Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน บางบัวทอง จ.นนทบุรี(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์

...จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน บางบัวทอง จ.นนทบุรี(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO Call E-Mail) บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน บางบัวทอง จ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VD

...จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VDO CallE-mail) บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน อ.บางกรวย จ.นนท...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน เมือง จ.นนทบุรี (ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO

...จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน เมือง จ.นนทบุรี (ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO Call E-mail) บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน เมือง จ.นนทบุร...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


พนักงานขนส่ง

...น/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.จบ ม. ม. ต่ำกว่า.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


ด่วน ช่างซ่อมย่อยการไฟฟ้านครหลวง ประจำเขตบางบัวทอง

...หะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย อายุ - ปี.วุฒิไม่ต่ำกว่า ม. .ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์.มี ระเบียบ วินัย ความตรงต่อเวลา ในการทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


พนักงานติดรถส่งของ

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.มีความรู้ในส่วนคลังสินค้า.จบวุฒิ ม. ม..มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน เคารพกฎระเบียบของบริษัทฯ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


พนักงานวางระบบโปรแกรมบัญชี

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีความรู้ด้านวางระบบโปรแกรมบัญชี.มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มึความรับผิดชอบเป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


พนักงานขาย

...ือรือร้น เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ชอบความท้าทายในการทำงาน.มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน.มีไหวพริบ ทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี.สามารถเรียนรู้ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


ผู้จัดการโรงงานผลิตสีและทินเนอร์

...จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงาน.มีทักษะในการวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานบังคับบัญชาประเมินงาน.มีภาวะผู้นำกล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ LG (HE) ประจำ THE MALL ราชพฤกษ์ (15000-30000 บาทต่อเดือน

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ทุกเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างดี.เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ใหญ่มาก่อนเท่านั้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 28 เมษายน 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 1762 หน้า หน้าถัดไป >>