Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด พิจิตร

Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร

...Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี พิจิตร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี พิจิตร สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน - **ผู้จัดการพื้นที่เช่า Mall Manager**- บริหารภายในศูนย์การค้าฯกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด- การบริหาร Occupancy Rate and Vacancy Rate ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่เช่าทั้งหมดลดการเกิดพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุด- การบริหารพื้นที่ Promotion กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ- วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย P&L ประจำเดือน- จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้าฯให้เกิดความถูกต้อง พร้อมวิเคราะห์ Budget นำเสนอฝ่ายบริหาร- วางแผนริเริ่มแนวทางการปรับปรุงวิธีในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย.**ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง Loss Prevention Department Manager** - ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุด สูญหาย-ประสานงานกับหน่ายงานอื่นๆทั้งภายในภายนอก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุอันอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของผู้อยู่สาขา- ดูแลการปฎิบัติงานของ LP sub-contract- ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย , หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุ...


อุดรธานี 17 สิงหาคม 2560


รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ. พิจิตร

...รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ. พิจิตร หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ. พิจิตร บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ. พิจิตร สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน รายได้ ,-, บาท บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ลักษณะงานคือมีหน้าที่แนะนำ Application ของธนาคาร (มีการวัดยอดแนะนำ) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน ตามธนาคารที่ประจำนั้นๆ-โยกย้ายเปลี่ยนสาขา ทุก วัน ในโซนที่กำหนดไว้รายได้พนักงานดังนี้เงินเดือน , บาท ค่า internet บาทค่าเดินทาง , บาทค่าเบี้ยขยัน , บาท*ค่าที่พักประมาณ , บาท (กรณีไปไปต่างจังหวัด/มีหลักฐานจ่ายตามจริง)ค่าคอมมิชชั่น , บาทขึ้นไปขึ้้นอยู่กับความสามารถเฉลี่ยรายได้รวมประมาณ ,-, บาทขึ้นไป .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี.- ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.- มีความรู้พื้นฐานการใช้ smartphone มีความรู้ด้านเทคโนโลยี .- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เคยต้องคดีใดๆ(ดูจากผลตรวจประวัติอาชญากรร...


พิจิตร 16 สิงหาคม 2560


รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ จังหวัด พิจิตร

...รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ จังหวัด พิจิตร หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ จังหวัด พิจิตร บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ จังหวัด พิจิตร สิงหาคม ระดับเงินเดือน +ค่าเป้า+ค่าคอม แนะนำขายมือถือ Nokiaเงินเดือน +ค่าคอมทำงาน วัน / สัปดาห์ หยุด วัน( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )มีประกันสังคม+สวัสดิการอื่นๆ .- เพศ ชาย/หญิง - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน. - ต้องมีประสบการณ์ขายมือถืออุปกรณ์ไอทีมาก่อน พิจิตร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม outsourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณพี --- ID Line - สมัครงาน คุณตูน -- ID Line - สอบถาม บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด /-, อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น ถนนรั...


พิจิตร 16 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการสาขาฝึกหัดผช.ผจก.สาขาฝึกหัดหัวหน้าแผนก เบอเกอรี่ผักผลไม้เนื้อครัว ประจำ Tops Super Store สา

...ผู้จัดการสาขาฝึกหัดผช.ผจก.สาขาฝึกหัดหัวหน้าแผนก เบอเกอรี่ผักผลไม้เนื้อครัว ประจำ Tops Super Store สาขาพิจิตร หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - ผู้จัดการสาขาฝึกหัด/ผช.ผจก.สาขาฝึกหัด/หัวหน้าแผนก เบอเกอรี่/ผักผลไม้/เนื้อ/ครัว ประจำ Tops Super Store สาขาพิจิตร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้จัดการสาขาฝึกหัด/ผช.ผจก.สาขาฝึกหัด/หัวหน้าแผนก เบอเกอรี่/ผักผลไม้/เนื้อ/ครัว ประจำ Tops Super Store สาขาพิจิตร มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , ดูแลยอดขาย/มาตรฐานร้าน/ดูแลพนักงานในสาขา .เพศชาย / หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ม. - ป.ตรี.มีประสบการณ์สายงานธุรกิจค้าปลีกหัวหน้างาน ปี ขึ้นไป.สามารถฝึกงานที่กรุงเทพฯ จังหวัดใกล้เคียงได้.บริษัทฯ มีที่พัก / เงินเดือน / เบี้ยเลี้ยง / ค่าเดินทางให้ระหว่างฝึกงาน.สนใจ คุณอาร์ม --.Line ID evolution_arm พิจิตร - โบนัสประจำปี- ปรับเงินเดือนประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล , / ปี- พักร้อน- วันหยุด วัน/เดือน- ประกันสังคม- ประกันชีวิต- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯสนใจ คุณอาร์ม --Line ID evolution_arm สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม evolution_armโทรสอบถาม นัดสัมภาษ...


