Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครปฐม

พนักงานสโตร์

...พนักงานสโตร์ หางาน - บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด พนักงานสโตร์ Share บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด พนักงานสโตร์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , ประสานงานกับทางฝ่ายจัดซื้อในการรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเมื่อได้รับแจ้งจากทางฝ่ายจัดซื้อว่ามีของจากSupplierต้องตรวจสอบใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างก่อนรับทุกครั้ง ตรวจสอบวัตถุดิบผลิตภัณฑ์เทียบกับใบPOว่าตรงกันไม่ก่อนการรับเข้าถ้าไม่ตรงให้ส่งคืน รับผิดชอบในการตรวจนับวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์แล้วทำการบันทึกลงในบิลการ์ด งานอืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง .วุฒิการศึกษา ม.-ปวช..อายุ ปีขึ้นไป.มีความขยัน อดทนต่อสภาพแวดล้อม,มีความรับผิดชอบ ,สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว, สามารถอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ดี, คล่องแคล่ว, ว่องไว .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office .สามารถทำ OT ได้ (เป็นบางครั้ง).หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันที.ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา .-. น. นครปฐม มีเบี้ยขยัน เมื่อผ่านการทดลองงาน ,หยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, มีโบนัสประจำปี, ปรับค่าแรงขึ้นทุกปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,--]สม...


นครปฐม 01 ธันวาคม 2560


ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill

...ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill หางาน - บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill Share บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, ช่วยหัวหน้าแผนกทำงานด้านควบคุมการผลิตในแผนก Mill งานด้านเอกสารของแผนก .เพศชาย.อายุ - ปี.ม.-ปวส. สาขาช่าง สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด ซอยประชาอุทิศ แยก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


นครปฐม 30 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า (Stock keeper) ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์

...เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า (Stock keeper) ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ หางาน - บริษัทไทย โตโย อลูมิเนี่ยม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า (Stock keeper) ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ Share บริษัทไทย โตโย อลูมิเนี่ยม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า (Stock keeper) ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสรา้งบริษัท รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ จ่ายวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกผลิต งานรับ- รับวัตถุดิบ / สินค้า- ตรวจนับวัตถุดิบ / สินค้า- ตรวจสอบเอกสาร- บันทึกข้อมูลเข้าระบบ- ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชางานจัดเก็บ- จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่สถานที่- ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบสินค้า- ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า- นับยอดสต๊อกวัตถุดิบ / สินค้า- จัดทำสรุปรายงานผลการนับยอดงานเบิกจ่าย- จ่ายวัตถุดิบสินค้า- ตรวจสอบการเบิกจ่าย- บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า .ม. ขึ้นไป.ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า ปี.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบ Stock ได้.มีความรู้เรื่อง Microsoft Office .ขับรถโฟร์คลิฟท์ได้.ใช้ Hand lift ได้.มีความละเอียดรอบคอบ, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, การสังเกต, การให้บริการ, ความกระตือรือร้น.เพศชาย อายุ ปีบริบูรณ์ (หากผ่านการเกณฑ์ทหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ).อาศัยอยู่จังหวัดนครปฐม ...


นครปฐม 28 พฤศจิกายน 2560


ช่างเทคนิค(ต้องการด่วนมาก)ประจำสาขาบางเลน ต.บางภาษี

...ช่างเทคนิค(ต้องการด่วนมาก)ประจำสาขาบางเลน ต.บางภาษี หางาน - บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด ช่างเทคนิค(ต้องการด่วนมาก)ประจำสาขาบางเลน ต.บางภาษี Share บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด ช่างเทคนิค(ต้องการด่วนมาก)ประจำสาขาบางเลน ต.บางภาษี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย .วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส..อายุ ปีขึ้นไป.มีความขยัน อดทนต่อสภาพแวดล้อม,มีความรับผิดชอบ ,สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว, สามารถอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ดี, คล่องแคล่ว, ว่องไว .สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ,สามารถเชื่อมงานได้, ใช้เครื่องกลึงได้ .ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ .หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์ได้ , สามารถออกต่างจังหวัดได้ .ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา .-. น. สามารเริ่มงานได้ทันที นครปฐม เบี้ยขยัน , ที่พักอาศัยฟรี(สำหรับสาขาบางเลน), โบนัสประจำปี , ปรับเงินเดือนประจำปี, จัดเลี้ยงปีใหม่ของขวัญปีใหม่, วันหยุดพิเศษ ,...


