วนๆๆๆรับสมัครPC

...ด่วนๆๆๆรับสมัครPC หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ***ด่วนๆๆๆรับสมัครPC...


ราชบุรี 05 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและประมาณราคา

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและประมาณราคา หางาน - บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบประมาณราคา Share บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบประมาณราคา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง สามารถเขียนแบบงาน ,ถอดแบบงาน ประมาณราคางานได้ .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง.มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนูญาติขับขี่ ราชบุรี -เบี้ยเลี้ยง-ค่าล่วงเวลา-ที่พัก-เครื่องแบบพนักงาน- รถยนต์ประจำ (ถ้ามี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -- ...


ราชบุรี 01 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลทางด้านบัญชี รวมทั้งเอกสารทางบัญชี สรุปรายงานนำเสนอทางผู้บริหาร .วูฒการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี.อายุ - ปี.ประสบการณ์ทำงาน ปี ขึ้นไป.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้.มีความระเอียด รอบคอบ ราชบุรี -ค่าเบี้ยเลี้ยง- ค่าล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -- ...


ราชบุรี 29 ตุลาคม 2561


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธุรการ Share บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธุรการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง จัดการงานเอกสาร บันทึกข้อมูล ประสานงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .วูฒการศึกษา ปวช .ขึ้นไป .อายุ - ปี.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้.ละเอียด รอบคอบ ราชบุรี -ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -- ...


ราชบุรี 29 ตุลาคม 2561


พนักงานขับรถ สาขานครสวรรค์ ด่วนมาก

... บริษัท สตาร์เนชั่่นยูนิเวอร์แซล จำกัด พนักงานขับรถ สาขานครสวรรค์ **ด่วนมาก** ตุลาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ขับรถตามใบสั่งซื้อสินค้า .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง.มีใบขับขี่รถยนต์.มีใบขับขี่ รถใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นครสวรรค์ ประกันชีวิต,ค่าทำงานล่วงเวลา,ประกันสังคม,เบี้ยยังชีพ,เบี้ยขยัน ค่าเที่ยวรถค่าบำรุงรักษารถค่าโทรศัทพ์อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงบริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัดสำนักงานใหญ่ ที่อยู่ /- ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.-- ต่อ -, -Website http//www.star-nation.com/สถานที่ปฏิบัติงาน / หมู่ที่ ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ Tel.- Fax.- - สอบถาม บริษัท สตาร์เนชั่่นยูนิเวอร์แซล จำกัด /- ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) สาขา นครราชสีมาสาขา ขอนแก่นสาขา ระยองสาขา ฉะเชิงเทราสาขา สระบุรีสาขา นครสวรรค์สาขา ...


นครสวรรค์ 27 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ RD ราชบุรี1

...เจ้าหน้าที่ RD ราชบุรี หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่ R&D ราชบุรี Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่ R&D ราชบุรี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ทีมงาน คิดค้น ปรับปรุง พัฒนาสูตรทางเคมี สูตรการพิมพ์ รวมถึงเทคนิคทางการพิมพ์.ควบคุมดูแลวิธีการปฏิบัติงานการส่งงานเข้าทดสอบ.วิเคราะห์ผลเบื้องต้นทำรายงานสรุปให้ ผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งเสนอแนะข้อบกพร่อง แนวทางการปรับปรุง.ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิจัยพัฒนา.ประสานงานการควบคุมดูแลการทดลอง/ทดสอบงานที่ได้พัฒนาขึ้นในห้องทดสอบ ก่อนลงงานจริง.ร่วมประชุมวางแผนงานผลิตในส่วนงานที่ทางแผนกได้พัฒนาขึ้น.ติดตารมผลการวิจัยจริงของผลิตภัณฑ์ใหม่ . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .. เพศชาย - เพศหญิง / อายุ ปี ขึ้นไป . วุฒิ ปวส.- ปริญาตรี ( สาขาเคมีสิ่งทอ,เทคโนโลยีสิ่งทอ,เทคโนโลยีการพิมพ์,โพลิเมอร์ ).. วุฒิ ปวส.- ปริญาตรี ( สาขาเคมีสิ่งทอ,เทคโนโลยีสิ่งทอ,เทคโนโลยีการพิมพ์,โพลิเมอร์ ) ราชบุรี ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยัน / บาท วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุด อาทิตย์เวลาทำการ . น. - . น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.co...


ราชบุรี 23 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 66 หน้า หน้าถัดไป >>