Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ยะลา

ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ

...ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ หางาน - มายมันนี่ ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิต หัวหน้าทีมขายอิสระ Share มายมันนี่ ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิต หัวหน้าทีมขายอิสระ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง .มีประสบการณ์ด้านการขาย.มีรถยนต์.ออกต่างจังหวัดได้.มีความอดทน.ทักษะการเจรจาต่อรอง ยะลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม มายมันนี่ / หมู่ที่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ...


ยะลา 25 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างบริการเทคนิค ( สาขาหาดใหญ่ )

...ช่างบริการเทคนิค ( สาขาหาดใหญ่ ) หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาหาดใหญ่ ) Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาหาดใหญ่ ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง ให้บริการ ดูแล ตรวจสอบเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica Minolta .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเลกทรอนิกส์ , แมคคาโทรนิกส์ .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.ปฎิบัติงานที่ จ.ยะลา.มีความกระตือรือร้น มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ] - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2561


ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุลออมเพื่อฮัจย์)

...ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุลออมเพื่อฮัจย์) หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุลออมเพื่อฮัจย์) Share บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุลออมเพื่อฮัจย์) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, ให้คำปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน แนะนำการออมเงินในโครงการตะกาฟุล .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.บุคลิกดี ทัศนคติดี.กล้าแสดงออก.มีความรับผิดชอบสูง.มีใจรักด้านการบริการ ยะลา -คอมมิชชั่น-โบนัส-เงินรางวัลความขยัน-ค่ารักษาพยาบาล-การอบรมหลักสูตรต่างๆ-ทัศนศึกษา ทั้งในต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม rawdont ราวด๊อน เมืองไทย ตะกาฟุลติอต่อผู้จัดการด๊อน -เข้ามาสอบถามด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทเมืองไทย ตะกาฟุล สาขายะลา - สอบถาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต / ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา -...


ยะลา 28 มกราคม 2561


ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุล ออมเงินเพื่อฮัจย์และอุมเราะห์)

...ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุล ออมเงินเพื่อฮัจย์และอุมเราะห์) หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุล ออมเงินเพื่อฮัจย์อุมเราะห์) Share บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล ที่ปรึกษาทางการเงิน (โครงการตะกาฟุล ออมเงินเพื่อฮัจย์อุมเราะห์) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงิน แนะนำการออมเงินเพื่อฮัจย์อุมเราะห์ในรูปแบบตะกาฟุล .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.นับถือศาสนาอิสลาม.บุคลิกดี ทัศนคติดี มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก.มีใจรักด้านการบริการ ยะลา -คอมมิชชั่น-โบนัส-เงินรางวัลความขยัน-การอบรมในหลักสูตรต่างๆทัศนศึกษาทั้งในต่างประเทศ ฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม rawdont ราวด๊อน เมืองไทย ตะกาฟุลโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล อาคารเมืองไทยประกั...


ยะลา 25 มกราคม 2561


ผู้แนะนำการลงทุน

...ผู้แนะนำการลงทุน หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล ผู้แนะนำการลงทุน Share บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล ผู้แนะนำการลงทุน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เป็นงาน Full Time ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์การเงินเควบการลงทุนในรูปแบบ UL/UN .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา.มีความสนใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุน.รักในงานบริการ มีไหวพริบปฏิภาณดี.บุคลิกดี ดูมีความน่าเชื่อถือ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ภาคใต้ มีสวัสดิการประกันชีวิต รางวัลประจำไตรมาส ประจำปี โบนัสต่างๆ ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถพัฒนาตัวเองเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการได้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม อติศร แดงสุวรรณ์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต / ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - โทรสาร -...


