Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ภูเก็ต

พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ)

...พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) ปรับปรุงข้อม...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานภูมิทัศน์พัฒนา(จัดสวน)

... พนักงานภูมิทัศน์พัฒนา(จัดสวน) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์พัฒนา(จัดสวน) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

...พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ(เกมบริการถ่ายรูป)

...พนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ(เกมบริการถ่ายรูป) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ(เกม,บริการถ่ายรูป) ปรับปรุงข...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายซ่อมยานยนต์

...พนักงานฝ่ายซ่อมยานยนต์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายซ่อมยานยนต์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายกิจกรรม

...พนักงานฝ่ายกิจกรรม บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายกิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายการแสดงสัตว์

...พนักงานฝ่ายการแสดงสัตว์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายการแสดงสัตว์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาโครงการ

...พนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาโครงการ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานสำนักวิจัยพัฒนาโครงการ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Person) ประจำโซน " ภูเก็ต "

...ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Person) ประจำโซน " ภูเก็ต " บริษัท แมคไทย จำกัด ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Person) ประจำโซน " ภูเก็ต " ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (โทรศัพท์มือถือ) ประจำ Big c จังสีลอน ภูเก็ต

...พนักงานขาย (โทรศัพท์มือถือ) ประจำ Big c จังสีลอน ภูเก็ต บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขาย (มือถือ) ประจำ Big c จังสีลอน ภูเก็ต ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563