Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวส.) ประจำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย จ.นนทบุรี)

...เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวส.) ประจำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย จ.นนทบุรี) หางาน - บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวส.) ประจำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย จ.นนทบุรี) Share บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวส.) ประจำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย จ.นนทบุรี) กรกฏาคม - ระดับเงินเดือน , บาท/เดือน ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ .ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ.ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร จัดทำ จัดเตรียม ตรวจทาน ตรวจสอบ ค้นหาเอกสาร หนังสือจดหมาย ทะเบียนประวัติต่างๆ.ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก สรุปเรื่อง จัดทำรายงาน สถิติต่าง.พิมพ์เอกสารต่างๆ จัดทำสำเนาเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดส่ง ติดตามเอกสาร รวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง.จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลเบื้องต้น อำนวยความสะดวกในการประชุม จดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม.จัดเตรียมอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ การใช้ยานพาหนะ.รวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ คำนวณรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆได้.ดูแล จัดเก็บเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ แจ้งซ่อมเมื่อชำรุด.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายงานวันเวลาสถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย ท. ชั้น .วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์. เวล...


นนทบุรี 20 กรกฎาคม 2561


พนักงานขับรถ 6 ล้อส่งสินค้า

...พนักงานขับรถ ล้อส่งสินค้า หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำดวนฟูดส์ พนักงานขับรถ ล้อส่งสินค้า Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำดวนฟูดส์ พนักงานขับรถ ล้อส่งสินค้า กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , .เพศชาย อายุ - ปี.มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภทท. ท..มีความชำนาญในการขับรถ มีอายุงานไม่ต่ำกว่า ปี.สามารถทำงานเป็นทริป เดินทางต่างจังหวัดได้.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอกทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำดวนฟูดส์ เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชี- หางาน - บริษัท พีพีเค. สทรัคเจอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Share บริษัท พีพีเค. สทรัคเจอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - มีประสบการณืด้านการทำบัญชีเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง - ควบคุมค่าใช้จ่าย คอร์สต้นทุน กำไร รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการนำส่งภาษีของบริษัท .จบวุฒืการศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง.เพศ ชาย/หญิง .อายุ - ปี นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีพีเค. สทรัคเจอร์ กรุ๊ป จำกัด / หมู่ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี -, - ...


นนทบุรี 20 กรกฎาคม 2561


คีร์ข้อมูลสแกนเอกสารประสานงาน

...คีร์ข้อมูลสแกนเอกสารประสานงาน หางาน - บริษัท ดีเอ็ม พลัส จำกัด คีร์ข้อมูล,สแกนเอกสาร,ประสานงาน Share บริษัท ดีเอ็ม พลัส จำกัด คีร์ข้อมูล,สแกนเอกสาร,ประสานงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน /วัน เป็นการคีร์ข้อมูล สแกนเอกสารจัดเก็บไฟล์ข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา .- น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)- สถานที่ปฎิบัติงาน .ไม่จำกัดเพศ. อายุ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา. มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย. ตรงต่อเวลา.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงามร่วมกับผู้อื่นได้.มีประสบการณ์การพิมดีด จะพิจจารณาเป็นพิเศษ. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะพิจาราณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - มีค่าล่วงเวลา O.T. - มีเบี้ยขยัน- มีค่าเป้างาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tuynuiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีเอ็ม พลัส จำกัด อาคารอัคนี ซอยงามวงศ์วาน แยก ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี -, - โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 20 กรกฎาคม 2561


พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำเขตสายไหม) ด่วน-

...พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำเขตสายไหม) ด่วน- หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำเขตสายไหม) ด่วน Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำเขตสายไหม) ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย เช่น ทำใบเสนอราคาฯ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง / อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ปวส. ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft office).มีมนุษสัมพันธ์ท่ี่ดี มีความสามารถในการประสานงาน.หากมีความรู้เกียวกับชิ้นส่วนอะไหล่-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร .ปรับเงินเดือนประจำปี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .เงินประกันสังคม .เงินช่วยเหลือต่างๆ .วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, - ฝ่ายบุคคลเมล์setech_hotmail.com เปิดรับประจำวังหิน/นนทบุรี/วัดเล่งเนยยี่/ราชพฤษ/ดอนเมือง/รังสิต/สายไหม/คลอง/ห้วยขวาง/รามอินทรา/ยานนาวา/วัดด่าน ด่วน - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561


ธุรการบัญชี

...ธุรการบัญชี หางาน - บริษัท พอล มาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด ธุรการบัญชี Share บริษัท พอล มาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด ธุรการบัญชี กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายบัญชี, สามารถเปิดใบกำกับภาษี-ใบลดหนี้-หัก ณ ที่จ่าย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ปวส ปริญญาตรี ด้านบัญชี .เพศหญิง อายุ - ปี.ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถใช้ Microsoft Office เช่น word excel ได้.ถ้าใช้โปรแกรม express จะพิจารณาพิเศษ นนทบุรี .ประกันสังคม.วันหยุดตามประเพณี.โบนัส.ปรับเงินประจำปี.ลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อนฯลฯ.สวัสดิการอื่นๆตามกรมแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พอล มาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด ซอย สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โทรสาร -- ...


