Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ระนอง

Operation Support1

... Sealitegroup Co.,Ltd. Operation Support สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ . สนับสนุนการปฏิบัติงานทีมงาน Operation . ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการวางแผนให้งานบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ติดตามความคืบหน้าของงานพร้อมทั้งรายงานผลการทำงานกับผู้บริหารหัวหน้างาน. ดูแลตรวจสอบ Time Attendance ตารางเวลาทำงานของพนักงาน. ดูแลตรวจสอบ Incentive ของพนักงาน .เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.จบหลักสูตร ปวช, ปวส ปริญญาตรี ขี้นไป.หากมีประสบการณ์ด้าน Operation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่องแคล่ว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ. คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มค่า(เฉพาะ)ค่า(เฉพาะ)ประกันชีวิตประกันสุขภาพพักร้อนเบี้ยเลี้ยง เบี้่ยขยันเงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Sealitegroup Co.,Ltd. อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ /- ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


Sales Force-

...Sales Force- หางาน - Sealitegroup Co.,Ltd. - Sales Force Sealitegroup Co.,Ltd. Sales Force สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -สร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด -พบลูกค้า เพื่อสร้างยอดขาย ตามที่บริษัทกำหนด-ทำใบเสนอราคาให้กลุ่มเป้าหมาย-เสนอบริการให้ลูกค้า ตามที่บริษัทกำหนด-ประชุมกับทีมขายหัวหน้าทีมขายทุกสัปดาห์ .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถใช้คอมพิวเตอร์สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี .บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์.มีประสบการณ์งานขายด้าน Forwarder จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร บนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มค่า(เฉพาะ)ค่า(เฉพาะ)ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันสังคมพักร้อนเเงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Sealitegroup Co.,Ltd. อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ /- ถนน ณ ระนอง แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


Customer Service -Export(Document)

...านงานกับ Customer service Export , CS-Consol ในการรวบรวมจัดส่งข้อมูล SI ที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง จัดส่งสายเรือ Co-Loader เพื่อเป็นข้อมูลให้คู่ค้าออก B/L เป็นหลักฐานสำคัญในการให้บริการ ที่ต้องส่งมอบแก่ลูกค้า.จัดทำ House B/L เป็นหลักฐานสำคัญในการให้บริการ ที่ต้องส่งมอบแก่ลูกค้า ในกรณี Seabra Trans มี Agent ที่ปลายทาง.ดูแลทีมงานในการเปิด Job บันทึกข้อมูล ในโปรแกรม PTS เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แผนกบัญชี ใช้ข้อมูลที่ได้บันทึก ดำเนินการต่อในการ เบิกจ่าย ต้นทุน วางบิลเรียกเก็บค่าบริการ จากลูกค้า.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย-หญิง อายุ - ปีขึ้นไป .วุฒการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา. มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,E-Mail,Internet ได้ดี.มีทักษะในการสื่อสารดี.บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์.มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร บนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มค่า(เฉพาะ)ค่า(เฉพาะ)ประกันชีวิตประกันสุขภาพพักร้อนเบี้ยเลี้ยง เบี้่ยขยัน(ผ่านทดลองงาน)เงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Sealitegroup Co.,Ltd. อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ /- ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


Customer Service -Import(Shipping) 1

...ที่แผนกขาย Overseas ได้ปิดการขายสำหรับงาน Customs Clearance ,Transport โดยช่วยให้คำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้า ประสานงานการนัดหมายเรื่องเวลา การจัดเตรียมเอกสารพิธีการแก่ลูกค้า.ปฏิบัติงานจัดซื้อบริการต่อเนื่อง งาน Sea Freight Importได้แก่ Customs Clearance ,Transport สำหรับงาน Sea Freight Import.บันทึกข้อมูล ในโปรแกรม PTS ให้ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่เริ่มเปิด Job จนปิด Job สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนการให้บริการ ได้แก่ Messenger / บัญชี-การเงินรวบรวมข้อมูล หลักฐานสำคัญสำหรับการวางบิลลูกค้า จ่ายชำระค่าบริการ แก่ Supplier.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา. มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,E-Mail,Internet ได้ดี.มีทักษะในการสื่อสารดี.บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์.มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มค่า(เฉพาะ)ค่า(เฉพาะ)ประกันชีวิตประกันสุขภาพพักร้อนเบี้ยเลี้ยง เบี้่ยขยัน(ผ่านทดลองงาน)เงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Sealitegroup Co.,Ltd. อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ /- ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


Consolidation Executive 1

... Consolidation Executive สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ปฏิบัติงาน ประสานงานในการให้บริการ แก่ลูกค้า สำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL).ลูกค้าของแผนก CONSOL ประสานงาน Support ให้ข้อมูลแก่แผนกอื่น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำบริการแก่ลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า Supplier ในการบริหารราคา ซื้อ ขายบริการ รวมตู้สินค้า LCL โดยกลุ่มลูกค้า Supplier ตามประเภท - - เรือ กรณีรวมตู้ โดยเปิดตู้เอง - Freight Forwarder กรณี Co-Load กับ Freight Forwarder .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,E-Mail,Internet ได้ดี.มีทักษะในการสื่อสารดี.บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์.มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มค่า(เฉพาะ)ค่า(เฉพาะ)ประกันชีวิตประกันสุขภาพพักร้อนเบี้ยเลี้ยง เบี้่ยขยัน(ผ่านทดลองงาน)เงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Sealitegroup Co.,Ltd. อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ /- ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