พิจิตร 10 มิถุนายน 2560


ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดพิจิตร)-

...ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดพิจิตร)- หางาน - บริษัท บีเอ็มซี จำกัด - ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดพิจิตร) บริษัท บีเอ็มซี จำกัด ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดพิจิตร) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+โอที + เบี้ยขยัน - ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง- วางแผนจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งวัน- การบริการหลังการติดตั้ง ตอบคำถามข้อสงสัยให้กับลูกค้า- สาธิตการทำงานของตัวสินค้า จัดทำเอกสารงานติดตั้งของลูกค้า- รับผิดชอบงานอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ซ่อมบำรุง (ถ้ามี)- ประสานงาน ดูแลลูกค้า ให้บริการจนจบงาน .เพศชาย อายุ - ปี .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .มีรถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ .มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ .ทำงาน จ.-ศ. .-..มีพื้นงานช่างด้านไหนก็ได้ (ระบบไฟรถ, ไฟบ้าน, อิเลคฯ, มือถือ, คอมฯ, แอร์ อื่นๆ) พิจิตร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเอ็มซี จำกัด / ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - โทรสาร - ...


พิจิตร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานจัดส่ง ด่วน

...พนักงานจัดส่ง ด่วน หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด - พนักงานจัดส่ง ด่วน บริษัทไมโครการปัก จำกัด พนักงานจัดส่ง ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , รับ-ส่ง มอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า .เพศ ชาย.อายุตั้งแต่ - ปี.มีใบขับขี่รถยนต์.รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.สุขภาพร่างกายแข็งแรง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- ประกันสังคม- พักร้อน สูงสุด วัน- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ (ค่าทำศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา,ของขวัญพนักงานคลอดบุตร,ของขวัญวันเกิด )- ชุดฟอร์มพนักงาน- ตรวจสุขภาพประจำปี- แจกอุปกรณ์การทำงานฟรี- เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทไมโครการปัก จำกัด ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานคุมเครื่องปัก1

...พนักงานคุมเครื่องปัก หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด - พนักงานคุมเครื่องปัก บริษัทไมโครการปัก จำกัด พนักงานคุมเครื่องปัก พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . คุมเครื่องปัก .ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปี ขึ้นไป ( ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร ).สามารถทำงานเป็นกะได้.ไม่จำกัดวุฒิ.สายตาปกติ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร . ค่ากะ วันละ บาท. ค่าล่วงเวลา. ค่าเงินพิเศษตามอายุงาน. เบี้ยขยัน. โบนัส. ประกันสังคม. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. เงินช่วยเหลือ ค่าทำศพ,ค่าคลอดบุตร,ของเยี่ยมไข้พนักงาน. พักร้อนสูงสุด วัน. ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทไมโครการปัก จำกัด ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ช่างออกแบบ (ฟรีแลนซ์ )

...ช่างออกแบบ (ฟรีแลนซ์ ) หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด - ช่างออกแบบ (ฟรีแลนซ์ ) บริษัทไมโครการปัก จำกัด ช่างออกแบบ (ฟรีแลนซ์ ) พฤษภาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (เกี่ยวกับงานปัก) .สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illustrator , Photoshop .ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ( เกี่ยวกับงานปัก ).สามารถได้สะดวก กำหนดส่งงานชัดเจน.มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทไมโครการปัก จำกัด ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


แมสเซ็นเจอร์ (Messenger) ด่วน

...แมสเซ็นเจอร์ (Messenger) ด่วน หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด - แมสเซ็นเจอร์ (Messenger) ด่วน บริษัทไมโครการปัก จำกัด แมสเซ็นเจอร์ (Messenger) ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน วางบิล รับเช็ค ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างให้กับลูกค้า .เพศ ชาย.อายุตั้งแต่ - ปี.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง.รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี.มีใบอนุญาตขับขี่รถรถจักรยานยนต์.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.สุขภาพร่างกายแข็งแรง กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- ประกันสังคม- มีค่าน้ำน้ำมันค่าสสึกหรอ- พักร้อน สูงสุด วัน- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ (ค่าทำศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา,ของขวัญพนักงานคลอดบุตร,ของขวัญวันเกิด )- ชุดฟอร์มพนักงาน- ตรวจสุขภาพประจำปี- แจกอุปกรณ์การทำงานฟรี- เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทไมโครการปัก จำกัด ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานขับรถส่งของ

...พนักงานขับรถส่งของ หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด - พนักงานขับรถส่งของ บริษัทไมโครการปัก จำกัด พนักงานขับรถส่งของ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , รัับ - ส่ง ผลิตภัณฑ์ .เพศ ชาย.อายุตั้งแต่ - ปี.รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.สุขภาพร่างกายแข็งแรง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - โบนัส- ประกันสังคม- มีค่าน้ำน้ำมันค่าสสึกหรอ- พักร้อน สูงสุด วัน- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ (ค่าทำศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา,ของขวัญพนักงานคลอดบุตร,ของขวัญวันเกิด )- ชุดฟอร์มพนักงาน- ตรวจสุขภาพประจำปี- แจกอุปกรณ์การทำงานฟรี- เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทไมโครการปัก จำกัด ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป >>