Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ภูเก็ต

พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย

...พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


นักแสดง (ศิลปการแสดง)

...นักแสดง (ศิลปการแสดง) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง นักแสดง (ศิลปการแสดง) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์

...พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ)

...พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) ปรับปรุงข้...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียงแสง

...พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียงแสง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียง,แสง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกรา...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย

...พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกร...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายศิลปกรรมช่างแกะโฟม

...พนักงานฝ่ายศิลปกรรมช่างแกะโฟม บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลปกรรม/ช่างแกะโฟม ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


Executive ChefSous Chef

...Executive ChefSous Chef บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Executive Chef/Sous Chef ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการภัตตาคาร

...ผู้จัดการภัตตาคาร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการภัตตาคาร ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม

...ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่ม ปรับปรุงข้อมูลเ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563