Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ภูเก็ต

พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานบางพระ

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานบางพระ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานบางพระ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะนะ) .ค่าล่วงเวล...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถตัก โรงงานพานทอง

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ . รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ใช้งานรถตักอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานที่กำหนด กองเก็บวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตรวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือรายวัน จัดทำรายงานรถตัก สนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตเบื้องต้น งานซ่อมบำรุงโรงงาน ความสะอาดโรงงาน . ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักร สภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้มีความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชน . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.รักการทำงานเป็นทีม.สามารถโยกย้ายไปทำงานจังหวัดอื่นๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบผลิต

...เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบผลิต บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบผลิต ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน งานติดตั้งระบบผลิต PLC หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย .วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า.มีความรู้เข้าใจการติดตั้งระบบ PLC.รักการทำงานเป็นทีม.สามารถโยกย้ายไปทำงานจังหวัดอื่นๆ.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะนะ) .ค่าล่วงเวลา .ชุดยูนิฟอร์ม .อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล .ค่ารักษาพยาบาล .ประกันสุขภาพ .ประกันอุบัติเหตุ .ประกันชีวิต .ประกันสังคม .ตรวจสุขภาพประจำปี .ค่าน้ำมัน (ในตำแหน่งที่ต้องใช้รถ/กรณีปฏิบัติงานน...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถตัก โรงงานเขาหินซ้อน

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ . รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ใช้งานรถตักอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานที่กำหนด กองเก็บวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตรวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือรายวัน จัดทำรายงานรถตัก สนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตเบื้องต้น งานซ่อมบำรุงโรงงาน ความสะอาดโรงงาน . ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักร สภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้มีความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชน . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.รักการทำงานเป็นทีม.สามารถโยกย้ายไปทำงานจังหวัดอื่นๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ฉะเชิงเทรา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


พนักงานทั่วไป โรงงานพระราม2

...พนักงานทั่วไป โรงงานพระราม บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป โรงงานพระราม ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ใช้แรงงานในหน่วยงาน . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน คนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะนะ) .ค่าล่วงเวลา .ชุดยูนิฟอร์ม .อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล .ค่ารักษาพยาบาล .ประกันสุขภาพ .ประกันอุบัติเหตุ .ประกันชีวิต .ประกันสังคม .ตรวจสุขภาพประจำปี .ค่าน้ำมัน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างยนต์ โรงงานบางปะกง

...มิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง ช่างยนต์ โรงงานบางปะกง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ตรวจสอบดูแลงานซ่อมบำรุงรถสิบล้อโม่ รถตักภายในโรงงาน จำนวน คัน . สรุปรายงานการซ่อม การเบิกอะไหล่ ประจำเดือนเสนอหัวหน้าโรงงาน . ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอะไหล่ในเบื้องต้นแก่พนักงานขับรถโม่ เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง การแก้ไขปัญหากรณีรถเสียหน้างาน เป็นต้น หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความรับผิดชอบสูง.มีความเข้าใจระบบการทำงานของรถบรรทุกในเบื้องต้น.รักการทำงานเป็นทีม.ซี่อสัตย์สุจริต.สามารถซ่อมเครื่องยนต์ได้ ช่วงล่าง ระบบเบรค ระบบครัช เกียร์รถ เฟืองท้ายอื่นๆ.สามารถวิเคราะห์งานซ่อมได้.สามารถตัดเชื่อมได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ฉะเชิงเทรา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


พนักงานบริการคุณภาพ โรงงานทับช้าง

...พนักงานบริการคุณภาพ โรงงานทับช้าง บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานบริการคุณภาพ โรงงานทับช้าง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ควบคุมคุณภาพคอนกรีต . ประสานงานกับลูกค้า เรื่องคุณภาพคอนกรีต . ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายช่าง.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.รักการทำงานเป็นทีม.มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะนะ) .ค่าล่วงเวลา .ชุดยูนิฟอร์ม .อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล .ค่ารักษาพยาบาล .ประกันสุขภาพ .ปร...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานพระราม2

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานพระราม บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานพระราม ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะนะ) ....


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานโรจนะ-กบินทร์

...พนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานโรจนะ-กบินทร์ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานผลิตบริการงานคอนกรีต โรงงานโรจนะ-กบินทร์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต ) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ) สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.วุฒิ ปวส.ทุกสาขา.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภั...


ปราจีนบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานสมุทรสาคร

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานสมุทรสาคร บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานสมุทรสาคร ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะนะ) ....


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563