Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

พนักงานคลังสินค้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา.มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ.หากมีประสบการณ์มาก่อนยินดีพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 05 มีนาคม 2563


พนักงานประจำร้าน Kerry Express (รายวัน) สาขา ติวานนท์ ท่าน้ำนนท์

...ว ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ.มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา.รักงานบริการ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า. จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่แนบรูปถ่ายสำหรับสมัครงานเท่านั้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 05 มีนาคม 2563


ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.1-3 (เฉพาะผู้หญิง)

...นประถมศึกษาปีที่ - หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .. จบปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ.. มีใบประกอบวิชาชีพครู.. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 05 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่ ประสานงานฝ่ายขาย

... .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เทียบเท่า.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word , Excel , Power Point ได้.มีทักษะในการพูดจา มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 04 มีนาคม 2563


พนักงานขาย (Sales)

...ะสบการ์ทางด้านงานขายอย่างน้อย ปี.ถ้ามีประสบการ์ทางด้านงานขายทางด้านไฟฟ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถยนต์.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word , Excel ,Power Point ได้.มีทักษะในการพูดจา มีมนุษยสัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 04 มีนาคม 2563


IT Support

... คุณสมบัติผู้สมัคร .Install , upgrade computer Hardware / Software.ดูแล / แก้ปัญหาระบบ IT ในองค์กร.แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี internet.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 04 มีนาคม 2563


Graphic Design

...การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เทียบเท่า.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word , Excel , Power Point ได้.มีทักษะในการพูดจา มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้.สามารถใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 04 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

...โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word , Excel , Power Point ได้.มีทักษะในการพูดจา มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาต่างๆ ได้.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี.มีทักษะในการใช้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 04 มีนาคม 2563


พนักงานขับรถส่งของ

... .สามารถขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ได้.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย.อายุไม่ต่ำกว่า ปี.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา.ผ่านการเกณฑ์ทหาร จบหลักสูตร รด..ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 04 มีนาคม 2563


พนักงานบัญชี

... . เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เทียบเท่า.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word , Excel , Power Point ได้.มีทักษะในการพูดจา มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นนทบุรี 04 มีนาคม 2563