ภาคใต้ 21 มกราคม 2561


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัด ( ผู้ที่มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60 )

...้ายกับสมุดหน้าเหลืองที่คนไทยเคยรู้จัก รวมรายชื่อธุรกิจของเราสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนดีกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ) ขณะนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำสื่อออนไลน์ครบวงจรที่สุด โดยผูกขาดไร้คู่แข่ง ในโปรเจคแรกขณะนี้เรากำลังขยายตลาดไป จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้น ก.ท.ม.) เราจึงรับตัวแทนขายที่เก่งเพียบพร้อมมีความรับผิดชอบเป็นมากทั่วประเทศไทย เรามีระบบสอนงานขายผ่านการโทรทางไลน์ VDO ให้เป็นงานอย่างได้ง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัทขั้นตอนการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งแรกทางไลน์อย่างเดียวเท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


ยะลา 20 มกราคม 2561


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัด ( ผู้ที่มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60 )

...รายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลืองที่คนไทยเคยรู้จัก รวมรายชื่อธุรกิจของเราสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนดีกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ) ขณะนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำสื่อออนไลน์ครบวงจรที่สุด โดยผูกขาดไร้คู่แข่ง ในโปรเจคแรกขณะนี้เรากำลังขยายตลาดไป จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้น ก.ท.ม.) เราจึงรับตัวแทนขายที่เก่งเพียบพร้อมมีความรับผิดชอบเป็นมากทั่วประเทศไทย เรามีระบบสอนงานขายให้เป็นอย่างง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัทขั้นตอนการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งแรกทางไลน์อย่างเดียวเท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


ยะลา 14 มกราคม 2561


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัด ( ผู้ที่มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60 )

...% ทำหน้าที่ขายโฆษณา Business Directory, E-Magazine, E-Newspaper Internet TV โดยออก Present ขายให้ธุรกิจในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดที่ท่านอยู่ Business Directory คือ รวมรายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลืองที่คนไทยเคยรู้จัก รวมรายชื่อธุรกิจของเราสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนดีกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ) ขณะนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำสื่อออนไลน์ครบวงจรที่สุด โดยผูกขาดไร้คู่แข่ง ในโปรเจคแรกขณะนี้เรากำลังขยายตลาดไป จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้น ก.ท.ม.) เราจึงรับตัวแทนขายที่เก่งเพียบพร้อมมีความรับผิดชอบเป็นมากทั่วประเทศไทย เรามีระบบสอนงานขายให้เป็นอย่างง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัทขั้นตอนการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งแรกทางไลน์อย่างเดียวเท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright*หมายเหตุ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


ยะลา 31 ธันวาคม 2560


รับนักศึกษาทำงาน Part Time ยะลา

...รับนักศึกษาทำงาน Part Time ยะลา หางาน - บริษัท เอ็มดีแอล (สาขา ยะลา) รับนักศึกษาทำงาน Part Time ยะลา Share บริษัท เอ็มดีแอล (สาขา ยะลา) รับนักศึกษาทำงาน Part Time ยะลา ธันวาคม ระดับเงินเดือน บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน สาขาหาดใหญ่ทั้ง Part-Time Full-Time มาก คุณสมบัติหมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้หน้าที่รับผิดชอบ. PRต้อนรับ. รับ. ประสานงานทั่วไป. สื่อโฆษณา. เอกสาร*****สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้******อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้มีที่สำหรับละหมาด* รายได้เฉลี่ย ,-,บาท / เดือน - บาท/วัน(Part-Time สามารถเลือกวันเวลาทำงานได้ .-. /.-./.-./.-.เสาร์)สนใจ คุณอัสมา -, - .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิม./ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา.มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้เบื้องต้น ยะลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มดีแอล (สาขา ยะลา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา - ...


ยะลา 22 ธันวาคม 2560


จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต

...จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต หางาน - มายมันนี่ จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต Share มายมันนี่ จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ธันวาคม ระดับเงินเดือน .มีประสบการณ์ด้านการขาย.มีรถยนต์.ออกต่างจังหวัดได้.มีความอดทน.ทักษะการเจรจาต่อรอง ยะลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม มายมันนี่ อาคารสำนักงานใหญ่ - ...


ยะลา 18 ธันวาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป >>