Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ระนอง

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน หัวหน้าทีมขาบ

...ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน หัวหน้าทีมขาบ หางาน - มายมันนี่ ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน &หัวหน้าทีมขาบ Share มายมันนี่ ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน &หัวหน้าทีมขาบ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ให้คำแนะนำกับลูกค้า เชิญลูกค้าให้ใช้บริการสินเชื่อ .มีรถยนต์.มีประสบการณ์ในงานด้านการขายสินเชื่อ.ขยัน.ซื่อสัตย์.อยากมีรายได้โดยที่ไม่จำกัด .มีความต้องการเงินทุกสัปดาห์ ระนอง มีอบรมให้ฟรีรางวัลส่งเสริมการขายมีให้ทุกเดือนท่องเที่ยวต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม มายมันนี่ / หมู่ที่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - โทรสาร ...


ระนอง 27 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน CP10 (ทองหล่อ)

... OT ให้ทำตามความเหมาะสม- รักษาความปลอดภัยประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจการณ์ สำรวจสิ่งผิดปกติภายในอาคารที่ได้รับมอบหมาย- รายงานสิ่งผิดปกติให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ- เขียนบันทึกรายงานประจำวันให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ .เพศชาย อายุ - ปี.การศึกษา ม. ขึ้นไป.เพศชาย สูง ซ.ม. พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน - เงินเบิกล่วงหน้า - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ/นโยบายบริษัท) - จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร เดือนละ ครั้ง - มีการปรับค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม - กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ เท่า - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , บาท (ภาคสมัครใจ) - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี - ลากิจ วัน/ปี - ฟรี บ้านพัก เดือน - ฟรี อาหาร มื้อระหว่างฝึกอบรม- ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ ปี- ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี- ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM- ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปี- ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน- ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว - ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข - ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน Loxley คลองเตย

...OT ให้ทำตามความเหมาะสม- รักษาความปลอดภัยประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจการณ์ สำรวจสิ่งผิดปกติภายในอาคารที่ได้รับมอบหมาย- รายงานสิ่งผิดปกติให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ- เขียนบันทึกรายงานประจำวันให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ .เพศชาย อายุ - ปี.การศึกษา ม. ขึ้นไป.เพศชาย สูง ซ.ม. คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน - เงินเบิกล่วงหน้า - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ/นโยบายบริษัท) - จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร เดือนละ ครั้ง - มีการปรับค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม - กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ เท่า - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , บาท (ภาคสมัครใจ) - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี - ลากิจ วัน/ปี - ฟรี บ้านพัก เดือน - ฟรี อาหาร มื้อระหว่างฝึกอบรม- ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ ปี- ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี- ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM- ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปี- ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน- ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว - ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข - ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน บางจาก

...าความปลอดภัยประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจการณ์ สำรวจสิ่งผิดปกติภายในอาคารที่ได้รับมอบหมาย- รายงานสิ่งผิดปกติให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ- เขียนบันทึกรายงานประจำวันให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.การศึกษา ม. ขึ้นไป.เพศชาย สูง ซ.ม..เพศหญิง สูง ซ.ม. พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน - เงินเบิกล่วงหน้า - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ/นโยบายบริษัท) - จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร เดือนละ ครั้ง - มีการปรับค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม - กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ เท่า - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , บาท (ภาคสมัครใจ) - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี - ลากิจ วัน/ปี - ฟรี บ้านพัก เดือน - ฟรี อาหาร มื้อระหว่างฝึกอบรม- ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ ปี- ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี- ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM- ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปี- ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน- ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว - ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข - ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน EnCo (กระทรวงพลังงาน)

...ได้รับมอบหมาย- รายงานสิ่งผิดปกติให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ- เขียนบันทึกรายงานประจำวันให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปทราบ .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.การศึกษา ม. ขึ้นไป.เพศชาย สูง ซ.ม..เพศหญิง สูง ซ.ม..เอกสารการสมัครงานทุกอย่างต้องมีครบ ไม่รับใบแจ้งความเอกสารหาย ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน - เงินเบิกล่วงหน้า - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ/นโยบายบริษัท) - จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร เดือนละ ครั้ง - มีการปรับค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม - กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ เท่า - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , บาท (ภาคสมัครใจ) - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี - ลากิจ วัน/ปี - ฟรี บ้านพัก เดือน - ฟรี อาหาร มื้อระหว่างฝึกอบรม- ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ ปี- ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี- ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM- ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปี- ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน- ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว - ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข - ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


พนักงานบริการเข็นวิลแชร์ (ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย)

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, บาท ให้บริการเข็นวิลแชร์ให้กับผู้โดยสารที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายการเคลื่อนไหว เป็นต้น โดยทำงานเป็นกะๆ ละ ชั่วโมง ..เพศชาย อายุ - ปี.. การศึกษา ม./ปวช.ขึ้นไป.. เพศชาย สูง ซ.ม.ขึ้นไป ภาคใต้ - เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด - มีการปรับค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม - กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ เท่า - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , บาท (ภาคสมัครใจ) - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี - ลากิจ วัน/ปี - ฟรี บ้านพัก เดือน- ฟรี อาหาร มื้อระหว่างฝึกอบรม- ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ ปี- ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี- ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM- ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปี- ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน- ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว- ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข- ได้ค่าจ้าง ลาราชการทหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ...


