Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (จ.นนทบุรี)

...ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (จ.นนทบุรี) ห้างหุ้นส่วน เอ็กซ์เซ็กคิวทีฟ เพาเวอร์ กรุ๊ป ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (จ.นนทบุรี) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะการทำงาน - สรรหาพนักงาน/ตัวแทน ขายประกันชีวิต - ติดต่อลงประกาศรับสมัครงาน ทางสื่อต่างๆ รวมถึงหาช่องทางใหม่ๆ ในการสรรหาบุคลากร หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรีขึ้นไป.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.ประสบการณ์ เคยทำงานด้านใดก็ได้ อย่างน้อย ปี.มีความมั่นใจในตัวเองสูง/รับแรงกดดันได้ดี.เงินเดือน ,-, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ .ถ้าเคยผ่านงานสถาบันการเงินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - สวัสดิการ - ทำงานสัปดาห์ละ - วัน ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน งานเลียงปีใหม่ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- คุณอีฟ, -- คุณทราย]สมัครด้วยตนเอง ต...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (จ.นนทบุรี )

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (จ.นนทบุรี ) ห้างหุ้นส่วน เอ็กซ์เซ็กคิวทีฟ เพาเวอร์ กรุ๊ป ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (จ.นนทบุรี ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะการทำงาน - สรรหาพนักงาน/ตัวแทน ขายประกันชีวิต - ติดต่อลงประกาศรับสมัครงาน ทางสื่อต่างๆ รวมถึงหาช่องทางใหม่ๆ ในการสรรหาบุคลากร หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรีขึ้นไป.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.ประสบการณ์ เคยทำงานด้านใดก็ได้ อย่างน้อย ปี.มีความมั่นใจในตัวเองสูง/รับแรงกดดันได้ดี.เงินเดือน , - , ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ .ถ้าเคยผ่านงานสถาบันการเงินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - สวัสดิการ - ทำงานสัปดาห์ละ - วัน ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน งานเลียงปีใหม่ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


วิศวกรควบคุมงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1ปี)

...วิศวกรควบคุมงาน (สัญญาจ้าง เดือน - ปี) บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงาน (สัญญาจ้าง เดือน - ปี) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน .ควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา .แก้ไขปัญหาหน้างานพร้อมรายงานความคืบหน้างานให้บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง .ประสานงานกับโฟร์แมนประสานงานกับผู้รับเหมาหน่วยงานอื่นๆได้ .มีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี .สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ .อื่นๆ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี ขึ้นไป .จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาปนิกสาขาที่เกี่ยวข้องมีใบประกอบวิชาชีพ .สามารถวางแผนการควบคุมงานสถาปัตย์,ระบบไฟ้ฟ้า,งานสุขาภิบาล,ระบบอื่นๆ ได้เสร็จตามเป้าหมาย .ควบคุมงานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม .ควบคุมผู้รับเหมาหลักผู้รับเหมาช่วง.จัดทำ BOQ งานต่างๆเพื่อเสนองานได้.จัดทำรายงานประจำวัน,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือน .จัดทำแผนโครงการอาคารโรงงาน .สามารถให้ Line ระดับอาคารโรงงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี วิธีรับสมัคร ...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างไม้ -ช่างเฟอร์นิเจอร์ (รายวัน)

...ช่างไม้ -ช่างเฟอร์นิเจอร์ (รายวัน) บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ตำแหน่ง ช่างไม้ -ช่างเฟอร์นิเจอร์ (รายวัน) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน -บาท ลักษณะการทำงาน .ขัด ตัด ไส ลงสีไม้ .เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับงานไม้ทุกขั้นตอน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย-หญิง อายุระหว่าง - ปี .ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.สามารถขัด ตัด ไส ลงสีไม้ เก็บรายละเอียดได้.ทำงานเรียบร้อย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง.ใส่ใจรายละเอียดของงาน.ทำงานช่วงเวลา .-.น. (จันทร์-เสาร์).หากทำงานดี จะปรับเป็นรายเดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ประกันสังคม .ค่า OT ทำงานล่วงเวลา วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม natkeng-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยช่างไม้ (รายวัน)

...ผู้ช่วยช่างไม้ (รายวัน) บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไม้ (รายวัน) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน บาท ลักษณะการทำงาน .ขัด ตัด ไส ลงสีไม้ .เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับงานไม้ทุกขั้นตอน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย-หญิง อายุระหว่าง -ปี .ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.สามารถขัด ตัด ไส ลงสีไม้ เก็บรายละเอียดได้.ทำงานเรียบร้อย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง.ใส่ใจรายละเอียดของงาน.ทำงานช่วงเวลา .-.น. (จันทร์-เสาร์).หากทำงานดี จะปรับเป็นรายเดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ประกันสังคม .ค่า OT ทำงานล่วงเวลา วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม natkeng-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานขัดไม้ (รายวัน)

