Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครราชสีมา

Store Keeper

...คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย.วุฒิการศึกษาชั้น ม. ,ปวช,ปวส.สามารใช้โปรแกรมMs.Excel ได้.หากมีความรู้เรื่องการคำนวณPar Stock เครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการร้านกาแฟ

...การศึกษาด้านปริญญาตรี.ประสบการ์การทำงานด้านงานบริการ ร้านอาหารเครื่องดื่ม อย่างน้อย ปี.มีความชำนาญด้านโปรแกรม Microsodt จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถด้านภาษา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาโคราช

...น้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง / เพศชาย.วุฒิ ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว.สุภาพเรียบร้อย จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


ธุรการ

...ัติผู้สมัคร .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความรับผิดชอบสูง.สามารถใช้งานระบบ Microsofe office โปรแกรมสำนักงานอื่นๆได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


การตลาด (Marketing)

... .อายุ -ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รักงานบริการ .มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้.มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


ฝ่ายบุคคล

...ู้สมัคร .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .บุคลิกดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก.มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาด ( โคราชปากช่อง )

...ารตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการตลาด.มีรถยนต์ส่วนตัว.น้ำหนักไม่เกิน กก.ทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีวาทะศิลป์ในการพูด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา(จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาสมุทรสาครสระบุรีสมุทรปราการชลบุรีระยองนครร

...เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา(จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาสมุทรสาครสระบุรีสมุทรปราการชลบุรีระยองนครราชสีมาฯลฯ) บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา(จังหวัดปทุมธานี,นนทบุรี,อยุธยา,สมุทรสาคร,สระบุ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายอินเตอร์เน็ต ประจำจังหวัดนครราชสีมา

...พนักงานขายอินเตอร์เน็ต ประจำจังหวัดนครราชสีมา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานขายอินเตอร์เน็ต ประจำจังหวัดนครราชสีมา ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


รับสมัครช่าง Part time ทุกวันอาทิตย์ ด่วนมาก

...เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิม. ขึ้นไป ถ้ามีวุฒิไฟฟ้า มีความสามารถจะพิจารณาเป็นพิเศษ.อายุ ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่.สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563