Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการหางาน จังหวัด นนทบุรี
Sales Engineer

...ตำแหน่ง : Sales Engineer -ดูแลลูกค้า ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เงินเดือนหลายตามตกลงเพศชายหญิงมีรถยนต์ส่วนตัวรักในการขาย วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเองส่งจดหมาย มาที่ ...


jobthai.com นนทบุรี เมื่อ 27 กันยายน 2555


Safety ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ)

...คารจอดรถ) หางาน - บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - Safety ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Safety ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) 26 กันยายน 2555 2 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ •ดูแลตรวจสอบ ควบคุมด้านความความปลอดภัยตามไซต์งาน•อบรมความปลอดภัยแนะนำการใช้เครื่องมือ การปฏิบัติงานในการทำงานให้ลูกน้องได้•ตรวจสอบเสนอแนะการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมให้นายจ้างเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน•วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย•ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน•วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน•ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 1.ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป 2.จบปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย 3.มีความสามารถสื่อสารการประสานงาน 4.สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ( email, internet MS.Words, Excel )ได้ดี6.มีความรับผิดชอบต่องานดี กระตือร้นร้น อดทนมีมนุษย์7.สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่8.มีประสบการณ์ 0-4 ปี ...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 26 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ Store ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ)

...เจ้าหน้าที่ Store ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) หางาน - บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - เจ้าหน้าที่ Store ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ Store ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) 26 กันยายน 2555 2 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ •จัดทำใบสั่งซื้อ สินค้าเข้าสต็อก•ควบคุมตรวจเอกสารประจำวัน เช่น ใบเบิก,ใบคืน ฯลฯ •ตรวจรับสินค้าการเบิกจ่ายสินค้าในคลัง•บันทึกการรับจ่ายสินค้า จัดสต๊อกสินค้า นับสต๊อกสินค้า ดูแลคลังสินค้าตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ 1.ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2.การศึกษา ปวช/ปวส ม.6 ขึ้นไป3.มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word ส่ง Mail ได้เป็นอย่างดี6.มีประสบการณ์ 2-5 ปี นนทบุรี 1.ประกันสังคม 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี3.การปรับเงินเดือนพ้นโปร/ ประจำปี 4.ค่าล่วงเวลา 5.เงินช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เช่น สมรส , คลอดบุตร ,งานศพ 6.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีต้องไปต่างจังหวัด) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม ...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 26 กันยายน 2555


ธุรการทั่วไป ( Admin )ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ)

...ธุรการทั่วไป ( Admin )ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) หางาน - บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - ธุรการทั่วไป ( Admin )/ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ธุรการทั่วไป ( Admin )/ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) 26 กันยายน 2555 1 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ •จัดทำเอกสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกบริษัท•เก็บรวมรวมคีย์งานเข้าระบบ•จัดทำงานเอกสารด้านธุรการ•ประสานงานเรื่องเอกสารือื่น ๆ กับแผนกต่าง ๆ 1.ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปวช.ขึ้นไป3.ขยัน มีความรับผิดชอบ4.สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆได้สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้5.มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office Internet ได้เป็นอย่างดี นนทบุรี 1.ประกันสังคม 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี3.การปรับเงินเดือนพ้นโปร/ ประจำปี 4.ค่าล่วงเวลา 5.เงินช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เช่น สมรส , คลอดบุตร ,งานศพ 6.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีต้องไปต่างจังหวัด) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 140/17 ซอยกิ่งแก้...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 26 กันยายน 2555


CHIEF DRAFT ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ)

...CHIEF DRAFT ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) หางาน - บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - CHIEF DRAFT ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด CHIEF DRAFT ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) 26 กันยายน 2555 2 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ •เขียนแบบเคลียร์แบบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย•ปฏิบัติงานหน้าไซต์งาน เพื่อเคลียร์แบบDrawing อุปกรณ์ต่างๆ•สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้•เข้าใจในแบบสถาปัตยกรรมงานระบบ 1.เพศหญิง / ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 - 5 ปีขึ้นไป4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า5.มีความเข้าใจลักษณะงาน มีความคิดสร้างสรรค์6.มีความสามารถในการจัดการงานเขียนแบบ สามารถเขียนแบบด้วย AutoCAD ได้เป็นอย่างดี นนทบุรี 1.ประกันสังคม 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี3.การปรับเงินเดือนพ้นโปร/ ประจำปี 4.ค่าล่วงเวลา 5.เงินช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เช่น สมรส , คลอดบุตร ,งานศพ 6.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีต้องไปต่างจังหวัด) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม ...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 26 กันยายน 2555


SURVEYER ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ)

