Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน

...จ้าหน้าที่ออกแบบภายใน บริษัท พีเอโฟน จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัย บ้านเรือน ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ลักษณะของงานที่ทำ ออกแบบ ตกแต่งภายในสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ต้องทำงานตามขั้นตอน กำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับผู้ว่าจ้าง . บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์ ที่สุดเป็นที่สะดุดตา ประทับใจ ได้รสนิยมตรงตามความต้องการ . ศึกษาโครงสร้างของงาน จัดดำเนินการออกแบบตกแต่ง คำนวณแบบ ประมาณราคา เลือกวัสดุ ตกแต่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ให้ตรง เป้าหมายประโยชน์ใช้สอย . ส่งแบบที่วาดเสนองบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา . เมื่อผ่านการแก้ไขดัดแปลงแบบให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับช่างต่างๆ เช่นช่างไม้ ช่างเชื่อมเหล็กให้ทำงานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ . ปฏิบัติงาน ประสานงานกับระบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ช่างเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบได้.มีประสบการณ์ด้านออกแบบตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้, อัญยาศัยดี.สามารถออกทำงานที่ต่างจังหวัดได้ ...


นครราชสีมา 20 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี (ทำงานที่กรุงเทพ)

...ักงานบัญชี (ทำงานที่กรุงเทพ) หางาน - บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด - พนักงานบัญชี (ทำงานที่กรุงเทพ) บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด พนักงานบัญชี (ทำงานที่กรุงเทพ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง รายละเอียดงานทางด้านบัญชี การบันทึกสมุดรายวัน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีทั่วไป จัดทำงบการเงิน เอกสารยื่นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี (กรณีมีประสบการณ์โดยตรง พิจารณาค่าจ้างเป็นพิเศษ). สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี. มีความรู้ทางด้านบัญชี การบันทึกสมุดรายวันทั่วไป แยกประเภทลูกหนี้ เจ้าหนี้ ปิดงบการเงินได้. มีความรอบคอบ มีภาวะผู้นำ สามารถหน่วยงานราชการต่างๆ ได้อย่างดี. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้.สถานที่ทำงาน เขตรามคำแหง กรุงเทพมหานคร.สนใจสอบถามได้ ที่ส่วนการบุคคล - กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด หมู่ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ....


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

...เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย หางาน - บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด - เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง รับ Order ลูกค้า / จัดทำแผนขาย / ติดตามงานขาย / ออกเอกสารส่งงาน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย รวมทั้งประสานงานกับลูกค้า .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ.มีประสบการณ์ทำงาน ปี ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท ภายนอกได้.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ.สนใจสมัครที่บริษัท (ป้อมหน้าได้ ทุกวัน) นครราชสีมา ตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด หมู่ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ,- โทรสาร ...


นครราชสีมา 19 สิงหาคม 2560


พนักงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (มีประสบการณ์)

...พนักงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (มีประสบการณ์) หางาน - บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด - พนักงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (มีประสบการณ์) บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด พนักงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (มีประสบการณ์) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ช่างซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ Progressive Die & Single Die โดยค่าจ้างกรณีมีประสบการณ์มาก จะพิจารณาค่าจ้างตามข้อตกลง .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.ผู้มีประสบการณ์ทางด้านแม่พิมพ์โดยตรง มากว่า ปี ขึ้นไป.มีความรู้ ความสามารถทางด้านแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die.สามารถอ่านแบบ Drawing รู้ค่าต่างๆ ภายใน Drawing ได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้เครื่องกลต่างๆ ได้ เช่น เครื่องเจียรราบ, เครื่องเจียนัย.สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้เป็นอย่างดี เช่น เวอร์เนียร์ ไมโคร ไดอัลเกจ ฯลฯ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ.สนใจ สมัครงานได้ที่ป้อมหน้า บริษัท (ทุกวัน นครราชสีมา ตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พีซีเอส - นิส...


นครราชสีมา 19 สิงหาคม 2560


พนักงานควบคุมคุณภาพ QC

...พนักงานควบคุมคุณภาพ QC หางาน - บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด - พนักงานควบคุมคุณภาพ QC บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด พนักงานควบคุมคุณภาพ QC สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา ข้อตกลง พนักงานตรวจสอบชิ้นงานด้วย เครื่องมือวัด สามารถลงรายละเอียดการตรวจสอบได้ มีความรู้ทางด้านเครื่องมือวัด .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ม. (ต้องมีประสบการณ์เครื่องมือวัดละเอียด).วุฒิ ปวช.ขึ้นไป.มีความรู้ทางด้านเครื่องมือวัดคุณภาพ เช่น เวอร์เนียร์ ไมโคร .กรณีมีความสามารถทางด้านเครื่องมือวัด CMM,Profile อื่นๆ พิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้ .มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักในงาน.สนใจสมัครที่บริษัทฯ (ป้อมหน้า รปภ.) ได้ทุกวัน นครราชสีมา ตามระเบียบบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พีซีเอส - นิสซิน จำกัด หมู่ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ,- โทรสาร ...