หัวหน้าฝ่ายขาย ประจำ จ.ระนอง

...หัวหน้าฝ่ายขาย ประจำ จ.ระนอง หางาน - บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด - หัวหน้าฝ่ายขาย ประจำ จ.ระนอง บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หัวหน้าฝ่ายขาย ประจำ จ.ระนอง สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, บริหารเเละดูเเล ทีมงานขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยทุกประเภทในพื่นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ .เพศ ชาย-หญิง.อายุ -.วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี.บุคลิกดี สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้.มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัย งานขาย ปี ขึ้นไป.รู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี.มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาปฏิบัตงานได้ ระนอง ***สามารถส่ง resume สมัครงานที่ E-mail somyot.tortqm.co.th โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ คุณสมยศ -- เบอร์สำนักงาน -- ต่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สามารถส่ง resume สมัครงานที่ E-mail anon.khrtqm.co.th โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ คุณแนน -- เบอร์สำนักงาน -- ต่อ - สอบถาม บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เลขที่ ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ...


ระนอง 16 สิงหาคม 2560


รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ระนอง

...รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ระนอง หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ระนอง บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ระนอง สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน รายได้ ,-, บาท บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ลักษณะงานคือมีหน้าที่แนะนำ Application ของธนาคาร (มีการวัดยอดแนะนำ) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน ตามธนาคารที่ประจำนั้นๆ-โยกย้ายเปลี่ยนสาขา ทุก วัน ในโซนที่กำหนดไว้รายได้พนักงานดังนี้เงินเดือน , บาท ค่า internet บาทค่าเดินทาง , บาทค่าเบี้ยขยัน , บาท*ค่าที่พักประมาณ , บาท (กรณีไปไปต่างจังหวัด/มีหลักฐานจ่ายตามจริง)ค่าคอมมิชชั่น , บาทขึ้นไปขึ้้นอยู่กับความสามารถเฉลี่ยรายได้รวมประมาณ ,-, บาทขึ้นไป .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี.- ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.- มีความรู้พื้นฐานการใช้ smartphone มีความรู้ด้านเทคโนโลยี .- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เคยต้องคดีใดๆ(ดูจากผลตรวจประวัติอาชญากรรม)...


ระนอง 16 สิงหาคม 2560


พนักงานขับรถผู้บริหาร1

...พนักงานขับรถผู้บริหาร หางาน - Sealitegroup Co.,Ltd. - พนักงานขับรถผู้บริหาร Sealitegroup Co.,Ltd. พนักงานขับรถผู้บริหาร กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ . ขับรถให้บริการอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารระดับสูง. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน. มีการวางแผนสำหรับการเดินทางทุกครั้ง. ช่วยเหลืองานด้านเอกสารอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานครปริมณทลเป็นอย่างดี.สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อยพร้อมให้บริการ.มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย ปี.มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ตรวจสุขภาพประจำปี. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ). ประกันสุขภาพ. พักร้อน. เงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม waysโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Sealitegroup Co.,Ltd. อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ /- ถนน ณ ...


กรุงเทพมหานคร 07 กรกฎาคม 2560


ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดระนอง)-

...ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดระนอง)- หางาน - บริษัท บีเอ็มซี จำกัด - ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดระนอง) บริษัท บีเอ็มซี จำกัด ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดระนอง) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+โอที + เบี้ยขยัน - ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง- วางแผนจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งวัน- การบริการหลังการติดตั้ง ตอบคำถามข้อสงสัยให้กับลูกค้า- สาธิตการทำงานของตัวสินค้า จัดทำเอกสารงานติดตั้งของลูกค้า- รับผิดชอบงานอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ซ่อมบำรุง (ถ้ามี)- ประสานงาน ดูแลลูกค้า ให้บริการจนจบงาน .เพศชาย อายุ - ปี .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .มีรถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ .มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ .ทำงาน จ.-ศ. .-..มีพื้นงานช่างด้านไหนก็ได้ (ระบบไฟรถ, ไฟบ้าน, อิเลคฯ, มือถือ, คอมฯ, แอร์ อื่นๆ) ระนอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเอ็มซี จำกัด / ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - โทรสาร - ...


ระนอง 24 พฤษภาคม 2560


ตำแหน่งพนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และ

...ตำแหน่งพนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และ หางาน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ประจำสาขาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนองสมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่ สาขาชุมพรทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา . ...


ประจวบคีรีขันธ์ 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 18 หน้า หน้าถัดไป >>