Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ภูเก็ต

ผู้จัดการบาร์

...ผู้จัดการบาร์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการบาร์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

...ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการซักรีด

...ผู้จัดการซักรีด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการซักรีด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก

...ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ

...ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายบริการความสะอาด

...ผู้จัดการฝ่ายบริการความสะอาด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการความสะอาด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น

...พนักงานฝ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องทำความเย็น ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการพนักงานฝ่ายกำกับฉาก กำกับรถพาเหรด

...ผู้จัดการพนักงานฝ่ายกำกับฉาก กำกับรถพาเหรด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการ/พนักงานฝ่ายกำกับฉาก, กำกับรถพาเหรด ปรับ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ)

...พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) ปรับปรุงข้อม...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานภูมิทัศน์พัฒนา(จัดสวน)

... พนักงานภูมิทัศน์พัฒนา(จัดสวน) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์พัฒนา(จัดสวน) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563