นนทบุรี 19 กรกฎาคม 2561


พนักงานครัว

...พนักงานครัว หางาน - หจก.เจ้าพระยามหาลาภ พนักงานครัว Share หจก.เจ้าพระยามหาลาภ พนักงานครัว กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - พนักงานครัว ต้องการครัวไทย ช่วยเตรียมของ จัดการกับวัตถุดิบต่างๆ ถ้าขึ้นผัด ต้มได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .อายุ ปี ขึ้นไป.มีความรับชอบต่อหน้าที่.ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์สุจจริต.สามารถทำงานวัน เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ นนทบุรี เงินเดือน ตามแต่ประสบการณ์สวัสดิการ อาหารพนักงาน มื้อ, สวัสดิการสังคม, จ่ายค่าแรง เท่าในวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม natxnatxโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.เจ้าพระยามหาลาภ / หมู่ ซอย นนทบุรี ถนน นนทบุรี ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี ...


นนทบุรี 19 กรกฎาคม 2561


เช็คเกอร์ อ่านบิลออกอาหาร

...เช็คเกอร์ อ่านบิลออกอาหาร หางาน - หจก.เจ้าพระยามหาลาภ เช็คเกอร์ อ่านบิลออกอาหาร Share หจก.เจ้าพระยามหาลาภ เช็คเกอร์ อ่านบิลออกอาหาร กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - เช็คเกอร์ มีหน้าที่อ่านบิล ออกอาหาร ให้ตรงตามบิล ตามออร์เดอร์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการหุงข้าว ช่วยงานในครัวเล็กๆน้อยๆ .อายุ ปี ขึ้นไป.มีความรับชอบต่อหน้าที่.ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์สุจจริต.สามารถทำงานวัน เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ นนทบุรี เงินเดือน ตามแต่ประสบการณ์สวัสดิการ อาหารพนักงาน มื้อ, สวัสดิการสังคม, จ่ายค่าแรง เท่าในวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม natxnatxโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.เจ้าพระยามหาลาภ / หมู่ ซอย นนทบุรี ถนน นนทบุรี ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี ...


นนทบุรี 19 กรกฎาคม 2561


พนักงานเสิร์ฟ

...พนักงานเสิร์ฟ หางาน - หจก.เจ้าพระยามหาลาภ พนักงานเสิร์ฟ Share หจก.เจ้าพระยามหาลาภ พนักงานเสิร์ฟ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน พนักงานเสิร์ฟ งานบริการทั่วไป คอยดูแลลูกค้า แนะนำอาหาร เสิร์ฟ เก็บโต๊ะ ทำความสะอาด .อายุ ปี ขึ้นไป.มีความรับชอบต่อหน้าที่.ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์สุจจริต.สามารถทำงานวัน เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม natxnatxโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.เจ้าพระยามหาลาภ / หมู่ ซอย นนทบุรี ถนน นนทบุรี ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี ...


นนทบุรี 19 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus บางใหญ่ ( วันละ 650 บาท เริ่มงาน 3-4-5 ส.ค. 61

...รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus บางใหญ่ ( วันละ บาท เริ่มงาน -- ส.ค. ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus บางใหญ่ ( วันละ บาท เริ่มงาน -- ส.ค. ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus บางใหญ่ ( วันละ บาท เริ่มงาน -- ส.ค. ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน บาท / วัน - เชียร์ขายสินค้า ขนมขบเคี้ยว- ช่วยจัดเรียงสินค้าที่เชียร์ขาย- เริ่มงาน -- สิงหาคม (วัน) - เวลา .-. น.- รายได้ วันละ บาท .- เพศหญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี ไม่อ้วน รูปร่างสมส่วน สามารถเชียร์ขายได้ดี.- มีประสบการณ์งานเชียร์สินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ.- ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงฝ่ายสรรหาบุคลากร- คุณเจ -- ID Line jopk (ใส่ ด้านหน้าด้วย...


นนทบุรี 19 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 660 หน้า หน้าถัดไป >>