Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด บึงกาฬ

Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดบึงกาฬ

...Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดบึงกาฬ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) ตำแหน่ง Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์/ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์...


ลำพูน 27 มกราคม 2563


Supervisor ประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จ.หนองคาย ติดต่อ คุณกันตพัฒน์ 0655201972

...อัตรา ระดับเงินเดือน ,++ ลักษณะการทำงาน บริหารสินค้ายอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานประจำศูนย์นม หนองคาย / ...


หนองคาย 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

...ดับ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด.มีความรู้ด้านการบริหารความปลอดภัย.สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในภายนอกได้.สามารถเป็นตัวแทนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยแทนผู้บังคับบัญชาได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


บึงกาฬ 27 มกราคม 2563


หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและปฏิบัติการทดสอบยาง

...รเกณฑ์ทหารฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารปี ).วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยียาง สาขาอื่นๆ ที่เรียนวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า หน่วย.มีประสบการณ์การทำงาน - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MICROSOFT PFFICE ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


บึงกาฬ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ด่วน

... ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ - จังหวัด แบ่งเป็น โซน อีสานตอนบนอีสานตอนล่าง . จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลย,นครพนม,...


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบึงกาฬ

...เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบึงกาฬ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบึงกาฬ ...


บึงกาฬ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.บึงกาฬ)

...เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.บึงกาฬ) บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.บึงกาฬ) ปร...


บึงกาฬ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬด่วนมาก

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬด่วนมาก บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬ**ด่วนมาก** ...


บึงกาฬ 27 มกราคม 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 2 หน้า