Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี
ผู้จัดการงานก่อสร้าง (Construction Manager)-

...ก่อสร้าง (Construction Manager) 19 มิถุนายน 2558 2 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท - ดูแลงานโครงสร้างสถานีรถไฟฟ้า- รับคำสั่งจาก PM วางแผนงานก่อสร้างตามนโยบาย- มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามขั้นตอนแผนงานที่วางไว้- มีการประชุมติดงานผลการดำเนินงาน- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป2.จบการศึษาระดับ ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา3.มีประสบการณ์ด้านงานโครงสร้าง/สถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป4.มีประสบการณ์ด้านงานวางแผน/ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางยกระดับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี6.ไม่ติดขัดเรื่องการเดินทาง สามารถย้ายที่พักตามพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการได้7.ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 6 วัน / สัปดาห์ ได้ กรุงเทพมหานคร 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecruit@unique.co.th - สอบถาม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 อาคารจัสมินฯ ชั้น 15 ม.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


ช่างสำรวจ วิศวกรสำรวจ (Surveyor Survey Enginee)

.../ วิศวกรสำรวจ (Surveyor / Survey Enginee) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ช่างสำรวจ / วิศวกรสำรวจ (Surveyor / Survey Enginee) 19 มิถุนายน 2558 30 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท ปฏิบัติงานทางด้านการสำรวจพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1.เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ่นไป2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาช่างสำรวจ ,วิศวกรรมโยธา / สำวจ ,สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ทางด้านงานสำรวจ 1 - 3 ปี4.ไม่ติดขัดเรื่องที่พักสามารถปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้5.สามารถใช้อุปกรณ์สำรวจได้ 6.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่7.ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 6 วัน / สัปดาห์ ได้ กรุงเทพมหานคร 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecruit@unique.co.th - สอบถาม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 อาคารจัสมินฯ ชั้น 15 ม.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager) หางาน - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager) 19 มิถุนายน 2558 5 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 1.เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี3.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป4.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี5.สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี6.หากมีประสบการณ์ตรง เคยผ่านงานบริษัทก่อสร้างมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ7.ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 6 วัน / สัปดาห์ ได้ นนทบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecruit@unique.co.th - สอบถาม...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


เลขานุการระดับบริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่)-

...เลขานุการระดับบริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่)- หางาน - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - เลขานุการระดับบริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขานุการระดับบริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่) 19 มิถุนายน 2558 3 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท - งานเลขานุการ- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ / การจัดการ / เลขานุการ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในสายงานเลขานุการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ได้ดี5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี7.ปฏิบัติงานวัน จ.-ส. 6 วัน/สัปดาห์ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ นนทบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecruit@unique.co.th - สอบถาม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสต...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบเอกสารบัญชีก่อนจ่ายเช็ค (ประจำสำนักงานใหญ่)-

...เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบเอกสารบัญชีก่อนจ่ายเช็ค (ประจำสำนักงานใหญ่)- หางาน - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบเอกสารบัญชีก่อนจ่ายเช็ค (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบเอกสารบัญชีก่อนจ่ายเช็ค (ประจำสำนักงานใหญ่) 19 มิถุนายน 2558 5 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท - สามารถดูหมวดบัญชี เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน ค่าใช้จ่าย- มีความรู้เรื่องภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ขายสินค้าพร้อมบริการ การส่งเสริมการลงทนต่ำ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ ค่าขนส่ง ค่าโฆษณา ธุรกิจเยี่ยงโรงแรม ประกันภัย ประกันชีวิต การบริการ- มีความรู้ด้านธุรกิจที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม- มีความรู้เรื่องข้อความในใบกำกับภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด- มีความรู้เรื่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตามที่สรรพากรกำหนด- กำหนดระยะเวลานำส่ง ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 ภพ.56 1.เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี3.มีประสบการณ์ในด้านงานตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Excel.ได้ดี5.สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์.-เสาร์ 6 วัน / สัปดาห์ ได้ นนทบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกล...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Foreman) ประจำโรงหล่อสระบุรี-

... บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Foreman) ประจำโรงหล่อสระบุรี 19 มิถุนายน 2558 10 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท - ควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน/การหล่อชิ้นงาน Segment - ตรวจสอบคุณภาพการหล่อชิ้นงาน- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป2.วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาก่อสร้าง/โยธา3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ 0-3 ปี4.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่5.ไม่ติดขัดเรื่องการเดินทาง สามารถย้ายที่พักได้ (ตามสถานที่ปฏิบัติงาน)6.ไม่ติดเรื่องการเดินทาง สามารถปฏิบัติงานประจำที่โรงหล่อ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ได้ (บริษัทมีที่พักให้)7.ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 6 วัน / สัปดาห์ ได้ สระบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecruit@unique.co.th - สอบถาม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 อาคารจัสมินฯ ชั้น 15 ม.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. ...


jobthaiweb.com สระบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี-

...เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี- หางาน - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี 19 มิถุนายน 2558 5 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท - ประสานงานหน่วยงานบัญชี- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 1.เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี2.จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี การจัดการ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในสายงาน ธุรการ / ประสานงาน อย่างน้อย 0-1ปี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Excel ได้ดี5.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ 6 วัน/สัปดาห์ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้6.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ นนทบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecruit@unique.co.th - สอบถาม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 อาคารจัสมินฯ ชั้น 15 ม.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเก...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่)-

...เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่)- หางาน - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่) 19 มิถุนายน 2558 10 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท -วางแผนบริหาร Cash flow ประจำวันให้หมุนเวียน-ประมาณการรับเงินให้ใกล้เคียงความเป็นจริง -กับสถาบันการเงิน, ควบคุมการนำเช็คเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร, ทำ Bank Reconcile, ดูแลวงเงิน L/C, T/T, T/R, OD, PN, LOAN, ตรวจสอบเงินต้นดอกเบี้ยธนาคารตัดบัญชี, จัดทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้ เป็นต้น 1.เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป2.จบการศึกษาวุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ด้านลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นอย่างหน้อย 2 ปี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ได้ดี5.สามารถปฏิบัติงาน จ.-ส. 6 วัน/สัปดาห์ได้ นนทบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecrui...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


วิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer )1

...วิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer )1 หางาน - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - วิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer ) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer ) 19 มิถุนายน 2558 5 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท 1. จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน2. จัดทำแผนการใช้วัสดุ เครื่องจักร กำลังคน3. เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง4. รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 5. ประสานงานกับเจ้าของงานวิศวกรผู้ควบคุมงาน6. อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1.ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2.จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา3.มีประสบการณ์ด้าน Shop Drawing, แผนงาน, รายงานด้านงานโยธา มาอย่างน้อย 0-3 ปี ขึ้นไป4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Project 5.มีประสบการณ์ ด้านจัดทำรายงาน ผลงาน การนำเสนอผลงานประจำเดือน, การขออนุมัติ, การควบคุมเรื่องแบบก่อสร้าง เอกสารในโครงการ อย่างน้อย 3 ปี 6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี7.ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 6 วัน / สัปดาห์ ได้ นนทบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำง...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


วิศวกรจัดทำงานประมูล (Tender Engineer) ด่วน-

...วิศวกรจัดทำงานประมูล (Tender Engineer) ด่วน- หางาน - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - วิศวกรจัดทำงานประมูล (Tender Engineer) ด่วน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วิศวกรจัดทำงานประมูล (Tender Engineer) ด่วน 19 มิถุนายน 2558 1 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์โครงสร้างบริษัท -จัดเตรียมเอกสารประมูลงาน-รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรของบริษัท-ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา 1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปีขึ้นไป4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้ดี5.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่6.สามารถปฏิบัติงาน จ.-ส. 6 วัน/สัปดาห์ได้7.ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี นนทบุรี 1. สวัสดิการตามกฎหมาย2. ประกันกลุ่ม3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. การปรับค่าจ้างประจำปี5. โบนัสตามส่วนของระยะเวลาผลงานที่ทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025821888]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงrecruit@unique.co.th - สอบถาม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนีย...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 19 มิถุนายน 2558