...พนักงานขัดไม้ (รายวัน) บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขัดไม้ (รายวัน) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน บาท ลักษณะการทำงาน .ขัด ตัด ไส ลงสีไม้ .เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับงานไม้ทุกขั้นตอน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย-หญิง อายุระหว่าง -ปี .ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.สามารถขัด ตัด ไส ลงสีไม้ เก็บรายละเอียดได้.ทำงานเรียบร้อย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง.ใส่ใจรายละเอียดของงาน.ทำงานช่วงเวลา .-.น. (จันทร์-เสาร์).หากทำงานดี จะปรับเป็นรายเดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ประกันสังคม .ค่า OT ทำงานล่วงเวลา วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม natkeng-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขาประชาชื่น)

...P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขาประชาชื่น) บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ตำแหน่ง P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขาประชาชื่น) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ++ ลักษณะการทำงาน - เสนอขายสินค้า "กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ Samsung Mul-T-Lock - ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ - อยู่ประจำสาขา หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีใจรักในงานบริการ,งานขายหน้าร้าน.มีความอดทนทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้.กระตือรือร้นอยู่เสมอๆ ไม่เฉื่อยชา ขยัน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - เงินเดือน - คอมมิชชั่น - ค่าล่วงเวลา (O.T) - Incentive - ค่าคอมรายตัว - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - พักร้อนประจำปี - เสื้อยูนิฟอร์ม วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขาแจ้งวัฒนะ)

...P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขาแจ้งวัฒนะ) บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ตำแหน่ง P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขาแจ้งวัฒนะ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ++ ลักษณะการทำงาน - เสนอขายสินค้า "กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ Samsung Mul-T-Lock - ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ - อยู่ประจำสาขา หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีใจรักในงานบริการ,งานขายหน้าร้าน.มีความอดทนทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้.กระตือรือร้นอยู่เสมอๆ ไม่เฉื่อยชา ขยัน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - เงินเดือน - คอมมิชชั่น - ค่าล่วงเวลา (O.T) - Incentive - ค่าคอมรายตัว - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - พักร้อนประจำปี - เสื้อยูนิฟอร์ม วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก (SHA) แบรนด์ TOSHIBA และ MIDEA สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สนใจติดต่อ

...ื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก (SHA) แบรนด์ TOSHIBA และ MIDEA สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สนใจติดต่อ พี่ปูเป้ P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ตำแหน่ง รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก (SHA) แบรนด์ TOSHIBA MIDEA สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สนใจติดต่อ พี่ปูเป้ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ,++ ลักษณะการทำงาน #ลักษณะการทำงาน - เเนะนำสินค้า ขายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแบรนด์ TOSHIBA MIDEA - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด - ดูเเลสต๊อคสินค้าที่ตนเองได้รับผิดชอบ - ทำงาน วันต่อสัปดาห์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี,มนุษยสัมพันธ์ดี. มีอัธยาศัยดี พูดคุยแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้ มีทักษะในการเสนอขายสินค้า.สามารถเดินทางขึ้นมาอบรมงานที่กรุงเทพได้ วัน ไป-กลับ .ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า. มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง **ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ปฎิบัติงาน วัน/สัปดาห์ .โทร พี่ปูเป้ โทร / ไลน์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ เขตนนทบุรี ด่วน

...พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ เขตนนทบุรี ด่วน บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ เขตนนทบุรี ด่วน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ลักษณะการทำงาน ขายอสังหาริมทรัพย์ เขต บางบัวทอง จ.นนทบุรี หยุดสัปดาห์ละ วัน ไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .หญิง อายุ - ปี .วุฒิ ปวช - ป.ตรี.มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์ ปีขี้นไป.มีรถยนต์ส่วนตัว จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) .ยูนิฟอร์ม .ประกันสังคม .ประกันอุบัติเหตุ .วันหยุดพักผ่อนประจำปี .สิทธิการลางาน .เงินช่วยเหลืองานพิธี .ปรับค่าจ้างประจำปี .เบี้ยขยัน .ค่าล่วงเวลา .งานเลี้ยงสังสรรค์ .วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม peoplefucctvโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563