Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ภูเก็ต

Web Graphic Designer

...Web Graphic Designer บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Web & Graphic Designer ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


Interior Designer

...Interior Designer บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Interior Designer ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

...พนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการช่างไฟฟ้าAudiovisualElectronics

...ผู้จัดการช่างไฟฟ้าAudiovisualElectronics บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics ปรับปร...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้าAudiovisualElectronics

...ช่างไฟฟ้าAudiovisualElectronics บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ช่างเครื่องปรับอากาศ

...ช่างเครื่องปรับอากาศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ช่างเครื่องปรับอากาศ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่นพนักงานฝ่ายเครื่องจักรกล

...พนักงานฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่นพนักงานฝ่ายเครื่องจักรกล บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่น/พนักงานฝ่ายเครื่องจักรกล ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงาน การตลาด

...พนักงาน การตลาด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงาน การตลาด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายบัตร

...พนักงานฝ่ายบัตร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบัตร ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563


ช่างออกแบบก่อสร้างConstruction Drafter

...ช่างออกแบบก่อสร้างConstruction Drafter บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ช่างออกแบบก่อสร้าง/Construction Drafter ปรับปรุงข้อ...


ภูเก็ต 27 มกราคม 2563