Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ขาย

...พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง / ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา กาตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย ปี ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ติดตามสถานะรถ(กะกลางคืน)

....ต้องสามารถ ทำงานตอนกลางคืนได้ มีความกระตือรือร้น เป็นคนมีความช่างสังเกต สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี.การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้.การประสานงาน ติดตามงาน.การสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล.ทำงานเป็นทีม จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาด

...ุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย - หญิง .อายุ ปี ( ขึ้นไป ).วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี. ( ขึ้นไป ) สาขาการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


บัญชี ธุรการ

...ี เลขา การตลาด การจัดการ .หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถเช็คสต็อกส่งสินค้า

...จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง).มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย มีวาจาที่สุภาพ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย

... .เพศหญิง - ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ปวช. - ป.ตรี.มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย.มีใจรักในงานขาย.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มียานพาหนะเป็นของตนเอง/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครราชสีมา

...เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครราชสีมา บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทาง ประจำสาขานครราชสีมา ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


Collection Supervisor ประจำสาขานครราชสีมา

...Collection Supervisor ประจำสาขานครราชสีมา บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Collection Supervisor ประจำสาขานครราชสีมา ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย

...รขาย/Sale Engineer คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิงอายุ - ปี.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.รักงานบริการ .ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีควารับผิดชอบสู.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

...ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา.ซื้อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง.มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี.ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี .มีประสบการณ์ - ปี.สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563