Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด บึงกาฬ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาบึงกาฬ-

...เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาบึงกาฬ- หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาบึงกาฬ Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาบึงกาฬ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตรี ทุกสาขา.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.มีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) .สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่ บึงกาฬ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้ว...


บึงกาฬ 21 กันยายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน1

...ทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ตามที่ตกลงกัน . รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในด้านการ บุคลากรเทคโนโลยีเครื่องจัดกร รวมถึงการติดตามตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบการผลิต จนถึงกระกระบวนการส่งออก. การบริหารงานภายในองค์กรทั้งหมด ทุกที่สำคัญๆ. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน/ระบบคุณภาพ/ระบบการจัดการ/ระบบสิ่งแวดล้อมกลยุททธ์ของฝ่ายโรงงานควบคุมดูแลให้บริษัทฯดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เช่นกฎหมายแรงงาน กฎหมายมลพิษสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอื่นๆ. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้จัดการโรงงานตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆก่อนนำเสนอผู้จัดการโรงงาน. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายในโรงงาน. ประสานกับหน่วยงานบุคคลภายนอกกิจการของบริษัทฯ. ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่กำหนด. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากู้บังคับบัญชา .เพศ ชาย อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการบริหารอุตสาหกรรมยาง อย่างน้อย ปี.สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ.มีภาวะเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้นในงานสามารถตัดสินใจงานได้ ...


บึงกาฬ 06 กันยายน 2561


ผู้จัดการสาขา (ชญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

...ผู้จัดการสาขา (ชญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้จัดการสาขา (ช/ญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้จัดการสาขา (ช/ญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ กันยายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน + ค่า+Incentive+อื่นๆ รับผิดชอบดูแลบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัท เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ .ปริญญาตรี ทุกสาขา.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.มีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) .สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่ บึงกาฬ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริ...


บึงกาฬ 04 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ-

...เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ- หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตรี ทุกสาขา.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บึงกาฬ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดส...


บึงกาฬ 04 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาเซกา จ.บึงกาฬ-

...เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาเซกา จ.บึงกาฬ- หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาเซกา จ.บึงกาฬ Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาเซกา จ.บึงกาฬ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตรี ทุกสาขา.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.มีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) .สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่ บึงกาฬ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ...


บึงกาฬ 04 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาปากคาด จ.บึงกาฬ-

...เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ) ประจำสาขาปากคาด จ.บึงกาฬ- หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาปากคาด จ.บึงกาฬ Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาปากคาด จ.บึงกาฬ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตรี ทุกสาขา.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.มีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) .สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่ บึงกาฬ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


บึงกาฬ 04 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล1

... ตามโครงสร้างบริษัท .รับสมัครงาน สอบสัมภาษณ์ คัดเลือก จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ จัดทำแผน ดำเนินการฝึกอบรมประจำปี. เสนอบรรจุงาน/ปรับค่าแรง/จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัยรายเดือน. ตรวจเช็คเวลาทำงานค่าแรง ค่าล่วงเวลา รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ การลางานของพนักงาน ทั้งโรงงาน. จัดทำรายการส่งเงินสบทบประจำเดือน รายการแจ้งเข้า แจ้งออก รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคม. จัดทำ ภงด. ภงด.ก ส่งกรมสรรพากร. จัดทำเอกสารต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในภายนอกโรงงาน. ปฏิบัติงานตาม ISO ขั้นตอนการปฏิบัคชติงานอย่างต่อเนื่อง. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารปี ).วุฒิ อนุปริญญา -ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ได้ดี กรุงเทพมหานคร มีชุดยูนิฟอร์มให้ ชุดห้องพักสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - ext. -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม Tel ต่อ Mobile คุณเอ๋ - สอบถาม บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด หมู่ที่ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 09 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ1

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หางาน - บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Share บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลงกัน . แจ้งราคาซื้อยางแผ่นเศษยางให้กับพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบพนักงานจัดซื้อทั่วไป.ช่วยพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบตัดสินใจการต่อรองราคากับลูกค้า.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับแผนกรับวัตถุดิบ เมื่อเจอวัตถุดิบมีปัญหา.ตรวจสอบเอกสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา. ปฏิบัติงานตาม ISO ขั้นตอนการปฏฺบัติงานอย่างต่อเนื่อง. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย/ หญิง อายุ ปี ขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารผ่านการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ).การศึกษา อนุปริญญา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ,มีภาวะความเป็นผู้นำ บึงกาฬ ชุดยูนิฟอร์ม ชุดห้องพักสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - ext. -]ส...


บึงกาฬ 09 สิงหาคม 2561


17 ส.ค. 61 สมัครและสัมภาษณ์ทันที ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ณ เงินติดล้อ สาขาเทสโก้ โลตัส-ขอนแก่น(โลตัสฝั่ง

... ส.ค. สมัครและสัมภาษณ์ทันที ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ณ เงินติดล้อ สาขาเทสโก้ โลตัส-ขอนแก่น(โลตัสฝั่งประตูน้ำ) หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ส.ค. สมัครสัมภาษณ์ทันที ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ณ เงินติดล้อ สาขาเทสโก้ โลตัส-ขอนแก่น(โลตัสฝั่งประตูน้ำ) Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ส.ค. สมัครสัมภาษณ์ทันที ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ณ เงินติดล้อ สาขาเทสโก้ โลตัส-ขอนแก่น(โลตัสฝั่งประตูน้ำ) สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น/อุดรธานี/หนองคาย/บึงกาฬลักษณะงานรับผิดชอบดูแลบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัท เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ .- ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี.- จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา.- มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ด้านการขาย ด้านงานขายประกัน ปีขึ้นไป.- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน .- มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.- สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่ ขอนแก่น - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุข...


ขอนแก่น 01 สิงหาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Global Houseบึงกาฬ

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Global Houseบึงกาฬ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Global Houseบึงกาฬ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Global Houseบึงกาฬ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน /วัน เป็นพนักงาน ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE/AV)ตู้เย็น,เครื่องซัก,เเอร์, ทีวี,เครื่องฟอกเวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) วันหยุดตาม บริษัท Sharp Thai กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม(บริษัทชาร์ปไทย จ่ายเงินเป็นรายวัน/ตัดรอบเงินเดือน ทุกสิ้นเดือน เงินออกเดือนถัดไป)-วันละ บาท/วัน-เงินเดือน จ่ายเป้นรายเดือน-commission -Incentive รายตัว-ค่าเป้า-มีประกันสังคม,เเละอื่น ๆ .- เพศ ชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.- เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง บึงกาฬ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


บึงกาฬ 25 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 13 หน้า หน้าถัดไป >>