...SURVEYER ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) หางาน - บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - SURVEYER ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SURVEYER ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง(อาคารจอดรถ) 26 กันยายน 2555 2 ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ •ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามแผนงาน ตามเป้าหมาย สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด มีการพัฒนาอยู่เสมอ•ประสานงานจนจบกระบวนการ•วิเคราะห์เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาหาเฉพาะหน้าได้•วางแผนการทำงานเพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง•รับผิดชอบงานควบคุมวาง ปรับปรุงสิทธิภาพในการทำงาน 1.เพศหญิง / ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง3.ใช้คอมฯ ได้ดี โปรแกรม Microsoft Office,โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง4.สามารถวิเคราะห์/วางแผนงานรวมทั้งการจัดการระบบงานได้ดี5.มีความกระตือรือร้น/รับผิดชอบงานในหน้าที่/มีวินัยการทำงาน6.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง7.มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ทนต่อความกดดันได้ 8.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทีมงาน นนทบุรี 1.ประกันสังคม 2.วัน...


jobthaiweb.com นนทบุรี เมื่อ 26 กันยายน 2555


Technician

...Technician หางาน - บริษัท คอมมันเวลธ์ เทรดดิ้ง จำกัด - Technician บริษัท คอมมันเวลธ์ เทรดดิ้ง จำกัด Technician 26 กันยายน 2555 2 ระดับเงินเดือน 15,000-20,000 ควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร ตรวจสอบคุณภาพมีความรู้ ด้าน boiler / retort / food technician / สามารถเป็นช่างในการแก้ไขเครื่องจักรในการผลิตอาหารประจำอยู่โรงงานที่มหาชัย ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 1.ชาย 2.สามารถควบคุมเครื่องจักรได้3.สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้4.มีความรู้ ด้าน boiler / retort / food technician 5.ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สมุทรสาคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม บริษัท คอมมันเวลธ์ เทรดดิ้ง จำกัด 207 หมู่ 6 ซ.ศิริชัย 1/14 ถ.กรุงเทพนนท์12 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-9650137-8 โทรสาร 02-9650343 ...


jobthaiweb.com สมุทรสาคร เมื่อ 26 กันยายน 2555


ด่วนรับพนักงาน Store set up เปิดสาขาใหม่ปรับปรุงสาขา

...ด่วนรับพนักงาน Store set up เปิดสาขาใหม่ปรับปรุงสาขา หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - ด่วนรับพนักงาน Store set up เปิดสาขาใหม่/ปรับปรุงสาขา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ด่วนรับพนักงาน Store set up เปิดสาขาใหม่/ปรับปรุงสาขา 26 กันยายน 2555 15 ระดับเงินเดือน 11,000.- หน้าที่รับผิดชอบ -จัดเรียงสินค้ากรณีเปิดสาขาใหม่-ย้ายจัดเรียงสินค้า กรณีปรับปรุงสาขาคุณสมบัติ-เพศชาย-ม.3 ขึ้นไป-มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภค-มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานในภาวะกดดันได้-สามารถทำงานเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานกะกลางคืนได้ 1.เพศชาย 20-35 ปี 2.วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป3.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภค4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานในภาวะกดดันได้5.สามารถทำงานเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานกะกลางคืนได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ชั้น 15-17 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 02-8317300 ต่อ 7627-41 โทรสาร 02-8317364 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 26 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) ประจำพื้นที่ บางใหญ่ - บางบัวทอง

...เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) ประจำพื้นที่ บางใหญ่ - บางบัวทอง เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) ประจำพื้นที่ บางใหญ่ - บางบัวทอง 2 งานประจำ คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี - จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ - มีรถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้ในการทำงานได้มีใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี,กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต) เพศ ชาย/หญิง - ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล- ค่ารักษาพยาบาล- ค่าอาหาร- ค่าล่วงเวลา- ยูนิฟอร์ม รับสมัครผ่านทาง รับสมัครผ่านทาง E-mail hrdac@baf.co.thส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเอง ...


jobbkk.com นนทบุรี,กรุงเทพมหานคร เมื่อ 26 กันยายน 2555


ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

...ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ บริหารจัดการงานในแผนกบุคคลธุรการทั้งระบบ 1เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ สวัสดิการเบื้องต้นตามกฏหมาย ชุดฟอร์ม, เบี้ยขยัน, โบนัส เงินช่วยเหลืองานศพ งานแต่ง : 1.เพศชายหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่มีโรคประจำตัว2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์3.มีวุฒิจป.วิชาชีพ4.มีประสบการณ์ในการจัดทำJD,KPI,BSC,Competency5.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น word,excel,power point, Navision 6.บริหารงานในลักษณะPROACTIVE ,เชิงรุก,Servive mind7.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดีเยี่ยม8.พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.บางกร่าง นนทบุรีส่งจดหมายสมัครงาน, ส่งemail สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ของบริษัทฯ กรณีสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์เสาร์ เวลา 8.0011.00 น.บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด : แผนกบุคคลธุรการ75 หมู่ 5 ถนนบางกรวยไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี11000 นนทบุรี 11000 :029648444,0824865016 Fax : 029648320luckystar.co.th : 15 กันยายน 2555...


jobth.com นนทบุรี เมื่อ 26 กันยายน 2555