Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

พนักงานขาย สาขารัตนาธิเบศร์

...ด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ช/ญ. อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.มีใจรักงานขาย.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 18 มีนาคม 2563


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ LG (HE) ประจำ LOTUSแจ้งวัฒนะ (15000-30000 บาทต่อเดือน)

...บัติผู้สมัคร .ทุกเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างดี.เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด เล็ก ใหญ่มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 18 มีนาคม 2563


Project Management Office - โซนแจ้งวัฒนะ

...Project Management Office - โซนแจ้งวัฒนะ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด ตำแหน่ง Project Management Office - โซนแจ้งวัฒนะ ...


นนทบุรี 18 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

....จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ในการทำงาน - ปี.สามารถเขียนแบบงานด้านโยธาโครงสร้างได้.สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี.สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรได้.มีความขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 17 มีนาคม 2563


สถาปัตยกรรม

...ตย์.ถอดแบบ ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด.วางแผน ตรวจสอบ ติดตามในส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตรงตามกำหนด มีคุณภาพ.สามารถติดต่อประสานงานทั้งหมดภายในภายนอกองค์กรได้.มีความขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 17 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานฝ่ายขายโครงการ

...กเหนือเวลาได้.มีความอดทนตั้งใจทำงานเป็นอย่างสูง.ทำงานภายใต้ข้อบังคับระยะเวลาที่กำนหดได้ดี.มีทักษะในด้านงานธุรการ มีประสบการณ์งานธุรการมาก่อน.สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 17 มีนาคม 2563


สถาปัตยกรรมด้านผังเมือง

...ี่ยวข้อง.สามารถออกแบบ เขียนแบบ วางผัง วิเคราะห์รูปทรงโครงสร้างของเมือง.สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรได้.สามารถวางแผน วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับด้านผังเมือง.มีประสบการณ์ในการทำงาน - ปี.มีความขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 17 มีนาคม 2563


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ LG (AE) ประจำ Home Pro รัตนาธิเบศร์ (15000-30000 บาทต่อเ

...มบัติผู้สมัคร .ทุกเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างดี.เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด เล็ก ใหญ่มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 16 มีนาคม 2563


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ LG (HEA) ประจำ MAKRO นครอินทร์ (15000-30000 บาทต่อเดือน)

...มบัติผู้สมัคร .ทุกเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างดี.เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด เล็ก ใหญ่มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 16 มีนาคม 2563


รับสมัคร

...รับสมัคร บริษัท เอ็กซ์.เอส.ออแกไนซ์ จำกัด ตำแหน่ง รับสมัคร...


นนทบุรี 14 มีนาคม 2563