นครราชสีมา 19 สิงหาคม 2560


รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Mega home โคราช

...รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Mega home โคราช หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Mega home โคราช บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG HE ประจำ Mega home โคราช สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น แอร์รายได้ , + คอมมิชชั่น+Incentiveทำงานวันล่ะ ชั่วโมงรวมเวลาพักหยุด วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ) .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี นครราชสีมา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณพี --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณบุ๋ม --- ID LINE - สอบถาม ...


นครราชสีมา 18 สิงหาคม 2560


รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ โลตัส โคราช

...รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ โลตัส โคราช หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ โลตัส โคราช บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายมือถือ Nokia ประจำ โลตัส โคราช สิงหาคม ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ แนะนำขายมือถือ Nokiaเงินเดือน +ค่าคอมทำงาน วัน / สัปดาห์ หยุด วัน( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )มีประกันสังคม+สวัสดิการอื่นๆ .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน. - ต้องมีประสบการณ์ขายมือถืออุปกรณ์ไอทีมาก่อน นครราชสีมา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณพี --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณบุ๋ม --- ID Line -- - สอบถาม บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด /-, อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น ถนนรัชด...


นครราชสีมา 18 สิงหาคม 2560


ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ1

...ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ หางาน - MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) - ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ สิงหาคม ระดับเงินเดือน .สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำบูธ.สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ .วุติ ปวส.ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย.มียานพาหนะเป็นของตัวเอง ภาคเหนือ รายได้เริ่มต้น , บาท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - , - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) ม. ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - , - ...


นครราชสีมา 18 สิงหาคม 2560


ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ผู้จัดการแผนกฝึกหัด CPNนครราชสีมาสีคิ้วพิจิตร1

...ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ผู้จัดการแผนกฝึกหัด CPNนครราชสีมาสีคิ้วพิจิตร หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ผู้จัดการแผนกฝึกหัด CPNนครราชสีมา/สีคิ้ว/พิจิตร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ผู้จัดการแผนกฝึกหัด CPNนครราชสีมา/สีคิ้ว/พิจิตร สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก.เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื่อเกิดความต้องการเร่งด่วน.ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายบริหารยอดสูญเสียของแผนกให้มีน้อยที่สุด.จัดเตรียมสินค้าของแผนกให้เพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้า.ควบคุม Stock ของสาขาให้เพียงพอต่อการขายบริหาร Stock ให้มียอดคงค้างน้อยที่สุด.ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีก - ปี.มีประสบการณ์หัวหน้างานมา - ปี.สนใจคุณณัฐชัย โทร.- .ประวัติเข้ามาที่ BuNutthachaitops.co.th นครราชสีมา .บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก.เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื่อเกิดความต้องการเร่งด่วน.ดูแลยอดขายให้ได้ตามเ...


นครราชสีมา 18 สิงหาคม 2560


ผจก ผช.ผจก ผช.กุ๊กเสิร์ฟล้างจาน ตำมั่ว ประจำสาขา โลตัส ปากช่อง

...ผจก ผช.ผจก ผช.กุ๊กเสิร์ฟล้างจาน ตำมั่ว ประจำสาขา โลตัส ปากช่อง หางาน - บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - ผจก ผช.ผจก ผช.กุ๊ก,เสิร์ฟ,ล้างจาน *** ตำมั่ว ประจำสาขา โลตัส ปากช่อง *** บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ผจก ผช.ผจก ผช.กุ๊ก,เสิร์ฟ,ล้างจาน *** ตำมั่ว ประจำสาขา โลตัส ปากช่อง *** สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจสูงสุด ดูแลอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ จัด เตรียมอาหาร ให้กับลูกค้า รวมถึงดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์ ความเรียบร้อยภายในร้าน ตลอดจนรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณต้น - คุณไทน์ -- .ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี.อายุ - ปี เท่านั้น.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทสอนงานให้ฟรี.สามารถเลือกลงสาขาใกล้บ้านได้.ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นครราชสีมา เงินเดือนสวัสดิการ- เงินเดือน ,-, ขึ้นไป- พื้นฐานตามกฏหมายแรงงาน เช่น กองทุนประกันสังคม,กองเงินทุนทดแทนแทน,วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ- เบี้ยขยัน (เฉพาะบางงาน)- ค่าครองชีพ (เฉพาะบางงาน)- ทิป (เฉพาะหน้าสาขา)- ค่า (เฉพาะบางงาน)- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ- ตรวจสุขภาพประจำปี- ชุดยูน...


นครราชสีมา 17 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 97 หน้า หน้าถัดไป >>