Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ปทุมธานี

ฝ่ายบุคคล

...ดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายบุคคล เกี่ยวข้อง.ขยัน อดทน รับภาวะกดดันในงานได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 08 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

...(ไม่จำกัดสาขา).มีประสบการณ์ในแผนกจัดซื้อ ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 08 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่สโตร์

...(ไม่จำกัดสาขา).มีประสบการณ์ทางด้านงานสโตร์ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 08 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

...ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีหัวใจบริการ (Service mind).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 08 เมษายน 2563


วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QAQC Engineer)

...ing การใช้เครื่องมือวัดต่างๆ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word, Powerpoint ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 08 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่บุคคล

...คล ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.อื่นๆ ถ้ามี (ความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 08 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี

...่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในแผนกบัญชี ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 08 เมษายน 2563


ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

...ส่วนยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word, Powerpoint ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 07 เมษายน 2563


หัวหน้าแผนกผลิตชิ้นส่วนยาง

...ป็นการผลิตชิ้นส่วนยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 07 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต

... ปี.วุฒิ ปวส. (ไม่จำกัดสาขา).มีประสบการณ์ในสายการผลิต ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านวางแผนผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (เช่น Excel, Word ฯลฯ).มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือล้นในการทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ปทุมธานี 07 เมษายน 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>