Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

ธุรการ ประจำเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (รายได้ดี)1

...ธุรการ ประจำเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (รายได้ดี) หางาน - บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด - ธุรการ ประจำเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (รายได้ดี) บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด ธุรการ ประจำเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (รายได้ดี) มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ต้อนรับ ให้บริการลูกค้าจัดทำเอกสารต่างๆ.ประสานงานภายใน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย* เงินเดือน ,-, + เบี้ยขยัน ,+ ค่า KPI ,-, ** .เพศหญิง.อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ม. - ปริญญาตรี.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.มีความอดทนสูง ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,,,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง***สนใจ*** คุณทศ -- คุณยอด -- - สอบถาม บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด อาคารรีเจ้นออนเดอะปาร์ค เลขที่ /- ซ.สุขุมวิท (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ - ต่อ ,,,,, โทรสาร ---ต่อ ...


นนทบุรี 21 มีนาคม 2560


เจ้าหน้าทีสรรหาว่าจ้าง1

...เจ้าหน้าทีสรรหาว่าจ้าง หางาน - บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด - เจ้าหน้าทีสรรหาว่าจ้าง บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด เจ้าหน้าทีสรรหาว่าจ้าง กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ.ผู้สมัครเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น.ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสอนผู้บังคับบัญชา.ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาว่าจ้าง เช่น สัญญาจ้างฯ.จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย ...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ1

...เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ หางาน - บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด - เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .ปฎิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกฎหมายความปลอดภัย. ร่วมวางแผนด้านความปลอดภัยกับหัวหน้างาน. ดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฎิบัติงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้ปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย .เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยความปลอดภัย ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ.มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน.มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย นนทบุรี .สวัสดิการปรับเงินเดือนประจำปี.โบนัสประจำปี (ตามแผนประกอบการ).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ตรวจสุขภาพประจำปี.วันหยุดพักร้อน.ชุดฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด หมู่ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี -- โทรสาร -...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


ฝ่ายขายโครงการ(Projects Sale) เขตกรุงเทพและปริมณฑล1

...ฝ่ายขายโครงการ(Projects Sale) เขตกรุงเทพและปริมณฑล หางาน - บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด - ฝ่ายขายโครงการ(Projects Sale) เขตกรุงเทพปริมณฑล บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด ฝ่ายขายโครงการ(Projects Sale) เขตกรุงเทพปริมณฑล กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง .เป็นผู้แทนขายโครงการในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯกับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่.วิเคราะห์งานขายโครงการในธุรกิจก่อสร้าง.%ทำงานนอกสถานที่เป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพปริมณฑล .วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป.เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า ปี ขึ้นไปในธุรกิจก่อสร้าง.มีประสบการณ์ในการขายโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถวิเคราห์งานขายโครงการเข้าหน้าไซต์งานได้.สามารถใช้โปรแกรม MicrosoftWord,Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี นนทบุรี .สวัสดิการปรับเงินเดือนประจำปี.โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ).กองทุนสำรองเล้ยงชีพ.ตรวจร่างกายฟรีประจำปี.วันหยุดพักร้อน.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ช่องทางเฟชบุคสุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย - สอบถาม บร...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาประชาชื่น)

...P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาประชาชื่น) หางาน - บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด - P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาประชาชื่น) บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาประชาชื่น) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ++ * เสนอขายสินค้า"กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ SAMSUNG MUL-T-LOCK* ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท* อยู่ประจำห้าง .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สมัครด้วยตนเอง, โทรสอบถามนัดสัมภาษณ์ นนทบุรี เงินเดือน, คอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา(O.T), Incentive,ประกันสังคม, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด /- อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -, -- โทรสาร -, - ...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาแจ้งวัฒนะ)

...P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาแจ้งวัฒนะ) หางาน - บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด - P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาแจ้งวัฒนะ) บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ Home Pro (สาขาแจ้งวัฒนะ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ++ * เสนอขายสินค้า"กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ SAMSUNG MUL-T-LOCK* ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท* อยู่ประจำห้าง .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สมัครด้วยตนเอง, โทรสอบถามนัดสัมภาษณ์ นนทบุรี เงินเดือน, คอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา(O.T), Incentive,ประกันสังคม, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด /- อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -, -- โทรสาร -, - ...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