ภาคใต้ 23 พฤศจิกายน 2560


พนักงานบริการเข็นวิลแชร์ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

...พนักงานบริการเข็นวิลแชร์ (สนามบินสุวรรณภูมิ) หางาน - บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด พนักงานบริการเข็นวิลแชร์ (สนามบินสุวรรณภูมิ) Share บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด พนักงานบริการเข็นวิลแชร์ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,- ให้บริการเข็นวิลแชร์ให้กับผู้โดยสารที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายการเคลื่อนไหว เป็นต้น โดยทำงานเป็นกะๆ ละ ชั่วโมง .เพศชาย อายุ - ปี.การศึกษา ม./ปวช.ขึ้นไป.เพศชาย สูง ซ.ม.ขึ้นไป.เพศหญิง สูง ซม. ขึ้นไป ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร-X-Ray (สนามบินภูเก็ต)

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ทำงาน ชั่วโมง ทำงาน วันหยุด (เช้า /ดึก วัน/บ่าย วัน/หยุด วัน) ในวันหยุดมี OT ให้ทำงาน- ตรวจบัตรผู้โดยสาร- จัดวางสัมภาระ- วินิจฉัยภาพ- ตรวจค้นสัมภาระ- ตรวจค้นผู้โดยสาร .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.การศึกษา ปวช.ขึ้นไป.เพศชาย สูง ซ.ม.ขึ้นไป.เพศหญิง สูง ซม. ขึ้นไป.เพศชาย ผ่านการเกฑ์ทหารสำเร็จ รด.ปี กรุงเทพมหานคร - ฟรี บ้านพัก เดือน- ฟรี อาหาร มื้อระหว่างฝึกอบรม- ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ ปี- ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี- ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM- ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วันหยุดผักผ่อนประจำปี วัน/ปี- ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท/ลาแต่งงาน/ลาคลอด/ลาราชการทหาร/ลาป่วย ถูกต้องตามเงือนไข/ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว- เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด- มีการปรับค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบคครัวถึงแก่กรรม- กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ เท่า- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , บาท (ภาคสมัครใจ)- ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี- ลากิจ วัน/ปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


ห้อง CCTV-

...ห้อง CCTV- หางาน - บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ห้อง CCTV Share บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ห้อง CCTV พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - ทำงาน ช.ม.- ทำงาน วัน หยุด วัน- อยู่ในห้อง CCTV เพื่อดูความเรียบร้อยในส่วนต่างๆ ที่ดูแล .เพศชาย อายุ - ปี.ส่วนสูง ซ.ม. ขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ.ไม่มีประวัติอาชญากรรม.มีพื้นธานคอมพิวเตอร์.ผ่านการเกณฑ์ทหาร.มีบุคลิกดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภูเก็ตและกระบี่

...่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภูเก็ตกระบี่ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - บาท/วัน ทำงาน ชม. (ทำงาน วัน หยุด วัน)ทำงาน กะ (เช้า,ดึก)วันหยุดมี OT ให้ทำตามความเหมาะสม- รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด*** สถานที่ปฏิบัติงาน ***( โซนจังหวัด กระบี่ )>>โซนคลองม่วง- โรงแรม โซฟิเทล กระบี่- โรงแรมดุสิตธานี กระบี่บีชรีสอร์ท>>โซนเกาะลันตา-โรงแรมลายานะรีสอร์ทแอนด์สปาร์( โซนจังหวัดภูเก็ต )>> โซนป่าตอง- โรงแรม Lemeridien ภูเก็ต- โรงแรม โรยัล พาราไดซ์- โรงแรมอันดารา รีสอร์ท(หาดกมลา)>> โซนลากูน่า (เชิงทะเล)- โรงแรมบันยันทรี รีสอร์ท- โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต- โรงแรมอังสนา ลากูน่า .เพศชาย อายุ - ปี.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.สูง ซ.ม. ขึ้นไป.ไม่มีประวัติคดี รอยสักนอกร่มผ้า.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ ภาคใต้ - มีเงินเบิก- มีค่าเบี้ยขยัน- มีบ้านพักฟรี เดือน- ฟรี อาหาร มื้อ ระหว่างฝึกอบรม- มีค่าล่วงเวลาตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ลาดกระบัง หัวตะเข้โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ถนน ณ ...


ภาคใต้ 21 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>