Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครราชสีมา

ที่ปรึกษาประกันชีวิต (อ.ปากช่อง นครราชสีมา)

...ที่ปรึกษาประกันชีวิต (อ.ปากช่อง นครราชสีมา) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ท่าศาลา ลพบุรี ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประกันชีวิต (อ.ปากช่อง นครราชสีมา) ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา

... หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.มีความกระตือรือร้นมีใจรักในงานบริการ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เชฟ (ฝ่ายผลิต)

...ส้นขนมจีน ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน หมวดงาน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย-หญิง.อายุ - ปี.ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์.วุติ ป. ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


พนักงานประสานงนลูกค้า (ฝ่ายขาย)

...น้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย-หญิง.- ปี.วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ,การตลาด.มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายขาย

...่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย-หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ,การตลาด.มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


หัวหน้าคลังปากช่อง จ.นครราชสีมา

...หัวหน้าคลังปากช่อง จ.นครราชสีมา บริษัท พ.ศ.ช.อีสาน จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าคลังปากช่อง จ.นครราชสีมา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกร...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ QC ประจำคลังปากช่อง จ.นครราชสีมา

...เจ้าหน้าที่ QC ประจำคลังปากช่อง จ.นครราชสีมา บริษัท พ.ศ.ช.อีสาน จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ QC ประจำคลังปากช่อง จ.นครราชสีมา ปรับปรุงข้อม...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (พนักงานชั่วคราว สัญญาจ้าง 1 ปี 6 เดือน)

... ลักษณะการทำงาน - ดูแลความปลอดภัย - ตรวจสอบหน้างาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ - ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข ประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ ประจำหน้างานอำเภอสีคิ้ว จังหวัด...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


วิศวกรไซต์ Office Engineer (KBS Site)

...งดี.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน.สามารถอ่านแบบได้.กล้าคิด, กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในงานที่รับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563


Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ โคราช จ.นครราชสีมา

...Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ โคราช จ.นครราชสีมา บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) ตำแหน่ง Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์/ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิต...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563