Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

...ัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษา ม. / ปวช. / ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา.เพศ ชาย - หญิง.อายุ - ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ตรงต่อเวลา.มีความรับผิดชอบ.มีสัมพันธภาพที่ดี.ซื่อสัตย์.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


พนักงานทั่วไป

... คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษา ม. / ปวช. / ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา.เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สัมพันธภาพดี.ตรงต่อเวลา.มีความซื่อสัตย์.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝึกหัด

...- ป.โท ทุกสาขาวิชา. อายุระหว่าง - ปี.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีความเป็นผู้นำ / กระตือรือร้น / มองดลกในแง่ดี / ร่าเริง / สนุกสนาน.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี.มีความซื่อสัตย์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


Supervisor

... .วุุฒิการศึกษา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีความละเอียดรอบคอบ.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้.มีสัมพันธภาพที่ดี.มีความซื่อสัตย์.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงาน

...เจ้าหน้าที่ประสานงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ด่วน

...ษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ - จังหวัด แบ่งเป็น โซน อีสานตอนบนอีสานตอนล่าง . จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลย,นครพนม,บึงกาฬ,มุกดาหาร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,กาฬสินธุ์,อุดรธานี,ขอนแก่น,สกลนคร . จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยโสธร,บุรีรัมย์,...


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดส่ง

...ผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถขับรถได้ มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์.มีความกระตือรือล้นในหารทำงาน.ซื่อสัตย์ ขยีน มีความละเอียดรอบคอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


ช่างเครื่องทอ

...ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

...สมัคร .เพศชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป.มีความรู้เข้าใจในสายงานอุตสาหกรรม.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยปี.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


QMR

...บัติผู้สมัคร .เพศชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป.มีความรู้เข้าใจในสายงานอุตสาหกรรม.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยปี.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563