นครปฐม 28 พฤศจิกายน 2560


หัวหน้าส่วนการผลิต

...หัวหน้าส่วนการผลิต หางาน - บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด หัวหน้าส่วนการผลิต Share บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด หัวหน้าส่วนการผลิต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ วางแผนงานประจำปีที่ส่วนงานรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพวัตถุประสงค์คุณภาพ ประสานงานกับทุกฝ่ายงานเพิ่อให้เกิดความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบงานตามที่บริษัทกำหนด ควบคุมให้หัวหน้างานพนักงานให้มีการตรวจสอบคุณภาพงานชิ้นแรกก่อนการผลิตเพื่อยืนยันความถูกต้อง ควบคุมให้หัวหน้างานพนักงานให้มีการรายงานปัญหาคุณภาพรายงานผลผลิตประจำวัน งานอื่นนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย .วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี .อายุ ปีขึ้นไป.มีความขยัน อดทนต่อสภาพแวดล้อม,มีความรับผิดชอบ ,สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว, สามารถอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ดี, คล่องแคล่ว, ว่องไว .สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ,สามารถเชื่อมงานได้, ใช้เครื่องกลึงได้ .สามารถทำ OT ได้ (เป็นบางครั้ง).ต้องการด่วน ประจำที่โรงงานสาขาบางเลน ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม.สามารถเริ่มงานได้ทันที.ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา .-. น. นครปฐม เบี้ยขยัน , โบนัสประจำปี , วันหยุดพักผ่อนประจำปี , ประกันสังคม , ปรับค่าแรงประจำปี , จัดเลี้ยงปีใหม่ ...


นครปฐม 27 พฤศจิกายน 2560


พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.กำแพงแสน ใกล้วัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม (รับสมัครพร้อ

...พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.กำแพงแสน ใกล้วัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.กำแพงแสน ใกล้วัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.กำแพงแสน ใกล้วัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - เสนอขายผลิตภัณฑ์ เขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา.รักงานขาย ชอบงานบริการ.ขยัน อดทนต่องานหนัก.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดนครปฐม (ใกล้วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน).สอบถามเพิ่มเติมโทร -- คุณณรงค์ศักดิ์ (ผู้จัดการศูนย์), -- คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล) นครปฐม .ประกันชีวิตอุบัติเหตุ .ค่ารักษาพยาบาล .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.เงินช่วยเหลือสมรส.เงินช่วยค่าคลอดบุตร .เงินช่วยเหลือณาปนก...


นครปฐม 25 พฤศจิกายน 2560


วิศวกร

...วิศวกร หางาน - บริษัท ธัญภัทร เทคโนโลยี แอนด์ ดีไซน์ จำกัด วิศวกร Share บริษัท ธัญภัทร เทคโนโลยี แอนด์ ดีไซน์ จำกัด วิศวกร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ควบคุมงานการผลิต เครื่องจักรกล .ประสบการณ์ทำงาน - ปี.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถออกไปดูงานนอกสถานที่ได้ นครปฐม - ประกันสังคม- เงินประจำ- เบี้ยเลี้ยง- ประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thanyaphat.TPโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธัญภัทร เทคโนโลยี แอนด์ ดีไซน์ จำกัด / หมู่ที่ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม - , - โทรสาร - ...


นครปฐม 25 พฤศจิกายน 2560


พนักงานขับรถ 6 ล้อ

...พนักงานขับรถ ล้อ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณหกร พนักงานขับรถ ล้อ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณหกร พนักงานขับรถ ล้อ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ขับรถ ล้อส่งสินค้าในเขตรับผิดชอบภาคกลาง จังหวัดสามารถยกของหนักได้ (ซีอิ้วเด็กสมบูรณ์) .มีใบขับขี่ประเภท (รถ ล้อ / รถ ล้อ).ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-/-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณหกร / หมู่ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม -/- ...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


พนักงานแพ็คลงกล่อง

...พนักงานแพ็คลงกล่อง หางาน - บริษัท สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด พนักงานแพ็ค+ลงกล่อง Share บริษัท สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด พนักงานแพ็ค+ลงกล่อง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ นครปฐม โบนัส, ปรับเงินประจำปี, เสื้อฟอร์ม-รองเท้า, กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ , เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, กีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ (-)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด / - หมู่ที่ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม -- ต่อ (-) โทรสาร - ...


นครปฐม 19 พฤศจิกายน 2560


รับสมัครพนักงานขายมือถือ Smart phone ยี่ห้อ Nokia ประจำร้าน BIG C อ้อมใหญ่ ด่วน

...รับสมัครพนักงานขายมือถือ Smart phone ยี่ห้อ Nokia ประจำร้าน BIG C อ้อมใหญ่ ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานขายมือถือ Smart phone ยี่ห้อ Nokia ประจำร้าน BIG C อ้อมใหญ่ ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานขายมือถือ Smart phone ยี่ห้อ Nokia ประจำร้าน BIG C อ้อมใหญ่ ด่วน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น เป็น Promoter เเนะนำขาย มือมือ Smart Phone รุ่น Nokia -รายได้เดือนละ บาท+ค่าคอม+Incentive+รายได้อื่นๆ-ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน-เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ครับผม)- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.-มีความรู้ความสนใจในเรื่องของ Smart Phone .***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสอบถามงาน-คุณแฟ...


นครปฐม 16 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 125 หน้า หน้าถัดไป >>