Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ระยอง

พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง

...พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง หางาน - STV Power Group Co.,Ltd. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share STV Power Group Co.,Ltd. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง คอยแนะนำสินค้าให้บริการแก่ลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศหญิง / เพศชาย.วุฒิ ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว.สุภาพเรียบร้อย ระยอง พนักงานขายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้าง Big C สาขาระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]ฝ่ายขาย -- ต่อ - สอบถาม STV Power Group Co.,Ltd. / หมู่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - โทรสาร - ...


ระยอง 17 มกราคม 2562


พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย 1หญิง1)-

...พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย หญิง)- หางาน - บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย /หญิง) หมวด โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ / อื่นๆ Share บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย /หญิง) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง -ตรวจสอบลักษณะภายนอก คุณภาพของผิวเหล็กที่ผ่านกระบวนการเจียผิว รวมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ-ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผิวเหล็ก-รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องบได้รับมอบหมาย-รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ .เพศชายหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, สามารถใช้เครื่องมือเครื่องวัดได้ ระยอง .ค่าอาหาร.ค่าเดินทาง.ค่าเช่าบ้าน.ค่าเบี้ยขยัน.ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ประกันชีวิต.ชุดพนักงาน.หอพักพนักงาน ( บาท/เดือน ).ค่ากะ / ค่าโอที สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่ม...


ระยอง 17 มกราคม 2562


Marketing Account Manager Key Account Manager Suv.Marketing Manager P

...Marketing Account Manager Key Account Manager Suv.Marketing Manager P หางาน - บริษัท ปามิรา นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัด Marketing Account Manager / Key Account Manager / Suv.Marketing Manager หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท ปามิรา นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัด Marketing Account Manager / Key Account Manager / Suv.Marketing Manager มกราคม ระดับเงินเดือน K-K Planning marketing both inside and outside the ASEAN regionPlanning to create a sales teamPlanning to bring the product into the department store such as Lotus, Makro, Big C Planning for advertising in all formsPlanning to recruit agents for productsTake care about the purchase-sale agreement with the trade.Care about payment cycles, including steps and related methodsTake care of customer relations, resolve various problems from customer complaints หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .Male / Female, age - years..Bachelor or Master...


ระยอง 16 มกราคม 2562


ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)-

...ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)- หางาน - บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer) หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ Share บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ติดตั้งควบคุมดูแลระบบเสียงภายในห้องสัมมนา จัดเลี้ยงต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป (สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้าสาขางานที่เกี่ยวข้อง) วุฒิต่ำกว่าหากมีประสบการณ์ตรง.ประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลเครื่องเสียง ปีขึ้นไป .บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถแก้ไขปัญหาระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้ ระยอง .ประกันสังคม.ชุดยูนิฟอร์ม.ปรับเงินประจำปี.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ.โบนัสประจำปี.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.อาหารฟรี มื้อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]...


ระยอง 16 มกราคม 2562


แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุดเอเซียตะพงบ้านค่าย

...แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุดเอเซียตะพงบ้านค่าย หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุด,เอเซีย,ตะพง,บ้านค่าย หมวด แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด / คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุด,เอเซีย,ตะพง,บ้านค่าย มกราคม มาก ระดับเงินเดือน + งานเเม่บ้านโรงงาน ปัด กวาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ เป็นต้น หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาดคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .หญิง - ปี สุขภาพเเข็งเเรง พร้อมเริมงาน.มีพาหนะส่วนตัว สามารถ มาทำงานด้วยตนเองได้.ขยัน มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ.อ่านออก เขียนได้ ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ดวงสมร มณีตันโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.-- , สาขาระยอง โทร. --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยองสมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ ...


