Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

...ภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ /อนุปริญญา/ป.ว.ส ทุกสาขา.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 02 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำพื้นที่อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อยด่วนมาก

...ามหนี้ หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา.มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์.มีความเชี่ยวชาญเส้นทางใน กรุงเทพฯ ...


นนทบุรี 02 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำพื้นที่นนทบุรี ด่วนมาก

...เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำพื้นที่นนทบุรี ด่วนมาก บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำพื้นที่นนทบุรี ***ด่วนมาก*** ...


สมุทรปราการ 02 มีนาคม 2563


พนักงานบัญชี Parttime

...หางานพิเศษทำ ควบคู่กับงานประจำ ***จบการบัญชีเท่านั้น***.มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ .สามารถออกไปทำงานนอกพื้นที่ได้.มีประสบการณ์การทำบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ.อยู่ใกล้ออฟฟิศ เคยผ่านงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 29 กุมภาพันธ์ 2563


พนักงานบัญชี

...วามรับผิดชอบ.อัธยาศัยดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้.มีประสบการณ์การทำบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ.อยู่ใกล้ออฟฟิศ เคยผ่านงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม CD Organizer ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


นักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)

...ักทรัพย์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย - หญิง อายุ - ปี.กำลังศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ***สาขาการบัญชีเท่านั้น***.อัธยาศัยดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


ช่างไม้

... คุณสมบัติผู้สมัคร .มีความขยันอดทนสูง.เพศชาย.อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ทำโอที เข้ากะ ออกต่างจังหวัดได้.มีสมาธิ ตั้งใจใส่ใจในการทำงาน.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


ผู้ควบคุมงาน (project Manager)

...้นตอน หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย-หญิง.สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


พนักงานขับรถ

...มไซต์งานต่างๆ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง .ไม่จำกัดอายุ.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563


ช่างไฟฟ้า

...กส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย อายุ ปี ขึ้นไป .วุฒิการศึกษา จบ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ ความเข้าใจในงาน.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563