วิศวกรโฟร์แมน ถอดแบบ ประเมินราคา ฟรีแลนซ์ ด่วน

...วิศวกรโฟร์แมน ถอดแบบ ประเมินราคา ฟรีแลนซ์ ด่วน หางาน - บริษัท เซียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - วิศวกร/โฟร์แมน ถอดแบบ ประเมินราคา / ฟรีแลนซ์ ด่วน บริษัท เซียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วิศวกร/โฟร์แมน ถอดแบบ ประเมินราคา / ฟรีแลนซ์ ด่วน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,++ ถอดแบบประเมินราคางานโครงสร้าง สถาปัตย์อาคาร บ้าน .เพศ ชาย หญิง.วุฒิ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ถอดแบบ ประเมินราคา ไม่ต่ำกว่า ปี.สามารถเขียนแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ฟรีแลนซ์มีกำหนดส่งงานชัดเจน นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


เจ้าหน้าที่ประกันภัย สินค้า รถยนต์

...เจ้าหน้าที่ประกันภัย สินค้า รถยนต์ หางาน - บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด - เจ้าหน้าที่ประกันภัย สินค้า ,รถยนต์ บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด เจ้าหน้าที่ประกันภัย สินค้า ,รถยนต์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - ประสานกับหน่วยงานประกันภายใน ภายใน เรื่องการประกันสินค้าการเคลมรถยนต์ .ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านงานประกันจะพิจารณาพิเศษ.สามารถขับรถยนต์ได้ เดินทางออกต่างจังหวัดได้.พักอยู่นนทบุรี.มีความอดทน ทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทักษะการต่อรอง ประสานงาน.สามารถทำคอมพิเตอร์ได้ นนทบุรี ประกันสังคมโบนัสประจำปีชุดฟอร์มเบี้ยขยันเงินครองชีพสวัสดิการต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ , -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด / หมู่ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี -, - ต่อ , - โทรสาร - ต่อ ...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


ช่างซ่อมบำรุงด่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที

...ช่างซ่อมบำรุงด่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที หางาน - บริษัท เฟรช มี จำกัด - ช่างซ่อมบำรุง**ด่วน**สามารถเริ่มงานได้ทันที** บริษัท เฟรช มี จำกัด ช่างซ่อมบำรุง**ด่วน**สามารถเริ่มงานได้ทันที** กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตสมความสามารถ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย . วุฒิการศึกษา ป.ว.ช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ .อายุ ขึ้นไป . เพศ ชาย . ความรับผิดชอบสุง ขยัน ตรงต่อเวลา ซื้อสัตย์ . ทำงานล่วงเวลาได้ นนทบุรี .ประกันสังคม.ชุดฟอร์ม.โบนัส.เที่ยวประจำปี.เลี้ยงสังสรรค์ อย่างน้อยปีละ ครั้ง.ปรับเงินเดือนตามความสามารถ.O.T. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เฟรช มี จำกัด / หมู่ที่ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี --, - โทรสาร - ...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด การตลาด งานEvent ด่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด การตลาด งานEvent ด่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที หางาน - บริษัท เฟรช มี จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / การตลาด งานEvent ***ด่วน***สามารถเริ่มงานได้ทันที บริษัท เฟรช มี จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / การตลาด งานEvent ***ด่วน***สามารถเริ่มงานได้ทันที กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ .วุฒิการศึกษา ป.ว.ช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ . เพศ ชาย . อายุ ขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ความรับผิดชอบสุง ขยัน ตรงต่อเวลา ซื้อสัตย์ .ทำงานล่วงเวลาได้ นนทบุรี .ประกันสังคม.ชุดฟอร์ม.โบนัส.เที่ยวประจำปี.เลี้ยงสังสรรค์ อย่างน้อยปีละ ครั้ง.ปรับเงินเดือนตามความสามารถ.O.T. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เฟรช มี จำกัด / หมู่ที่ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี --, - โทรสาร - ...


นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560