ระยอง 16 มกราคม 2562


Supervisor Mister Donut สาขาโลตัสมาบตาพุด

...upervisor Mister Donut สาขาโลตัสมาบตาพุด หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor Mister Donut สาขาโลตัสมาบตาพุด มกราคม ระดับเงินเดือน , หน้าที่ความรับผิดชอบ.ต้อนรับลูกค้าให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้บริการในร้าน.ฝึกอบรมสอนวิธีการทำงานในหน้าที่ต่างๆ แก่พนักงานบริการตามมาตราฐานวิธีการที่กำหนดไว้.ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือพนักวานในการให้บริการแก่ลูกค้า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.ดูแลความสะอาดเรียบร้ยบริเวณที่ให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน ระหว่างเปิดบริการ หลังปิดร้าน.ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการทำงาน ข้อกำหนดในเรื่องการทำความสะอาด การบำรุงรักษา อุปกรณ์ในร้านอย่างเคร่งครัด.ตรวจสอบอุปกรณ์ สภาพภายในร้านให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนด แจ้งผู้จัดการร้านทราบในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย.ตวรจรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการหน้าร้าน จัดเก็บตามระบบ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศชาย - หญิง.อายุไม่เกิน ปี.ปวส. ขึ้นไป.มีบุคลิกภาพที่ดี.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ...


ระยอง 14 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาเซนทรัลระยอง

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาเซนทรัลระยอง หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาเซนทรัลระยอง หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาเซนทรัลระยอง มกราคม ระดับเงินเดือน , หน้าที่ความรับผิดชอบ.ต้อนรับลูกค้าให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้บริการในร้าน.ฝึกอบรมสอนวิธีการทำงานในหน้าที่ต่างๆ แก่พนักงานบริการตามมาตราฐานวิธีการที่กำหนดไว้.ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือพนักวานในการให้บริการแก่ลูกค้า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.ดูแลความสะอาดเรียบร้ยบริเวณที่ให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน ระหว่างเปิดบริการ หลังปิดร้าน.ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการทำงาน ข้อกำหนดในเรื่องการทำความสะอาด การบำรุงรักษา อุปกรณ์ในร้านอย่างเคร่งครัด.ตรวจสอบอุปกรณ์ สภาพภายในร้านให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนด แจ้งผู้จัดการร้านทราบในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย.ตวรจรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการหน้าร้าน จัดเก็บตามระบบ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง....


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


ช่างสีประจำอาคาร (Painter)1

...ช่างสีประจำอาคาร (Painter) หางาน - บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ช่างสีประจำอาคาร (Painter) หมวด โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา Share บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ช่างสีประจำอาคาร (Painter) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ตรวจสอบขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้อง. เปรียบเทียบประเภทสี การใช้งานที่ถูกต้อง. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาสีอย่างถูกต้อง. ปฏิบัติการเก็บรักษาอุปกรณ์ สีประเภทต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ. ส่งรายงานระบบงานสีที่สำเร็จ. สามารถติดตั้ง แก้ไข งานฟ้า เพดาน พื้นผนังได้ หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปวช. ขึ้นไป (สาขาช่างก่อสร้าง) วุฒิต่ำกว่าหากมีประสบการณ์ตรง.บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ฉะฉาน ดูคล่องแคล่ว เสียสละเวลาส่วน มีความระมัดระวังในการทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ในเวลางาน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา ควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถทำงานเป็นกะได้.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป ในสายงานช่างสี.มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคในงานสี คุณสมบัติความแตกต่างของสีแต่ละประเภท.มีความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับงานออกแบบ การใช้สีต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม.มีความรู้ ค...


ระยอง 14 มกราคม 2562


พนักงานจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ ปฏิบัติ SCG

...พนักงานจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ ปฏิบัติ SCG หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ ปฏิบัติ SCG หมวด คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ ปฏิบัติ SCG มกราคม ระดับเงินเดือน + จัดเก็บขยะเเห้ง ของSCG Chemical หมวดงาน คนงาน/แรงงาน/กรรมกร .เพศชาย วุฒิ ป. , ม. , ม. .อายุ ...


ระยอง 14 มกราคม 2562


แม่บ้าน PURAC นิคมเอเซีย ระยอง

...แม่บ้าน PURAC นิคมเอเซีย ระยอง หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด แม่บ้าน PURAC นิคมเอเซีย ระยอง หมวด แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด แม่บ้าน PURAC นิคมเอเซีย ระยอง มกราคม ระดับเงินเดือน เเม่บ้าน ห้องเเล็ป หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด .หญิง อายุ - ปี วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป .ต้องมีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้าน อย่างน้อย เดือน.สามารถทำโอที ได้ ทำงาน . ...


ระยอง 14 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 219 หน้า หน้าถัดไป >>